wef

In dit artikel wordt ‘The Great Reset’ agenda vanuit verschillende invalshoeken bekeken en is er uitleg op basis van feiten. Want helaas, het is geen onzin. De ‘grote herstart’ in goed Nederlands, is een idee dat werd uitgewerkt door de voorzitter van het World Economic Forum, dr. Klaus Schwab. Hij is het, die de rode lijnen van deze ‘reset’ in zijn gelijknamige boek uiteen heeft gezet. En nee, het is ook geen complottheorie..! Decennialang is er al sprake van het uitrollen van ‘The New World Order’ en met deze ‘Great Reset’ lijkt die uitrol in de praktijk te moeten worden gebracht..!

En raad eens? Nederland is betrokken in de uitvoering van deze geheime agenda. Waarom die geheim is? In de eerste plaats is het niet openbaar, wat er allemaal wordt en werd bekokstoofd..! Maar bijna alle politieke kopstukken blijken volledig mee te werken aan het uitrollen ervan… Daarom moeten we het ‘geheime agenda’ noemen, omdat het buiten het democratische proces om gaat.. Zelfs de ‘nieuwe’ minister-president van dit nieuwe kabinet, doet volop mee en ontkent (=liegt) in alle toonaarden, wanneer hem daar in de kamer bijv. naar wordt gevraagd.

rutte

Mark Rutte loopt alsof hij in een uitzending van MINDF*CK zit, continue -zoals je hierboven ziet- met een WEF-tasje rond en weet kennelijk hoe de subliminale technieken werken..!! (HIER bijv) Hij zegt zelfs Klaus Schwab niet of nauwelijks te kennen.

Kijk naar deze video waarin FvD”s TweedeKamerlid Gideon van Meijeren, Mark Rutte confronteert met een brief van Rutte aan Schwab.

En dat is nog maar het begin, want recent gepubliceerde Tweede Kamer-stukken, ook via FvD via een WOB-verzoek boven water getild, tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Het WEF (World Economic Forum) en het IMF (Internationaal Monetary Fund) pleiten voor een wereldwijde Great Reset. Deze hervormingsagenda voor de wereldwijde economie wordt gesteund door een financieel-economische eliteclub die jaarlijks in het Zwitserse Davos vergadert. Deze agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Deze ‘Great Reset’ zal ook over een monetaire component beschikken: de inzet van digitaal-centrale-bankgeld (CBDC´s). Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. (Dit artikel kwam tot stand met de dankbare medewerking van de redactie van bestebank.org)

De burgerij zal dan ook verdwijnen onder het motto:

‘You will own nothing and be happy’,

of in goede Nederlands:

‘Je zult niets meer bezitten en gelukkig zijn’

* * *

‘The Great Reset’:

‘alles gaat overhoop, ook jouw wereld!’

Een onderwerp dat alle aandacht verdient, nu het gaat -zeker in het kader van COVID- om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme en centralisatie versus decentralisatie. Vanuit het tonen van vele leerzame documentaires en videogesprekken die zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten, krijg je verschillende perspectieven over deze World Economic Forum (WEF)-agenda. En de gevolgen van het daaraan ten grondslag liggende boek van Klaus Schwab, genaamd ‘The Great Reset’ voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. We verwijzen ook naar ons speciale artikel over het boek van Schwab. We beginnen bij de uitspraak van deze ‘visionair’ over ‘deze pandemie biedt een unieke kans’.. 

De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-21 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen.

Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie. En natuurlijk zal de monetaire economie hier een structuur voor moeten bieden. Is de huidige inflatie een opgeblazen fenomeen, om ons geld te ontwaarden?

Lees ook:  11 september 2001: Een trigger voor mythen en verzoening leugens over de islam

Er zijn natuurlijk betere maar vooral oprechter, menselijker alternatieven om een grote verandering (‘Great Reset’) te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten, zoals Jeff Booth. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes, zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem, voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Hier Jeff Booth aan het woord over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen. Of dat bewust over de klif wordt geduwd.

Ter zake: de inleiding tot de ‘Great Reset’..
De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. ‘Het virus’, zo schijnt het, heeft immers de globale economie in een depressie gestort. Er dient ‘dus’ een volledige herstart te komen, en ja, daarin roepen wereldwijd de ‘politieke leiders’ ‘Build, Back, Better’.. Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar agenda gezet. Het WEF komt continue met verschillende artikelen over wat deze nieuwe globale ‘Great Reset’ behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien.

Een andere organisatie, de ‘Global 2030 Goals for Sustainable Development’ maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos-conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen. Allemaal onder de camouflagedeken die ‘duurzaamheid’ heet, dus ‘groen’ is, en ‘dus’ en overmaat van sympathie oogst over de hele wereld.. Maar.. het is niet voor niets een camouflagedeken..

Volgens Klaus Schwab heeft de virusuitbraak/pandemie aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld.  ‘The Great Lock Down’ heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie in 2020. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering voor een nieuwe financiële overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde.

De pandemie is voor de wereldleiders dus een unieke historische en gecreëerde kans, om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt.Maar de gerechtvaardigde vraag is en blijkt: ‘Is deze pandemie de kip of het ei’.. Als er volop sprake is van een man-made virus, dan is -hoe ongelooflijk het ook lijkt- het zeer wel mogelijk, dat dit hele plan in elkaar is gezet.. Jawel, op de  ‘ouderwets beproefde’ wijze van de valse-vlag-operatie..

De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

 • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet (alleen) om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden.
  x
  Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moeten aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Allemaal punten uit het ‘visionaire’ perspectief van Schwab.
  x
  Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:

 • Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving.
  x
 • Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Klaus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie. (HIER)
Lees ook:  Eerste land ter wereld verbiedt niet-gevaccineerde mensen het land te verlaten

Zoals hierboven al duidelijk gemaakt, heeft dr. Klaus Schwab zelf al een boek geschreven over deze sociaal-economische hervorming van de wereldorde genaamd: COVID-19: The Great Reset. Hier Klaus Schwab zelf aan het woord over dit boek en de componenten van ‘The Great Reset’:

Een ‘GREAT RESET’ zónder

een nieuw monetair systeem..??

x

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?
Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset-agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt dus NIETS geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda en er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum.

Weinig mensen weten dat de Federal Reserve Bank, de EIGENAAR is van de dollar, maar deze FED is ook eigendom van particulieren.. De US-dollar is dus niet van de Amerikaanse burgers….!

Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de ‘Unfolding’ noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak al aangeduid met een Big Reset agenda. Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van vermeende duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie.

Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme?

Een CBDC – het sleutelcomponent!
Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centrale bankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Vandaar, de meeste centrale banken, de IMF en de BIS hebben de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan, terwijl China al het meest vergevorderd is met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods (HIER) conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s/Central Bank Digital Currency (onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank.

De CBDC’s zullen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door de IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta. Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom zeer waarschijnlijk de Bitcoin een belangrijke rol heeft te spelen in dit scenario, als een borging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid.

De Bitcoin is dus de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP).

Nederland en The Great Reset
De Nederlandse regering werkt samen met de WEF in het in goede banen leiden van The Great Reset waarbinnen Nederland als handelsland een voorname rol zal mogen blijven spelen. Kamerleden Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen zijn flink in deze materie gedoken. Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen zijn geleverd geworden.

De officiële overheidsdocumenten (HIER) met de correspondentie van de regering met het WEF tonen aan dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt met het WEF. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijk bewindslieden ambtsmisdrijven en wellicht landverraad hebben gepleegd. Hoe het ook zij, vele Nederlandse bewindslieden zijn lid van de WEF en werken mee aan de verwezenlijking van een supra nationalistische agenda.

Sigrid Kaag van D66 is onder meer een lid van het WEF en helpt met de uitvoering van de Great Reset agenda. Hieronder kun je haar zelf aan het woord zien:

En kijk naar deze video-opname van een recente Tweede Kamer-zitting, waarin je dr. Gideon van Meijeren hoort debatteren met een afrondende vraagstelling:

Lees ook:  Is de CoronaVIRUS ANGST een PSYCHOLOGISCHE SPELLETJE?

“Zijn de connecties van het partijkartel met de WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad?”

Kritiek op de WEF Great Reset agenda
Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset-plannen van het World Economic Forum verschenen. In feite werd een ‘pandemie’ gewoon regelrecht in gang gezet, om deze vervolgens te (mis)gebruiken om het mondiale financiële en economische systeem te hervormen en supranationale instituties verder te centraliseren, waarbij uiteindelijk de macht en rijkdom van de superrijken op deze aarde gewoon beter beschermd, behouden en verder vergroot worden. De globale prikdwang en het feit dat iedereen meerdere malen geprikt zou moeten worden met een experimenteel nieuw goedje dat lekt en niet werkt, is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zijn vrijheid (op het gebied van gezondheid en financiën) lief heeft.)

* * *

Nu bieden we je een lijst aan, met verschillende videocommentaren over de Great Reset.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de ‘Great Reset’
Een video-interview met de onvolprezen Flavio Pasquino, die de oprichter is van BLCKBX. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap), die de afgelopen jaren het geopolitieke schaakbord heeft bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook van ‘hoop’. Volgens De Wit is de ‘Great Reset’ zelfs onontkoombaar en volkomen cyclisch, omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg versleten is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit.

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”
Minder dan een handjevol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat ’s ochtends op je tafel staat, tot aan het matras waar we ’s nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren, draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video toont Tim Gielen je, aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten, hoe deze corporaties/hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter ‘The Great Reset’ van het World Economic Forum.

De onnavolgbare James Corbet in zijn ‘Corbet Report’: Your Guide to the Great Reset
Een video-analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset
Deze volgende video is gepresenteerd door de ‘Doctors for Covid Ethics’ tijdens de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium had als titel ‘The Going Direct Reset’, met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De strekking van deze sprekers: deze pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief.

De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

The Great Reset Debunked, door Douglas Kruger:

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord