rutte

Joseph Ignace Guillotin was de Franse arts die de naar hem vernoemde ‘Guillotine‘ bedacht.

Maar het was zijn collega medicus Antoine Louis die de eerste schets maakte van een praktisch exemplaar. De heren waren trots op zichzelf, omdat ze als arts een bijdrage hadden geleverd aan het vinden van een ‘humane‘ oplossing voor een serieus probleem. Daar moest ik aan denken toen ik in NRC een groot artikel langs zag komen waarin de ‘Sarco‘ werd getoond, en werd uitgelegd hoe het een bijdrage kon leveren aan het ‘humaan‘ termineren van mensen in het kader van de euthanasie. En ook die uitvinding is een bijdrage van een ‘geneesheer‘, dit keer uit Australië.

Dat artsen nadenken over manieren om de dood te ‘humaniseren‘ is in zoverre begrijpelijk, dat het geen pretje is om mensen te zien creperen. En dat lijden voorkomen, of bekorten, zie ik zelf ook als een bijdrage aan het ‘humaan‘ maken van de samenleving. Waar het sinister wordt, is waar ‘mensen met goede bedoelingen‘ streven naar het ontwikkelen van technieken die ‘schaalvergroting‘ bevorderen. In het bijzonder als ze via hun ‘Stichting‘ daar een inkomen aan overhouden, of de machines en pillen gaan verhandelen, met een leuke ‘boekwinst‘ aan het eind van het ‘boekjaar‘.

Nog een tandje gruwelijker wordt het als dat wat zij verkopen wordt aangeprezen als een ‘verlichting‘ van het lijden, terwijl dat attribuut, de ‘maatregelen‘, die pillen of injecties via de ‘bijwerkingen‘ het leven bekorten. Zo opgeschreven zullen er niet overdreven veel mensen zijn die het niet met mij eens zijn. Maar als je er over doordenkt, dan wordt het lastiger. Want is ‘uitstoot‘ (van schadelijke stoffen) niet ook een ‘bijwerking‘? En voor je het weet raak je verstrikt in een Gordiaanse Knoop van onmogelijke ‘Preference Reversal‘ keuzes en prioriteiten. Meer in het bijzonder als je tot de ‘Hulpelozen‘ behoort, in de matrix van Cipolla, die zichzelf wegcijferen, en niets liever willen dan anderen ‘helpen‘, ook als die ander helemaal niet geholpen wil worden.

Deze introductie is voor mij een opstap naar het stellen van de cruciale vraag: Waar houdt het op? Wanneer zeg je tegen iemand: Bemoei je er niet mee! De oplettende lezer zal beseffen dat die worsteling als een ‘Rode Draad‘ door dit hele blog loopt, waar ik meen dat overheden en ‘experts‘ véél te ver gaan, en al doende onmetelijke schade toebrengen aan alles wat hen lief is. Dat is dan náást de selecte groep extreem cynische wellustelingen die dondersgoed weten dat wat ze doen slecht is voor de samenleving, en slecht is voor mensen op wie ze experimenteren, of die ze in koelen bloede bombarderen, afknallen of vergiftigen.

Lees ook:  Trump claimt "absolute immuniteit" van alle dagvaardingen in de confrontatie met de belastingaangifte van het Hooggerechtshof

Mijn stelling hier is dat die laatste groep niet groot is, maar wel uitermate ‘invloedrijk‘, omdat ze behendig inspelen op de behoefte van veel teveel mensen om anderen te ‘helpen‘, waarbij ze zichzelf wegcijferen, of omdat hun medemens gewoon ‘Stupid‘ is conform de matrix van Cipolla, en handelt uit argwaan, of lust die niet verder reikt dan ‘het moment‘, waardoor ze zowel zichzelf, als anderen schade berokkenen. Dat botst met mensen die mijn waarschuwingen serieus nemen, maar denken aan een ‘Groot Complot‘.

In verscheidene bijdragen heb ik getracht om mensen die dezelfde bedreigingen zien als ik milder te stemmen over de mensen die hen schade berokkenen, en te accepteren dat velen ‘goede bedoelingen‘ hebben, of er niet over hebben nagedacht, omdat ze leven in ‘het moment‘. En dat is een ‘Ander Beest‘ dan de wellusteling die slechts oog heeft voor de eigen ‘Bottom Line‘ en de bijbehorende macht. Ja, er zijn door en door ‘Slechte‘ mensen, en ze hebben veel invloed. Maar hoe voorkom je dat ze het voor iedereen verpesten? En uiteindelijk ook voor zichzelf, omdat ze hun partners in het ‘Complot‘ niet kunnen vertrouwen, en als die hen geen mes in hun rug steken, dan zullen ze op enig moment zelf zo paranoïde worden dat ze uit voorzorg die ‘concurrenten‘ uitschakelen. Laat je niet verleiden door een ‘Humaan Verhaal‘, maar kijk naar de resultaten, en maak je eigen afweging voor je je arm ontbloot, die pil slikt, of in de ‘Sarco‘ stapt.

De reflex om je te keren tegen de ‘Centra van de Macht‘ is begrijpelijk, maar onverstandig. Die ‘Centra‘ hebben wel degelijk de potentie om ‘Goed‘ te doen, als we hun macht beperken, en zorgen dat er geen ruimte is voor megalomane ambities. De ‘Verenigde Staten‘ was een goed idee. Of de ‘Bataafse Republiek‘, voorloper van Nederland, na een tijdje aanmodderen als de ‘Zeven Provinciën‘. Net zoals de ‘Europese Economische Gemeenschap‘, en zelfs het ‘World Economic Forum‘ potentie hadden in een wereld waar de productie en handel steeds ‘mobieler‘ werd. Waar het mis ging, is waar ‘Economie‘ praktisch uit beeld verdween, en de organisaties werden overgenomen als een ‘platform‘ voor ‘Micro-Management‘ van elk aspect van ons leven. Recent typeerde ik dat als een ‘EU‘ die zich bemoeit met hoe we onze veters moeten strikken. Ogenschijnlijk een overdrijving, maar was het maar waar! En boven die ‘EU‘ is nu ‘Davos‘ geplaatst, eveneens een ‘Bestuurlijk Orgaan‘ zonder enige verplichting aan iets wat je nog zou kunnen typeren als het ‘Belang van het Volk‘.

Lees ook:  Tussen een miljoen en een miljoen en een half miljoen illegale immigranten in Frankrijk?

Het is een ‘publiek geheim‘ (maar geen écht geheim), dat mensen als Mark Rutte, Sigrid Kaag, en Wopke Hoekstra dusdanig nauw betrokken zijn bij ‘Davos‘, in 1988 opgericht als de ‘New State of the World Economy‘, dat het geen overdrijving is als we stellen dat ze daar hun ‘instructies‘ vandaan halen over wat ze dienen op te leggen aan het Nederlandse volk. Maar ze zitten niet in een ‘Groot Complot‘. Ze zijn in de praktijk de ‘zetbazen‘ van een organisatie waar ze zelf geen grip op hebben, maar die ze zijn gaan zien als cruciaal in een ‘geglobaliseerde‘ wereld. Terwijl dat ‘globalistische‘ perspectief door alle machinaties inmiddels volledig is verwoest. En dan heb ik het over de sancties, ‘regime change‘ operaties, ‘eindeloze oorlogen‘ en het gehannes met gifgassen, ‘medische‘ experimenten in ‘onderontwikkelde‘ landen, virussen en vaccins, bij een gelijktijdige diepe penetratie van ons privéleven middels van bovenaf opgelegde ‘LifeStyle‘-keuzes en geld voor ‘Blinde Ambitie‘, waardoor de bodem van de diverse schatkisten al lang geleden is bereikt, en we ‘op de pof‘ doordenderen alsof er geen ‘Morgen‘ is.

Al veel langer geleden kwam aan het licht dat bedrijven die naar ‘schaalvergroting‘ streefden, teneinde de ‘aandeelhouders‘ waar voor hun geld te geven, een ‘Accident Waiting to Happen‘ waren. En wat voor bedrijven geldt, dat geldt voor landen en overkoepelende organisaties in het kwadraat. Als liefhebber van de geschiedenis van de ‘menselijke soort‘ voel ik veel voor commentaren op de ‘Franse Revolutie‘ die de uitvinding van de ‘Guillotine‘ typeren als de nagel in de doodskist van het project, dat begon als een terechte opstand tegen een door en door corrupt feodaal systeem. De ‘schaalvergroting‘ die mogelijk werd gemaakt door die klinische oplossing om van ‘Foute Types‘ af te komen, leidde tot de ‘Terreur‘, en eenzelfde beeld waar de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog ook meenden een ‘efficiëntieslag‘ te maken met hun ‘gaskamers‘. Humaan was het allerminst, maar de uitvinders zagen het anders, omdat ze zichzelf zagen als nobele lieden met een belangrijke missie. En volop supporters.

Lees ook:  VREEMDE BEDGENOTEN Hoe de Joodse president van Oekraïne vrede sloot met neonazistische paramilitairen

Het stoppen van zo’n proces vergt dat je de ‘poppetjes‘ die participeren, omdat ze op enig moment ‘gevraagd‘ zijn, uit hoofde van hun ‘functie‘, of omdat ze ‘succesvol‘ zijn, waardoor ze de macht legitimeren als ze zichtbaar worden als ambassadeurs, op de man af te vragen wat ze nou denken te bereiken met die ‘schaalvergroting‘? Mark, Sigrid, Wopke, jullie openen een ‘Global Coordinating Secretariat‘ van ‘Davos‘ in ons land, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, en jullie zijn ‘genodigde‘ voor de zojuist weer afgezegde ‘Top‘ in ‘Davos‘. Hoe zien jullie je rol? Hoe gaat dat het belang van het Nederlandse volk dienen, als Rusland en China zich al hebben teruggetrokken, en ‘Davos‘ daarmee al geen functie meer heeft als het over de ‘Wereldeconomie‘ gaat. Gaat dit over jullie? Of over Europa? Of over Nederland? Over de kiezers die jullie een mandaat hebben gegeven? Over mij? Hoe valt het te rijmen met het ‘uitkopen‘ van de boeren en tal van maatregelen die Nederland als voedselproducent uit beeld trekken, om alle landbouwgrond vrij te maken voor ‘Datacenters‘, dat we in ons land zo’n ‘Secretariaat‘ vestigen? Over wat voor ‘voedsel‘ hebben we het dan? En realiseren jullie je dat Bill en Melinda naast de ‘vaccinindustrie‘ ook die sector van ‘Davos‘ in handen hebben? En dat daar veel kritiek op is?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord