wappie

In mijn vorige column had ik al melding gemaakt dat ik zou deelnemen aan de vrijheidsdemonstratie in Amsterdam van 5 september j.l. Uit solidariteit met al die WAPpies(WAP = Wakker Autonoom Persoon) die van mening zijn dat “onze” regering doordraaft met de repressieve coronamaatregelen. “Onze,” tussen aanhalingstekens omdat ik vind dat het kabinet Rutte niet meer onze regering is. In mijn schrijfsels heb ik al vaker betoogd dat dat we inmiddels ‘onder bewind’ staan.

Goed fatsoen

Voor de Noodwet van kracht werd was al duidelijk dat de regering er een andere agenda op na houdt. Het vergaderschema van de Tweede Kamer dient slechts voor de bühne om zogenaamd openbaarheid van bestuur te tonen. In werkelijkheid staat de oppositie mede dankzij de noodwet al een tijdje buitenspel. Minister van VWS, Hugo de Jonge, kan per decreet talloze grondrechten inperken. Ongemerkt is de dictatuur uitgeroepen ten gevolge van een pandemie. Een pandemie die niet eens voldoet aan de definitie. Gaandeweg zijn er disproportionele maatregelen afgekondigd terwijl het ifr(sterftecijfer) ruim beneden de oorspronkelijke verwachtingen bleef. In een land waar de bevolking is opgegroeid met fatsoensnormen kunnen de coronamaatregelen na een gewenningsfase worden los gelaten. We zijn toch geen kleine kinderen? Corona zal elk griepseizoen in mildere vorm terug komen. Het Ministerie van VWS moet een dringend beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking en met duidelijke voorlichting aangeven dat het dringend gewenst is thuis te blijven met verkoudheid of griep.

Lees ook:  Het obsessieve controledrift van mark Rutte

Experimentele vaccins

Na bijna 2 jaar corona zal de bevolking proefondervindelijk hebben geleerd om voorzichtig te zijn bij de benadering van kwetsbare familieleden. Dat de overheid hierbij van dienst is door het optuigen van vaccinatieprogramma is mooi meegenomen voor de kwetsbaren onder ons. De nog altijd experimentele vaccins kunnen voorkomen dat met corona besmette patiënten op de IC-afdeling belanden waardoor de zorgsector wordt ontlast. Een duidelijke voorlichting vanuit de overheid over bijwerkingen van experimentele RMNA-vaccins ontbreekt en daarom mag vaccinatie niet worden afgedwongen bij gezonde volwassenen en kinderen die mogen vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. De ethische discussie dat er nu eenmaal ouderen en kwetsbaren overlijden aan virussen mag niet uit de weg worden gegaan. Het leven kent meer risico’s dan alleen het overlijden aan longinfecties.

Medische dictatuur

Overheden hebben zich verplicht hun burgers te beschermen maar moeten voorkomen dat er angst wordt gezaaid voor niet uit te sluiten risico’s. De bevolking moet leren een risico te adapteren terwijl de overheid na een gewenningsfase repressieve maatregelen moet afbouwen. Het telkens verlengen van een Noodwet maakt van politici machtsgeile bestuurders die vergeten dat er ooit sprake was een democratie. Heel toevallig spelen er nog andere zaken op de achtergrond die verdacht veel lijken op een stiekeme machtsovername van een clubje globalisten. Ik blijf verwijzen naar de Agenda 2030. Deze utopische agenda legt meer druk op de Ministerraad dan de vergaderagenda van de TK. Handhaving van de Noodwet met doorlopende verlenging is vrij eenvoudig bij een bange bevolking. Het uitbreiden van repressieve beperkingen met toevoeging van een vaccinatiepaspoort is de weg naar een medische dictatuur. Dat geeft juist meer angst onder mensen die zich niet verdiepen in de achtergrond van machtsgeile politici.

Lees ook:  Hugo de Jonge wijst weer naar ongevaccineerden

Wakkere Autonome Personen

Globalisten weten donders goed dat westerse democratieën verzuipen in de weelde van ‘gratis geld’ van centrale banken waardoor een belangrijk deel van de kiezers hun stem uitbrengen op de heersende politieke klasse. Ze vergeten dat hiermee enorme scheefgroei en inkomensongelijkheid is gecreëerd die ernstig wordt gevoeld aan de onderkant van de samenleving. Daartussen bevinden zich Wakkere Autonome Personen die zich hebben afgekeerd van de landelijke politiek. Ze gaan niet naar de stembus waardoor partijen die wokeness, inclusie en diversiteit volgens de Agenda 2030 aanhangen alle ruimte krijgen. Bij de laatste verkiezingen was ik twijfelaar en ben ik ook thuis gebleven. Door de huidige ontwikkelingen hoop ik op tussentijdse verkiezingen en wil ik mijn stem uitbrengen op een partij die de machtsgreep van de elite doorziet. Om die reden was ik aanwezig bij de Vrijheidsdemonstratie in Amsterdam van 5 september j.l.

Voorlichting

Het is absurd dat een demissionair kabinet de meest ingrijpende maatregelen kan doorvoeren sinds de WO2. Dit had ik niet zien aankomen. Een oudere senior van 86 jaar legde mij ooit uit dat de griepprik die ik eerder van plan was te nemen overbodig was ingeval ik een goeie conditie zou hebben. De beste man was sportief met ijzersterke conditie en nooit ziek. Voor mij een voorbeeld. Zonder onvoorziene mankementen zal hij zeker de 100 passeren en dat wil ik ook, ha, ha, ha. Vanaf mijn pensionering heb ik geen griep meer gehad. Die kreeg ik elke winter gratis aangeboden door mijn ‘klanten’ die in een slecht geventileerde spreekbox hun viruslading bijna rechtstreeks in mijn gezicht sproeiden in hun boosheid over een onplezierige aanslag. Emotie hoorde daar eenmaal bij en moest je als overheidsdienaar voor lief nemen. In 4 jaar vrije tijd heb ik ondervonden hoe ik mijn eigen afweersysteem op peil kan houden. Ik verwijs u graag naar de website van Stichting Artsen Covid Collectief waar u de juiste voorlichting vindt die de overheid en de media vergeten te verspreiden.  

Lees ook:  Bilderberg trekpoppen Rutte, Kaag en de Oranjes

GW

Volgende beelden bijgevoegd door Joost Bitcoin:

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord