Connect with us

Nederland

Rutte IV verhoogt uitgaven ongekend

Published

on

navo

Maar de koopkracht van de burger neemt niet toe

Na 299 dagen formeren trad op 10 januari het kabinet Rutte IV aan. Het nieuwe kabinet heeft een ware uitgavenexplosie aangekondigd voor de komende jaren. Toch gaat in de berekeningen gemiddeld geen enkele groep er in koopkracht op vooruit tot en met 2025.

Meer overheidsuitgaven voorgenomen

Zoals bekend bestaat Rutte IV uit dezelfde partijen (VVD, D66, CDA en CU) en dezelfde sleutelpersonen als Rutte III. Na het aftreden vanwege de zogeheten Toeslagenaffaire en een moeizaam formatieproces waarin sprake zou zijn van ‘wegen scheiden’, bleken dezelfde partijen en hun voorlieden toch weer tot elkaar veroordeeld. Was het om de onderlinge geschilpunten weg te masseren dat men besloot de overheidsuitgaven flink te verhogen?

Feit is dat de nieuwe coalitie heeft besloten tot een forse bestedingsimpuls, die aangroeit tot ruim 27 miljard in 2025. Dit is 73 procent meer dan stond in het verkiezingsprogramma van de CU, de meest expansieve coalitiepartij. Het akkoord sluit het meeste aan bij de budgettaire doorrekeningen van GroenLinks en PvdA.

Groeiende staatsschuld

Na het sluiten van het regeerakkoord gaven de betrokken onderhandelaars aan geen prijs te stellen op een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB). Die kwam er mede op aandringen van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt toch. Hieruit kwam meteen een fors geschilpunt boven water tussen de coalitie-onderhandelaars en de ambtelijke rekenmeesters. Waar de partijen aangaven dat een groot deel van de uitgavenstijgingen incidenteel van karakter is, kwam het CPB tot de conclusie dat het meeste structureel is.

Volgens het CPB verslechtert het EMU-saldo met 1,9 procent en komt in 2025 uit op een tekort van 2,7 procent. De EMU-schuld stijgt met 2,1 procentpunt naar 56,1 procent van het bbp in 2025. Dit is wat je noemt een ‘camelnose’. Volgens het nieuwe kabinet komt de staatsschuld in 2060 47 procentpunt hoger uit, op 75 procent van het bbp. Het CPB berekent echter een niveau van 95 procent bbp. Dat is ongekend en wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra uitgaven die het kabinet wil doen en het structurele karakter daarvan.

Klimaatfonds en stikstoffonds

Die intensiveringen zijn vooral te vinden bij klimaat en milieu (+5,4 miljard euro in 2025), onderwijs (+4,9 miljard euro) en sociale zekerheid (+4,6 miljard). De bedragen tussen haakjes zijn de extra uitgaven per jaar zoals die in 2025 worden gerealiseerd. Deze komen bovenop ‘reguliere’ uitgavenstijgingen die eerdere kabinetten al waren overeengekomen.

De kabinetten Rutte II en met name Rutte III hadden al besloten tot forse extra uitgaven om wereldwijd het klimaat te redden en van Nederland de internationale klimaatkoploper te maken. Kennelijk moet er nog een flinke schep bovenop om dit te realiseren. Zo komen er een ‘klimaatfonds’ van 35 miljard euro en een ‘stikstoffonds’ van 25 miljard euro. Door te kiezen voor begrotingsfondsen bewerkstelligt het kabinet dat dit geld is geoormerkt en dat het dit de komende jaren niet kan uitgeven aan andere doeleinden.

Het geld van het klimaatfonds besteedt het kabinet aan nog meer subsidies voor met name particulieren in het kader van de energietransitie. Gas wordt de komende jaren nog zwaarder belast, elektriciteit wat minder.

Het stikstoffonds richt zich met name op het uitroken van traditionele landbouwbedrijven, die vooral door D66 worden gezien als milieuvervuilers die een onevenredig deel van de in Nederland beschikbare grond gebruiken. Grond die volgens hen beter aangewend kan worden voor woningbouw en natuur. Hier leest u hoe de overheid het stikstofprobleem zelf creëerde en dat het ophoudt bij de Nederlandse grenzen. Het teveel aan stikstof wordt de boeren in de schoenen geschoven en zorgt ervoor dat in het hele land bouwprojecten worden vertraagd en uitgesteld.

Progressieve speerpunten

In het onderdeel over onderwijs komen we de modewoorden tegen die progressieve politici tegenwoordig zo graag gebruiken. Zo moet vooral de kansenongelijkheid afnemen. Veel geld gaat zitten in het verbeteren van de salarissen. Opvallend hierbij is dat de lonen van docenten in het basisonderwijs (tot twaalf jaar) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (twaalf tot vijftien jaar) gelijk worden getrokken. Dit terwijl de kwalificatie-eisen onderling verschillen.

Ook wordt het in 2015 ingevoerde leenstelsel weer ingeruild voor het tot dat jaar geldende stelsel waarin iedere student een basisbeurs krijgt. Geschrokken als men is van de torenhoge schulden waarmee iedereen die de universiteit verlaat begint aan zijn arbeidsloopbaan.

De uitgaven voor sociale zekerheid nemen sterk toe door het vrijwel gratis worden van kinderopvang (1,7 miljard euro). Verder stijgt het wettelijk minimumloon (wml), wat rechtstreeks doorwerkt in de minimumuitkeringen. Het coalitieakkoord laat dit laatste aspect graag weg en presenteert vooral de extra wml-stijging van 7,5 procent. Deze komt bovenop de reguliere aanpassing aan de contractloonstijging, zoals die elk half jaar plaatsvindt.

AOW

Vanwege de zogeheten koppeling gaan dan ook de minimumuitkeringen zoals de bijstand (leefloon) mee omhoog. Daar zitten de extra kosten voor de staatskas (1,5 miljard euro). Die zouden nog hoger uitvallen als ook de 3,5 miljoen AOW-uitkeringen (Algemene Ouderdomswet — een staatspensioen) mee zouden stijgen. Zo’n stijging is wel gebruikelijk bij de reguliere indexering, maar dat zou te duur zijn.

Daarom verhoogt het kabinet alleen de fiscale (en inkomensafhankelijke) ouderenkorting. Het doel hiervan is dat degenen die bovenop hun AOW een pensioen hebben gespaard, niet meeprofiteren. Een groot deel van het debat over de nieuwe kabinetsplannen ging over dit onderwerp, alsmede de vermeende bezuinigingen op de gezondheidszorg.

Gratis kinderopvang

Het bruto wml komt in 2025 uit op een respectabel bedrag van naar schatting 26 291 euro per jaar. Desalniettemin trekt het nieuwe kabinet jaarlijks ook nog eens 0,5 miljard extra uit voor het bestrijden van armoede en schulden.

De gratis kinderopvang is met name een cadeautje voor de hoogopgeleide stedelijke bakfietsachterban van D66 en een sterk denivellerende maatregel. Voor de lagere inkomens was kinderopvang al goedkoop. Eerder berekende het CPB aanzienlijke gedragseffecten van een dergelijke maatregel, aangezien ouders informele oppas (zoals grootouders) zullen inruilen voor formele opvang.

Lastenverlichting voor lagere inkomens

Een post die relatief gezien sterk toeneemt is Defensie (+2,9 miljard euro), vooral de aanschaf van nieuw materieel. Verder gaat er nog eens 500 miljoen euro naar Ontwikkelingssamenwerking. Nu al verdeelt het kabinet een substantieel deel van het budget onder in Nederland gevestigde linkse ngo’s die dat geld spenderen om het regeringsbeleid in de door hun gewenste richting bij te buigen. Dit doen zij desnoods met hulp van de rechter.

Ondanks al deze uitgavenstijgingen en de krapte op de arbeidsmarkt neemt de koopkracht van de gemiddelde burger niet toe de komende drie jaar, zo verwacht het CPB. De lastenverlichting die er in het regeerakkoord zit, richt zich met name op de lagere inkomens door het verhogen van de inkomensafhankelijke arbeidskorting (een belastingkorting alleen voor werkenden). Bedrijven krijgen fors hogere lasten opgelegd. Alcohol en rookwaren worden zwaarder belast. Ook gaat de vliegbelasting omhoog. Verder komt er een kilometerheffing met een vast tarief, die evenwel budgettair neutraal wordt vormgegeven, zo verzekert het nieuwe kabinet.

Bevolkingsgroei

Andere opvallende punten uit het regeerakkoord zijn de voorgenomen bouw van twee kerncentrales en de aanleg van een spoorlijn van Lelystad via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. Die ontsluit dan mooi de woningbouwprojecten die het kabinet van plan is in deze gebieden te ontwikkelen. De bevolking groeit door immigratie immers weer als kool.

Leningen

Na het verschijnen van het akkoord eind december stapelden de begrotingstegenvallers zich op. Zo zal de inflatie naar verwachting ook na 2022 op een hoog niveau blijven. Dat is iets waar het kabinet niet van uitging. Verder haalde de hoogste rechter een streep door de zogeheten vermogensrendementheffing, die jaarlijks bijna 5 miljard euro in het laadje brengt. Nu heeft het nieuwe kabinet al aangekondigd toe te willen naar een heffing die het werkelijke (en niet het forfaitaire) rendement op vermogen belast. Dat was echter pas voorzien over een aantal jaren. Verder krijgt Nederland nog maar een bedrag van 4,7 miljard euro uit het EU-Coronaherstelfonds voor de periode 2022-2026. Dat is ruim een miljard minder dan waar op was gerekend. Nederland stort overigens 46 miljard euro in het fonds, waarvan circa 10 miljard als gift.

Dat geld lenen niets kost, is kennelijk het sein geweest dat de overheid dan maar flink geld moet gaan lenen om de uitgaven fors te verhogen. De burger moet nog maar even drie jaar wachten met de vertaling van de hoogconjunctuur in zijn portemonnee.

Het CPB berekent geen dynamische effecten: uitgaventoenames, lastenstijgingen en uitkeringen- en minimumloonverhogingen hebben (zeker op termijn) bredere negatieve macro-economische uitstralingseffecten en drijven de inflatie op. Daardoor ging het eind jaren zeventig flink mis.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN