di. nov 29th, 2022
migratie

Weldoeners geloven alleen in wat goed is in mensen. Daarom moeten de daders de echte slachtoffers zijn: slachtoffers van omstandigheden, slachtoffers van armoede, slachtoffers van de vlieg op de muur die hen tot actie dreef. Precies het tegenovergestelde is juist: de Duitse autochtonen moeten op alle niveaus de effecten verdragen van een beleid gericht tegen hun eigen bevolking. Dat geldt voor mesaanvallen, voor de sociale en economische gevolgen van massamigratie en zelfs voor vaccinatiedruk. Uiteindelijk zijn de Duitsers, hun eigen volk, de echte slachtoffers.

Als ik als frequente treinreiziger door het verwaarloosde Duitsland reis, kan het gebeuren dat ik in treinen, stations en voorstadstreinen tot vier keer wordt gecontroleerd vanwege mijn maskervrije gezicht. Daarnaast zijn er instructies, beledigingen en schietbedreigingen – bijna uitsluitend van ‘inheemse’ vrouwen van middelbare leeftijd. Duitse mannen van middelbare leeftijd spreken mij regelmatig na het inleveren van mijn certificaat in de trein en zoeken een vriendelijk, geïnteresseerd gesprek met mij.

Dikbuikige inspecteurs met oogkleppen

In de stationshal van Frankfurt is het niet ongebruikelijk dat de aankomende trein waarschuwt voor bendes Sinti-dieven die, zoals de Eritrese en Ethiopische groepen jonge mannen die op de sporen rondhangen, drugsdealers uit verschillende landen en prostituees in de hal ongemoeid blijven. Velen van hen dragen natuurlijk geen masker en doen graag goede illegale zaken onder de ogen van de talrijke Duitse dikbuikige opzichters in gele hesjes.

Aan de andere kant word ik, als zeer gevaarlijke, belastingbetalende, Duitse “maskerweigeraar” met een legitiem kaartje, regelmatig geslagen en gecontroleerd door gewapende inspecteurs in de stationshallen. De naadloze controle gaat ook door op mijn locaties, die nu pijnlijk herinneren aan de voormalige Duitse grensbewaking. Onlangs moest ik het volgende presenteren aan Messe Frankfurt:

  • Mijn toegangsautorisatie als medewerker;
  • een brief van de beursadministratie waarin wordt bevestigd dat de toegangsautorisatie daadwerkelijk geldig is;
  • mijn dagelijkse coronatest;
  • mijn certificaat van vrijstelling van masker;
  • mijn identiteitskaart ter vergelijking met het attest van vrijstelling van medische maskers.

Pas na een minutieuze inspectie liet de strenge gastvrouw me de heilige zalen van de mis betreden, waarin ik om vijf (!) Keer werd geroepen voor mijn maskervrije gezicht en streng werd gecontroleerd voordat ik eindelijk op mijn werkplek aankwam. Eén ding moet de Duitsers worden gegeven: ze zijn niet vergeten hoe ze moeten controleren en toezicht houden en kunnen het zo nauw gebruiken met hun eigen landgenoten dat ik nu ‘s avonds mijn nek controleer op drukplekken van een strop.

In tegenstelling tot de door de VN gesteunde nieuwe kolonisten in dit land – eufemistisch “vluchtelingen” en “vluchtelingen” genoemd: de migratiepacten garanderen hen dezelfde wettelijke status ten opzichte van de Europese inboorlingen, net als de pauselijke stieren voor de kolonisatie van Amerika eerder deed aan de Portugezen tegenover de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse inboorlingen. En toen, net als nu, nemen de immigranten, met verwijzing naar deze morele steun en formele rechtsgelijkheid, veel uit zichzelf ten koste van de autochtone bevolking.

Landroof en diefstal

De Bull Romanum Pontifex van 1455 vertoont inderdaad alarmerende parallellen met de huidige benadering van de EU van de rigoureuze kolonisatie van Europa: zowel toen als nu wordt de inheemse bevolking genegeerd. Zelfs vandaag de dag worden landroof en diefstal verfraaid met mooie termen als menselijkheid en solidariteit en goedgekeurd door de hoogste autoriteiten van die tijd. In die tijd was het het machtige Vaticaan dat de christelijke zegen voor de bezetting verleende. Vandaag de dag geven de EU, internationale organisaties en tal van andere belangengroepen, analoog aan het pausdom ooit, Europa vrij als vet buit voor hervestiging.

De stier van die tijd stond expliciet de verovering en slavernij van de inheemse volkeren van Amerika toe: “[We] hebben koning Alfonso [van Portugal] de […] autoriteit gegeven om […] de koninkrijken, hertogdommen, vorstendommen, heerlijkheden, bezittingen, de roerende en onroerende goederen, wat ze [de inboorlingen] ook bezitten en bezitten, […] om toe te voegen aan hun eigen bezittingen en die van hun opvolgers [en] om de inwoners [van die landen] naar eeuwigdurende slavernij […]. “( Bron )

Met de Bull Dum diversas van 1452 had paus Nicolaas V de slavenhandel drie jaar eerder gelegitimeerd door de Portugese koning de bevoegdheid te geven “het land van de ongelovigen te veroveren, hun inwoners te verdrijven, hen te onderwerpen en hen tot eeuwige dienstbaarheid te dwingen”. de Portugese morele rechtvaardiging voor de slavernij van Afrikanen.

De stier Inter Caetera van 1493 consolideerde vervolgens opnieuw de eigendomsclaims van de Portugezen en Spanjaarden in Zuid-Amerika: paus Alexander VI. gaf hen eenvoudig, krachtens zijn geestelijke macht, in de Nieuwe Wereld alle “eilanden en continenten, met inbegrip van alle heerschappijen, steden, kampen, pleinen en dorpen en alle rechten”. De stier gaf de indringers expressis verbis toestemming om niet-christelijke naties te onderwerpen en tot geloof te “reduceren” (“ac barbare nationes deprimatur et fidem ipsam reducantur”). Ook deze keer werd de inboorlingen niet gevraagd of ze een vreemde religie wilden aannemen of dat ze hun land of eigendom aan de indringers wilden overdragen.

Deze stier van Inter Caetera is vandaag de dag nog steeds geldig en werd voor het laatst geciteerd in 2005 door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de Shawnee-stam landrechten te weigeren (zie de vlog ” Native America “, aflevering 4, om minuut 35:02). Tot op de dag van vandaag proberen indianen deze stier nietig te laten verklaren .
Noch toevallige noch geïsoleerde gevallen

Dus als we horen van moorden zoals de mes “rampage” van een Somaliër op 25 juni in Würzburg, wanneer een 8-jarige jongen op de baan in Frankfurt wordt geduwd, wanneer drie mannen worden aangevallen met een mes op de ICE op november 2nd, 2021 en ernstig gewond raken: dan is het in werkelijkheid geen toeval of geïsoleerde gevallen. Er zijn de indirecte gevolgen van landroof: degenen die hier wonen worden geconfronteerd met het geweld van mensen aan wie niet is gevraagd naar de toelating van de Duitsers, laat staan ​​dat dit in de overgrote meerderheid van de gevallen in overeenstemming zou zijn geweest met onze asielwet .

De Somaliërs in Würzburg, de Eritreeërs in Frankfurt en de 27-jarige Syriër Abdalrahman A. zijn mannen die zich – om wat voor reden dan ook – geroepen voelen om de inheemse bevolking te veroveren en te elimineren en die daarin vaak worden aangemoedigd door hun religieuze leiders. “Mentaal opvallend” dient alleen om het natuurlijke afweervermogen van de Duitse inboorlingen te onderdrukken om de belangen van internationale organisaties zoals de EU, de VN, de asielindustrie en niet zelden de potentaten in de overbevolkte landen van oorsprong van de kolonisten.

De verschillende migratiepakketten gesloten zonder de toestemming van de volkeren van Europa zijn moderne tegenhangers van de voormalige pauselijke stieren. Maar deze keer is de morele rechtvaardiging niet kerstening om landen te plunderen; maar in de veronderstelling dat zogenaamd ieder mens op aarde een basisrecht heeft op een welvarend leven, waarop de Duitsers zich zouden moeten verantwoorden in geval van twijfel. Voor de huidige extreme moslims geldt in ieder geval hetzelfde voor de christenen van toen: het leven van de te onderwerpen lokale bevolking stelt niet veel voor. De moord op “ongelovigen”, “barbaren” of “heidenen” is vaak slechts een voorwendsel om andermans eigendom te bemachtigen. Hoewel dit misschien niet altijd het motief is van de individuele messenmannen: het is vooral voor de massale migratie die erachter zit.

Verduisteringstactieken van de profiteurs

Dit alles begrijpen is niet moeilijk als je je heldere geest gebruikt en de verduisteringstactieken van de profiteurs doorziet. Het logische gevolg van de getolereerde mesaanvallen, de getolereerde massale migratie, evenals van de massale vaccinatie inclusief autoritaire discriminerende maatregelen is dan ook het besef dat de Duitse staat niet zo machteloos is als vaak wordt gezien. Het tegendeel lijkt waar te zijn: hij is geen moment de controle kwijt en wil juist deze toestanden. Alles loopt op rolletjes volgens plan:

  • De inheemse bevolking wordt op brute wijze onderworpen aan apartheid vaccinatie en wordt nauwlettend gevolgd. Dit zou bedoeld zijn om de inheemse bevolking te beschermen, maar uiteindelijk hun onderwerping.
  • Aan de andere kant zijn er open grenzen en gewelddaden gepleegd door migranten, die ofwel verontschuldigd zijn vanwege een psychische aandoening, ofwel zeer weinig of geen straffen tot gevolg hebben. De kleinste vergrijpen van de autochtone bevolking (weigering aan GEZ, kritiek op het immigratiebeleid) worden daarentegen met alle hevigheid vervolgd om ze mentaal, spiritueel en moreel te breken en onhandelingsbekwaam te maken.
  • Als je de passiviteit van de overheid tijdens de watersnoodramp in het Ahrdal vergelijkt met de vaccinatiecontroles, blijkt ook dat de overheid bewust heeft afgezien van strak georganiseerde hulp en duidelijk geen belang heeft bij het beschermen van de Duitsers. Ook hier rijst het vermoeden dat het de Duitse inheemse bevolking kwaad wil doen.

Er rest nog maar één conclusie: de Duitse regering heeft haar handelingsvermogen nooit verloren. Omdat: De verplichte vaccinatie wordt op de markt gebracht als solidariteit en moet dienen om iedereen te beschermen. Degenen die zich terugtrekken worden op brute wijze vervolgd. Tegelijkertijd faalt de regering echter bewust om de Duitse bevolking door open grenzen te beschermen. Het laat simpelweg landroof en misdaad door illegale immigranten toe en promoot ze letterlijk. Ze bewijst elke dag opnieuw dat ze rigoureus kan optreden als ze dat maar wil: door coronaterreur, door vaccinatieregistratie en het ‘vaccinatieregime’.

Sommige lezers zullen misschien tegenspreken dat vaccinaties, massa-immigratie en immigratiecriminaliteit niet te vergelijken zijn. Ik zie het niet zo: omdat het in alle gevallen gaat om “bescherming” die de staat veronderstelt of niet biedt aan zijn burgers. Vaccinatie wordt uitgevoerd met een hoge efficiëntie en massale controles om ervoor te zorgen dat iedereen wordt beschermd; In het geval van massa-immigratie en criminele immigranten worden niet alleen robuuste grenswachten, maar ook, zoals elke dag blijkt, de fysieke bescherming van Duitsers – die steeds kwetsbaarder worden om het slachtoffer te worden van criminele oosterse en Afrikaanse nieuwe burgers – verwaarloosd.

Tegen je eigen volk

Het is mij dan ook duidelijk: de Duitse regering wil de Duitse inboorlingen niet beschermen. Anders zou het dezelfde efficiëntie en naadloze bewaking toepassen op illegale immigranten als op de Duitse autochtonen. Het is daarom belangrijk om wakker te worden uit de corona-ergotherapie en je resoluut te verdedigen tegen de kolonisatie van Duitsland om niet hetzelfde lot te ondergaan als de Amerikaanse inboorlingen.

Een eerste stap is grensbewaking en grootschalige deportaties, te beginnen waar ze al lang door de rechtbank zijn bevolen. Om dit te laten gebeuren, moet de mentale en emotionele houding van Duitsers veranderen. Je moet klaar zijn om de rechtsstaat te bepalen boven humanitaire absolutiseringen, je moet ook de “wreedheid” verdragen van lelijke beelden die het resultaat zijn van de consistente verdediging van het rechtssysteem: deportaties. Grens hekken. arrestaties. Ik beken dit en verklaar: “Ik accepteer dat de gedeporteerden gevangenisstraf of iets ergers verwachten in hun land!” Enerzijds zodat recht en orde niet volledig worden ondermijnd. Aan de andere kant, omdat het alternatief hiervoor verdere mesaanvallen in stadscentra en op treinen zijn, nog meer moordaanslagen op kinderen die auto’s gebruiken,

In een volgende stap moeten de migratiepacten ongeldig worden verklaard, omdat ze anders – mogelijk nog eeuwenlang – misbruikt kunnen blijven worden voor landroof en onteigening, zoals tot op de dag van vandaag bij de stier Inter Caetera het geval is. En: wij – de Europese volkeren – moeten eindelijk opstaan ​​en onze families, ons land en onze cultuur beschermen tegen probleemmigratie die grotendeels ongeïnteresseerd is in assimilatie. Asiel en het verlenen van bescherming zijn het tegenovergestelde van de systematische vestiging van een oosterse en Afrikaanse uitwisselingsbevolking, die in veel Duitse stadsdelen al in de meerderheid is. We hebben deze daad van zelfbevestiging aan onszelf en onze kinderen te danken.

Aan de andere kant zijn we NIETS verschuldigd aan de immigranten – zelfs als de vluchtelingenlobby en vertegenwoordigers van de VN-migratieagenda hun veganistische stok tegen de muur zullen gooien in infantiele woede. Als dat zo is, zou het andersom zijn. Beschuldigingen over de koloniale tijd, de Tweede Wereldoorlog of de kruistochten zijn ongepast en niets meer dan emotionele chantage – omdat de hoofdrolspelers van die tijd allang zijn overleden. zo treffend verwoord: “Ik heb het altijd beschouwd als de belichaming van morele verwarring dat in het naoorlogse Duitsland degenen die volledig vrij waren van schuld elkaar en de rest van de wereld verzekerden hoe schuldig ze zich voelden.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord