Connect with us

Nederland

Pathologische leugenaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) en het WEF

Published

on

rutte

Pathologische leugenaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) spoelen in opdracht van het World Economic Forum onze beschaving door het toilet. Zij zijn vastbesloten Nederland het Nederlandse volk uit te leveren aan de zieke superrijke satanistische elite, die het nazi-systeem aan de hele wereld wil opleggen. Mark Rutte heeft het zelf gezegd in zijn toespraak voor de VN: “Corona biedt een unieke kans om een nieuwe, betere, eerlijker en schonere wereld te creëren.” En we weten uit het verleden waar dit soort nazistische en commnustische ideeën steevast toe leiden! Trekpoppetjes van Klaus Schwab voerden onnodige maatregelen in Nederland in onder mom van het voorkomen van het zeer gevaarlijke corona-virus, dat liet zien dat het niet gevaarlijker is dan de griep. Dit staat gelijk aan misdaden tegen de mensheid en ook landverraad. Wie gaf het mandaat aan Klaus Schwab om het land te regeren? Niemand van de burgers koos die duivelse elite om de staat te regeren. We hebben niemand nodig om ons te vertellen hoe we moeten leven. Zonder de steun van de criminele linkse massamedia zou de liegende criminele overheid nergens zijn met haar verraderlijke plannen en zou de psychopatische Schwab nu niet Nederland kunnen bezetten…

Big Pharma, Gates, Fauci, Britse functionarissen beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in klacht bij het Internationaal Gerechtshof

Deze anti-Nederlandse overheid heeft discrimantie ingevoerd om het volk te verdelen naar gevacineerden en niet-gevacineerden. Mensen met een QR code mogen naar het theater of de bioskoop. Mensen zonder QR code moeten toezien hoe anderen naar binnen lopen. Het is gevaarlijk om mensen te kwalificeren als zondebok of  bron van ziekte. In de historie zijn er daarvan tal van voorbeelden, met als meest heftige het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Over het plan van de nazi’s om alle joden uitroeien, schreef de nazi-krant Der Stürmer: ‘Joden zijn plagen en verspreiders van ziekten. In welk land ze zich ook vestigen en verspreiden zich, ze produceren dezelfde effecten als in het menselijk lichaam worden geproduceerd door ziektekiemen… Vroeger maakten verstandige mensen en verstandige leiders van het volk korte metten met vijanden van het volk, ze lieten ze verdrijven of doden .’Volgens de geschiedschrijving wist het Duitse volk niet of nauwelijks wat er met de Joden gebeurde, maar uit boek Onbekende Erfenis dat in 2018 verscheen blijkt dat ze dat wel degelijk wisten en die ‘maatregelen’ zelfs toejuichten. In een brief van de moeder van Joachim Krause staat dat niet alleen de gewone Duitser de Jood het alle slechtste toewenste, maar ook dat de ‘maatregelen’ tegen dit volk volgens haar niet hard genoeg konden zijn. Holocaust was in een periode van ongeveer 2,5 jaar, tussen 1942 en 1944,5 het uiteindelijke eindpunt van dit traject…

De krant Der Sonntag schreef over Onbekende Erfenis: ‘Dit boek toont niet alleen hoe miljoenen mensen, geïnfecteerd met propaganda, toentertijd gedacht en zich gedragen hebben, maar ook hoe daarover miljoenen keren gezwegen werd en wordt. ’Links propaganda veranderde het Duitse volk in nazi’s. Het eerste wat de nazi’s deden in de jaren 30, was het overnemen van de media. Geen enkele ongefilterde informatie bereikte het volk zonder getoetst te zijn aan de partij-ideologie. En dit is ook anno 2021 weer de situatie in de wereld, omdat de overgrote meerderheid van de media nog steeds pro-socialistisch zijn. Vrijwel alle dictaturen door mensen ontstaan die zichzelf “socialist” noemen. Neem bv. Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao enz. Hitler en de nazis waren ‘extreem links’-socialisten, net als Benito Mussolini,die was eerste bij de Italiaanse socialistische beweging. In 1912 werd hij ook hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Avanti!Alle slechte mensen staan altijd aan de kant van politiek links…

Er wordt nu een tweedeling gecreëerd in de Nederlandse samenleving die we in de recente geschiedenis maar een keer eerder hebben gehad, namelijk in de jaren dertig, jaren veertig. Dat is heel erg slecht afgelopen. Dat gaat nu weer gebeuren. Niet-gevaccineerden worden nu behandeld zoals de Joden in aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Gevaccineerden en ongevaccineerden worden tegen elkaar uitgespeeld en de massahysterie die hiervan het gevolg is, is het directe gevolg van de retoriek die onder anderen door minister De Jonge wordt gebruikt. “Het is een epidemie van de ongevaccineerden” en “het is decadent om je niet te laten vaccineren”. En volgens de staatspropaganda jagen ongevaccineerden de gevaccineerden de dood in door ziekenhuisbedden in te nemen waardoor brave gevaccineerden niet geopereerd kunnen worden. Dat zijn zeer kwalijke uitspraken. In haar Rede van Fryslan, maakte Tamarah Benima (rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Noord-Nederland) een vergelijking tussen de wijze waarop het naziregime ‘Joden als gevaar voor de samenleving aanmerkte’ en hoe nu volgens haar ongevaccineerden worden weggezet ‘als gevaar voor de volksgezondheid.,, Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister De Jonge met regelmaat doet. ”De kritieken van de joodse organisaties legt Benima naast zich neer. ,,Dat interesseert me echt helemaal niets.”…

Vera Sharav – een overlever van de holocaust-trekt parallellen tussen wat er in nazi-Duitsland is gebeurd en wat er vandaag de dag in onze samenleving gebeurt. Sharav, die als kind de nazi’s ontvluchtte, wijst erop dat het uitroeiingsprogramma van de nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Zij vreest dat de invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd. “Ze willen verder gaan dan Hitler. Het gaat om wereldwijde bevolkingsvermindering. Dat is altijd het doel geweest van de oligarch, sinds John D Rockefeller,”zegt Vera Sharav.,,Als we nu niet mogen vergelijken, wanneer dan wel?Ik heb het niet over de vervolgingen en de deportaties. Ik heb het over de uitsluiting van een deel van de samenleving. Zo werd het op 15 september 1941 Joden verboden om cafés, restaurants, parken en bioskopen in te gaan”, zegt Jood  Mordechaï Krispijn(een echte Gladiator, waarvoor Vrijheid boven alles is:https://www.youtube.com/watch?v=TXFBpDYoGyQ).Sommige deskundigen zeggen nu al dat deze vreselijke situatie alle misdaden van het communisme, nazisme en facisme bij elkaar zal overtreffen, omdat de hele wereld is aangevallen door de satanische elite.Er zullen zeker wereldwijd nog tientallen Holocausts zijn…

De Frans-Israëlische onderzoeker Hervé Seligmann, verbonden aan de Universiteit van Aix-Marseille, spreekt van ‘een nieuwe holocaust’ in Israël door vaccinatie.Seligmann rekende op basis van publiek beschikbare data vaccinatieschade in Israël na en deze blijkt veel hoger te liggen dan de cijfers die autoriteiten in de dagbladen publiceren. Volgens een publicatie verschenen op de voorpagina van de FranceSoir krant, is de sterfte onder jonge corona gevaccineerden honderd keer hoger dan bij jonge niet-gevaccineerden en de sterfte onder gevaccineerde ouderen ook twaalf keer hoger in Israël(https://www.israelnationalnews.com/news/297051).Hoewel het land Israël een van de hoogste volledig gevaccineerde percentages ter wereld heeft, heeft het nu ook een van de hoogste dagelijkse infectiepercentages. Op 1 augustus 2021 kondigde de directeur van de Israëlische volksgezondheidsdiensten, Dr. Sharon Alroy-Preis, aan dat de helft van alle COVID-19-infecties tot de volledig gevaccineerde behoorden…

Op 5 augustus 2021 verscheen Dr. Kobi Haviv, directeur van het Herzog-ziekenhuis in Jeruzalem, op Channel 13 News en meldde dat 95% van de ernstig zieke COVID-19-patiënten volledig was gevaccineerd en dat zij 85% tot 90% van de COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames in het algemeen. Vladimir Zelenko, een Amerikaans-Joodse de wereldberoemde arts en genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, spreekt over de verwoestende vernietiging die de huidige vaccinaties wereldwijd veroorzaken:https://www.stopworldcontrol.com/.De Code van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan medische experimenten tegen hun wil, zoals onder de nazi’s gebeurde. In de huidige vaccinatieprogramma’s wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. De Covid-19 injecties(de experimentele injecties) maken gebruik van gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Hoewel sommige SARS-CoV-2-varianten zich tot nu toe gemakkelijker lijken te verspreiden, zijn ze ook minder gevaarlijk. De Delta-variant wordt bijvoorbeeld geassocieerd met meer conventionele griepachtige symptomen zoals loopneus en keelpijn dan de kenmerkende COVID-19-symptomen van kortademigheid en reukverlies. In Zuid-Afrika worden er geen extra maatregelen genomen, omdat omikron-variant een mild verloop heeft. Dr. Michelle Groome (hoofd gezondheidstoezicht voor het National Institute for Communicable Diseases van het land) die omikron-variant wereldkundig maakte, riep al vanaf het begin dat dit een milde variant is(https://www.bloomberg.com/news/articles),maar de criminele linkse media presenteren het als de pest…

Covid-19(verdwenen nog vorig jaar:https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA) werd misbruikt om paniek te veroorzaken en een fascistisch de Grat Reset-plan uitvoeren(een surveillancemaatschappij om ons allemaal onder staatsmacht-nazisme te brengen).De IFR van corona -de dodelijkheid van corona,is  dezelfde als die van een zware griep en dat ook het aantal doden dat gevallen is hetzelfde is als in de seizoensgriep van 2017/2018 opgeteld bij de seizoensgriep van 2019.Dus,er waren geen maatregelen nodig. Alles draait om angst, controle en macht. Wat dit kabinet nu doet is absoluut niet in het belang van Nederland. Vanaf maart 2020 is er gekozen voor zeer vergaande ingrepen in de individuele vrijheid van de Nederlanders. Dat heeft grote schade tot gevolg gehad. Deze schade is niet alleen financieel. Naast de enorme economische schade is er emotionele, sociale, culturele en heel veel medische schade. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als we competente bestuurders hadden gehad die hun rug recht hadden gehouden. Geen enkele maatregel heeft tot nu toe gewerkt .Inmiddels is gebleken dat de anderhalvemetermaatregel niet werkt, de lockdown niet, de avondklok niet, de ziekmakende mondkapjes niet, de CoronaMelder-app niet -wie kan zich die app nog herinneren? -het bezoekverbod niet, het vaccinatieprogramma niet en ook het coronatoegangsbewijs niet. ..

De introductie van de QR-code is niet voor de gezondheid van de burgers, maar voor de introductie van het nazi-systeem  in het land in opdracht van pshyhopaat  Klaus Schwab.De QR-codes, digitale certificaten(binnenkort ook sociale kredietscores-de Chinese Communistische Partij heeft met succes het QR-code app-systeem en digitale ID-kaarten en certificaten gebruikt voor hun Social Credit Score System) zijn het nieuwe normaal in Nederland. Een QR-code op grond van vaccinatie is onhoudbaar-onzin, omdat  gevaccineerde mensen kunnen net zo makkelijk besmet raken als ongevaccineerde mensen en ze zijn net zo besmettelijk. We kunnen inmiddels ook vaststellen dat er geen sprake is van een coronacrisis, maar van een verwijtbare zorgcrisis. Jaren van mismanagement en bezuinigingen door incompetente bureaucraten hebben onze zorg naar de rand van de afgrond gebracht. Zorgmedewerkers worden slecht betaald, de bureaucratie in de ziekenhuizen is enorm, het aantal ziekenhuisbedden is drastisch verminderd en het aantal ic-bedden is gehalveerd. Om dat episch falen te maskeren, worden er allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd die aantoonbaar geen enkel effect hebben. En de schuld wordt de ongevaccineerden in de schoenen geschoven…

“COVID-19 heeft een hoog mutatievermogen, maar als het virus niet onder druk staat, zal het niet per se de noodzaak zien om mutaties te selecteren om bijvoorbeeld besmettelijker te worden. Maar als je het onder druk zet, zoals gebeurt tijdens de massale vaccinatiecampagne, kan dit veranderen. Je lichaam herkent het spike-eiwit in COVID-19-prikken(op mRNA gebaseerde injectie) als vreemd, dus begint het antilichamen te produceren om je te beschermen tegen COVID-19, zo luidt de theorie. Maar er is een probleem. Het spike-eiwit zelf is gevaarlijk en het is bekend dat het minstens weken en waarschijnlijk maanden in uw lichaam circuleert – misschien veel langer – na de COVID-prik. De enige manier om op dit moment gezond te blijven, is door weg te blijven van dit vaccin, ”zegt Amerikaanse internist, cardioloog, epidemioloog en hoogleraar geneeskunde Dr. Peter McCullough,die  honderden studies in de literatuur gepubliceerd heeft .Hij is ook een van die dappere en moedige personen die zich uitspreken over de gevaren van COVID-19-prikken.We moeten dringend terugkeren naar ‘het oude normaal’ en degenen die deze misdadige maatregelen hebben ingevoerd, moeten voor een tribunaal(Neurenberg 2.0) worden gesleept-ook criminele media!Nederland, het is tijd om op te staan en jullie te laten gelden! Maak hier samen een einde aan! Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. NEXIT!

De PCR-test pikt alleen inactieve (niet-infectieuze) virusdeeltjes op en degenen die positief testen op SARS-CoV-2 zijn asymptomatisch. Ze zijn gewoon niet ziek. En door een te hoge cyclusdrempel te gebruiken die het virale RNA versterkt tot het punt dat het inactieve (niet-infectieuze) deeltjes detecteert, vormt de kern van deze zogenaamde pandemie. Het is wat het pandemische verhaal gaande houdt..

https://twitter.com/jantje4000/status/1472310783132553220?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472310783132553220%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzlj13051967.wordpress.com%2F2021%2F12%2F19%2Fhet-kabinet-van-mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef%2F

https://twitter.com/jantje4000/status/1472116608185380867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472116608185380867%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzlj13051967.wordpress.com%2F2021%2F12%2F19%2Fhet-kabinet-van-mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef%2F

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN