di. aug 16th, 2022
corona

In een besluit dat velen zal choqueren, heeft de Europese Commissie een grote stap gezet in de richting van haar ambitie om haar burgers te onderwerpen aan een totalitair regime waarin DNA-veranderende technologie het middelpunt vormt van massacontrole en unapologetische heerschappij door despotisme. 

Onder voorzitterschap van de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn , heeft de Commissie een nieuwe uitspraak aangenomen die oproept tot ‘de snelle ontwikkeling van een GGO-vaccin tegen Covid-19’.

De Commissie zette haar eigen eerdere regelgevende standpunt omver en bracht op 14 juli 2020 een persbericht uit, waarin zij stelde dat deze nieuwe wet voorziet in een “tijdelijke afwijking” van klinische proeven voor een vaccin onder wat zij noemt “het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde organismen”.

Het persbericht gaat verder

“De verordening is slechts van toepassing zolang Covid-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie als een pandemie wordt beschouwd, of zolang een uitvoeringshandeling waarbij de Commissie een situatie van noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van Covid-19 erkent, van toepassing is.”

De tekst gaat verder

“De afwijking bepaalt dat voor de meeste operaties die verband houden met het uitvoeren van klinische proeven geen voorafgaande milieurisicobeoordeling of toestemming vereist is.”

Jens Spahn wordt als volgt geciteerd

‘Een vaccin tegen Covid-19 is dringend nodig. Deze verordening zorgt ervoor dat klinische proeven in de EU zonder uitstel kunnen starten en dat er geen kostbare tijd verloren gaat. Uit de vandaag aangenomen handeling blijkt dat de EU klaar is om het voortouw te nemen bij de wereldwijde inspanningen om de ontwikkeling van een veilig en efficiënt vaccin veilig te stellen. “

De Europese Commissie, die behoefte heeft aan nog een ‘angstfactor’ om de bezorgdheid over een ’tweede golf’ te verergeren, heeft duidelijk het zeer gebrekkige en wijdverbreide standpunt van de WHO aangenomen dat Covid-19 een ‘noodsituatie voor de volksgezondheid’ is. Meer nog, er is besloten dat alleen een GGO-vaccin de oorzaak van deze noodsituatie kan uitroeien.

Lees ook:  Reageren, of negeren?

Een meer flagrant voorbeeld van het gecentraliseerde controlesysteem van de Nieuwe Wereldorde – nauwelijks in gebruik genomen door ongekozen technocraten, Big Pharma en inentingsmagnaten wiens naam we al kennen, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. 

Dit vraagt ​​om een ​​grootschalige internationale verzetsdaad en een omkering van de diep arrogante heerschappij door het despotisme dat probeert de controle over de planeet te ontkrachten.

De URL voor het persbericht van de Commissie en de details van de verordening hier .

Volledige tekst hieronder


Bijlage

Vaccin tegen COVID-19: Raad neemt maatregelen aan om snelle ontwikkeling te vergemakkelijken

De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die tot doel heeft de ontwikkeling en de invoering van een vaccin tegen COVID-19 in de EU te versnellen. De wet voorziet in een tijdelijke afwijking voor klinische proeven met dergelijke vaccins van de voorafgaande milieurisicobeoordeling die vereist is in de EU-wetgeving inzake de doelbewuste introductie in het milieu en het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Bovendien wordt verduidelijkt dat deze tijdelijke afwijking ook van toepassing is wanneer lidstaten toestaan ​​dat geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan ​​die bedoeld zijn om COVID-19 te behandelen of te voorkomen, worden gebruikt in bepaalde uitzonderlijke en urgente situaties die zijn gedefinieerd in de farmaceutische wetgeving.

Lees ook:  De ‘#Metoo’ affaires maken opmars in Nederland

De verordening is slechts van toepassing zolang COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een pandemie wordt beschouwd of zolang een uitvoeringshandeling waarbij de Commissie een situatie van noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van COVID-19 erkent, van toepassing is.

Een vaccin tegen COVID-19 is dringend nodig. Deze verordening zorgt ervoor dat klinische proeven in de EU zonder uitstel kunnen starten en dat er geen kostbare tijd verloren gaat. Uit de vandaag aangenomen handeling blijkt dat de EU klaar is om het voortouw te nemen bij de wereldwijde inspanningen om de ontwikkeling van een veilig en efficiënt vaccin te verzekeren.

JENS SPAHN, MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID VAN DUITSLAND

De verordening voorziet in een afwijking van enkele bepalingen van Richtlijn 2001/18 / EG betreffende de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en Richtlijn 2009/41 / EG betreffende het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. In de afwijking is bepaald dat voor de meeste operaties die verband houden met het uitvoeren van klinische proeven geen voorafgaande milieurisicobeoordeling of toestemming vereist is. Deze operaties omvatten verpakking en etikettering, opslag, transport, vernietiging, verwijdering, distributie, levering, toediening of gebruik van geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk bestaan ​​uit GGO’s die bedoeld zijn om COVID-19 te behandelen of te voorkomen. De vervaardiging van dergelijke producten zal echter nog steeds onderhevig zijn aan alle bepalingen van die richtlijnen.

De verordening verduidelijkt ook dat sommige bepalingen van de Richtlijnen 2001/18 / EG en 2009/41 / EG niet van toepassing zijn wanneer lidstaten in bepaalde uitzonderlijke en urgente situaties toegang verlenen tot geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan. Deze gevallen zijn gedefinieerd in Richtlijn 2001/83 / EG betreffende de communautaire code betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van Unieprocedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Lees ook:  In de VS is een transportrecessie al officieel aangekomen

De verordening is via de schriftelijke procedure aangenomen.

Achtergrond en volgende stappen

De Commissie heeft haar voorstel op 17 juni 2020 goedgekeurd. Het Europees Parlement heeft op 10 juli 2020 voor de voorgestelde verordening gestemd. De verordening zal op 17 juli in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en de volgende dag in werking treden.

Opmerking voor lezers: klik op de deelknoppen hierboven of hieronder. Stuur dit artikel door naar uw e-maillijsten. Crosspost op uw blogsite, internetforums. enzovoort.

Julian Rose is een vroege pionier op het gebied van biologische landbouw in het VK, schrijver, internationale activist, ondernemer en leraar. Zijn nieuwste boek ‘Overcoming the Robotic Mind – Why Humanity Must Come Through’ is voor deze tijd bijzonder vooruitziende lectuur: zie www.julianrose.info . Hij levert regelmatig bijdragen aan Global Research.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord