vr. aug 19th, 2022
vaccin

Hoewel Dr. Anthony Fauci het grootste deel van twee jaar heeft besteed aan het verzekeren van het publiek over de veiligheid van COVID-19-vaccins, verklaarde hij uitdrukkelijk de noodzaak om in oktober 2019 vast te houden aan een uitputtend drietraps goedkeuringsproces voor klinische proeven voor toekomstige ontwikkelingen bij de productie van vaccins. In een andere schijnbaar eindeloze reeks historische verklaringen die in tegenspraak zijn met de verschillende standpunten die Fauci tegelijkertijd heeft ingenomen, is video opgedoken waarin de NIAID-directeur uitdrukkelijk de fundamentele premisse van zijn steun aan de massale vaccinatiecampagne van Operatie Warp Speed ​​in gevaar brengt.

Tijdens de Future of Healthcare Summit van het Milken Institute in 2019 nam Fauci deel aan een panel dat werd gemodereerd door de New Yorker-stafschrijver Michael Spectre, waarin hij de toekomst van de ontwikkeling van vaccins besprak. Tijdens de discussie verschoof het onderwerp naar het uitgangspunt van een universeel griepvaccin. Spectre introduceert het idee door te stellen dat het medische paradigma achter vaccins volledig moet worden veranderd, met de vraag: “Waarom blazen we het systeem niet op? een zeggen: “Oh hey, iedereen in de wereld zou dit nieuwe vaccin moeten krijgen dat we nog aan niemand hebben gegeven”, maar er moet een manier zijn…” Spectre,

Fauci’s vermoeden van Spectre’s mening was aangenaam, hoewel gematigd. Hij zou op het idee reageren door te verdubbelen hoe belangrijk het is om vast te houden aan het “beproefde proces” dat volledig is genegeerd tijdens de ontwikkeling van de mRNA-vaccins om de SARS-CoV-2-pandemie te bestrijden die een Chinese dissident verklaarde, was al begonnen tegen de tijd dat de discussie van 29 oktober 2019 had plaatsgevonden. Fauci beweerde:

“Om de overgang te maken van het verlaten van de beproefde eierkweek waarvan we weten dat het ons resultaten geeft die, weet je, heilzaam kunnen zijn, ik bedoel, we hebben het daar goed mee gedaan, naar iets dat veel beter moet zijn , moet je bewijzen dat dit werkt en dan moet je alle klinische proeven doorlopen: fase 1, fase 2, fase 3, en dan aantonen dat dit specifieke product over een periode van jaren goed zal zijn. , als het perfect werkt, gaat een decennium duren.”

De verklaringen van Fauci geven duidelijk het belang weer van bestaand toezicht bij het waarborgen van de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe vaccintechnologieën. Toch was een groot deel van de steun voor het gebruik van mRNA-technologie achter de vaccins die zijn ontworpen om COVID-19 te bestrijden, gebaseerd op het idee dat traditionele vaccins die verzwakte virussen gebruiken een uitputtend, decennium lang proces vereisen, wat een onoverkomelijke hindernis was gezien het gevoel van urgentie achter de reactie op een aanhoudende pandemie.

Lees ook:  Onwaarschijnlijkheid: een eigenschap die rechtse leiders teistert

In juni 2020 waren volgens de Wereldgezondheidsorganisatie slechts 10 van de meer dan 133 kandidaten voor COVID-19-vaccins goedgekeurd voor proef met mensen. Maar tegen die tijd waren de eerste vaccins die onder noodtoelatingen over de hele wereld werden toegediend, al meer dan 7 maanden in gebruik. Ondanks het gebrek aan naleving van het uitgebreide regelgevingsproces, prees Pfizer de voorlopige resultaten van zijn eerste onderzoeken als gelijkwaardig aan de resultaten die werden doorgelicht na traditionele klinische onderzoeken. Michael Yeadon, voormalig hoofdwetenschapper en vice-president van Pfizer’s Allergy and Respiratory Research Unit, en Dr. Wolfgang Wogard hebben een  noodverzoek ingediendtrachten het proces stop te zetten dat is ingesteld om de ad-hocproeven te stoppen die het Europees Geneesmiddelenbureau heeft opgezet om het noodgebruik van de COVID-19-vaccins van Pfizer en andere in de EU goed te keuren. Een kopie van het verzoekschrift is op het moment van indiening ook naar de Amerikaanse Food and Drug Administration gestuurd. De basis van het verzoekschrift beweerde dat de lopende proeven die die zoals het bestaande driefasige klinische proefproces omzeilden, “onvoldoende waren om de werkzaamheid nauwkeurig te beoordelen” van de mRNA-vaccins. De basis voor deze bewering was gebaseerd op een groot aantal problemen, waaronder de neiging tot hoge cyclusdrempels van RT-PCR-tests als een diagnostische kern die in het onderzoek werd gebruikt.

Lees ook:  Beste Joe, accepteer uw verlies als het tijd is

Indieners uitten vervolgens hun bezorgdheid over de mogelijke crises die zouden kunnen ontstaan ​​als de onbewezen vaccins zouden worden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, waaronder het risico van antilichaamafhankelijke versterking waargenomen in conventionele klinische proeven voor andere mRNA-vaccins, het hoge risico op allergische reacties op de polythyleenglycol dat door Pfizer en BioNTech wordt gebruikt om de lipidenanodeeltjes te omhullen die zijn ontworpen om mRNA af te geven, en de impact die de antilichamen die door de reactie op vaccins worden geproduceerd, kunnen hebben bij het aanvallen van de cellen die nodig zijn voor de vorming van placentacellen bij zwangere vrouwen. De gronden van Yeadon en Wodarg voor het verzoekschrift geven de complexiteit weer van het ontwikkelen van een nieuw vaccin en het belang van naleving van bestaande klinische proefprocessen,

Achteraf gezien dient de discussie van het panel met Fauci als een vooruitziende voorspelling voor de vaccinontwikkeling onder Operatie Warp Speed. Rick Bright, de directeur van Biomedical Advanced Research & Development Authority bij het Department of Health and Human Services klonk bijna helderziend toen ze het idee koesterde dat:

“… het is niet zo gek om te denken dat er ergens in China een uitbraak van een nieuw vogelvirus zou kunnen plaatsvinden. We zouden de RNA-sequentie daaruit kunnen halen, deze naar een aantal regionale centra kunnen sturen, zo niet lokale, zo niet eens op een gegeven moment bij u thuis en die vaccins op pleisters printen en ze zelf toedienen.”

Hoewel hij erop wijst dat Fauci’s getuigenis het best dient om de problemen met betrekking tot de goedkeuring en toediening van mRNA-vaccins tegen COVID-19 te versterken, moet het ook worden gebruikt als een voorbeeld van hoe problemen zoals deze die in het vliegtuig worden verborgen, waardevol inzicht in de toekomst kunnen bieden. Gezien het feit dat onderzoek vergelijkbaar met de door Robert Bright geïntroduceerde mogelijkheid zich snel ontvouwt, moet de paneldiscussie van Milken Institute Future of Healthcare Summit in 2019 niet alleen dienen als basis voor vermoedens tegen wat er is ingevoerd om te komen waar we staan te midden van een gehaaste, onsamenhangende en gevaarlijke massale vaccinatiecampagne, maar ook als een onheilspellende waarschuwing van wat er in het verschiet ligt op het pad dat het al heeft geplaveid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  MUST SEE: Met de vaccinatie in "een andere vrijheid" (video)
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord