za. aug 13th, 2022
vaccinpaspoorten

De COVID-19-pandemie bood een ongekend excuus voor wannabe autoritairen als Mark Rutte en Hugo de Jonge om de vrijheid van de burgers te verstikken. Om het coronavirus te bestrijden, zijn er (ooit ondenkbare) overheidscontroles in overvloed ingevoerd. Hele delen van de economie zijn stilgelegd, bedrijven zijn onvrijwillig gesloten en mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Een sombere toekomst wacht ons…. als we niet snel ingrijpen!

Apps voor het traceren van contacten zijn door de regering ingevoerd om de gebruiker te waarschuwen wanneer hij wordt blootgesteld aan iemand met het virus, maar ze houden ook de individuele bewegingen bij. Vaccinatiemandaten die worden afgedwongen via door telefoonapps gefaciliteerde “paspoorten” nemen in aantal toe. En nu kan ook het voortbestaan van een baan (LeasePlan) of het vermogen om vrij deel te nemen aan de samenleving afhangen van het bewijs dat iemand een “vaccin” heeft gekregen.

Het was noodzakelijk als maatregel voor de volksgezondheid om een gevaarlijke overdraagbare ziekte te verslaan, zeggen medici, farmaceuten en politici. Zodra Covid-19 verdwijnt of endemisch wordt zoals de griep, wordt alles weer normaal. Toch?

Niet als de technocraten hun zin krijgen. Covid-19 wakkerde hun honger naar macht aan, en nu willen ze dat hun bestaande “tijdelijke” invloed over hoe we leven een vast onderdeel van de samenleving wordt. De vraag is hoe zij mensen ertoe kunnen brengen meer van hun vrijheid op te geven. Een mogelijk plan zou een internationale technocratische controle opleggen in naam van het voorkómen van toekomstige pandemieën.

Een dergelijke benadering werd in 2020 uiteengezet door Dr. Anthony Fauci als co-auteur van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift waarin werd gepleit voor de bevoegdheid van de VN en de WHO om maatregelen te nemen die “de infrastructuur van het menselijk bestaan opnieuw zouden opbouwen”.

De strijd tegen de opwarming van de aarde vormt een nog onheilspellender voorwendsel om het systeem van heerschappij door experts in te voeren. Beperkingen op persoonlijke vrijheid worden al lang gepromoot als een noodzakelijk profylactisch middel om aantasting van het milieu te voorkomen. Maar nu worden ze verkocht als een middel om de menselijke gezondheid en welzijn te beschermen. En het “goede nieuws” – vanuit autocratisch perspectief – is dat, in tegenstelling tot Covid-19, het doel van “netto nul” koolstofemissies, waarvan ons wordt verteld dat het moet worden opgelegd om te voorkómen dat we koken als een kreeft in de pan, nooit zal kunnen worden bereikt. Geniaal! Dat betekent dat de technocratie nooit zou eindigen.

Lees ook:  Bill Gates: Hoe de pandemie van het coronavirus de wereld kan helpen de klimaatverandering op te lossen

Een recent redactioneel artikel in de Journal of Medical Ethics schetst de mentaliteit. “Veel regeringen hebben de dreiging van de Covid-19-pandemie het hoofd geboden met ongekende financiering”, luidt het hoofdartikel. “De milieucrisis vraagt om een soortgelijke reactie.”

Heeft u in de gaten wat we bedoelen?

Maar het gaat niet alleen om meer geld uitgeven. Alleen de meest radicale herinrichting van de samenleving is voldoende. “Regeringen moeten fundamentele veranderingen doorvoeren in de manier waarop onze samenlevingen en economieën zijn georganiseerd en hoe we leven”, stelt de redactie. “Overheden moeten ingrijpen om het herontwerp van transportsystemen, steden, productie en distributie van voedsel, markten voor financiële investeringen, gezondheidssystemen en nog veel meer te ondersteunen.”

Als dat verdacht veel op Dr. Fauci lijkt dan komt dat omdat technocraten allemaal hetzelfde denken.

De plannen die door “de deskundigen” worden opgesteld, zouden ook onze vrijheid inperken door ons allemaal te onderwerpen aan een systeem van hightech-surveillance – een systeem dat verontrustend veel lijkt op het tirannieke Chinese sociale kredietsysteem. Een pleitbezorgingsartikel in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature door vier milieu-“experts” bevat zo’n zeer verontrustend voorstel – een middel om individueel gedrag te beperken dat bekend staat als “personal carbon allowances” (“persoonlijke koolstofrechten”) of PCA’s.

“Een PCA-regeling zou ‘een nationaal verplicht beleid’ zijn dat inhoudt dat alle volwassenen een gelijke verhandelbare koolstoftoeslag krijgen die in de loop van de tijd afneemt in overeenstemming met de nationale [koolstof]doelstellingen”, lezen we in het artikel. Denk aan rantsoenbonnen in de stijl van de Tweede Wereldoorlog die de individuele aankopen van benzine en andere goederen beperken met behulp van hightech, met lagere emissierechten die elk voorbijgaand jaar worden “toegestaan”.

Lees ook:  Mark Rutte de kameleon van de Nederlandse politiek

Hoe die PCA’s in de praktijk zouden kunnen utpakken? Individuele volkstuinen zouden volgens het artikel “afgetrokken worden van het persoonsgebonden budget bij elke betaling van transportbrandstof, huisverwarmingsbrandstoffen en elektriciteitsrekeningen”. Maar wat als u uw individuele koolstoftoewijzing heeft verbruikt? “Mensen met een tekort zouden extra eenheden op de persoonlijke koolstofmarkt kunnen kopen van degenen met een overschot (die ze kunnen verkopen)”, verzekeren de auteurs ons. Wat dat ècht betekent, is dat de rijken zouden kunnen vermijden hun privévliegtuigen op te geven, omdat ze gewoon de koolstofrechten van anderen zouden kunnen opkopen.

Apps zouden een centrale rol spelen bij de handhaving van PCA’s.

“Recente onderzoeken laten zien hoe Covid-19-apps voor het traceren van contacten met succes werden geïmplementeerd met verplichte schema’s in verschillende Oost-Aziatische landen zoals China, Taiwan en Zuid-Korea”, luidt het artikel. “In deze landen beoordelen de apps de reisgeschiedenis en de gezondheidstoestand van de gebruiker, die een sleutelrol spelen bij het opsporen van infectie.”

Die technologie zou nu het middel zijn om nog dieper indringende informatie te verzamelen over ons persoonlijk gedrag. De auteurs zeiden ook dat “de vele algoritmen voor digitale tracering die zijn ontwikkeld en getest, initiële waardevolle informatie opleveren voor het ontwerp van toekomstige apps die bijvoorbeeld emissies schatten op basis van het volgen van de bewegingsgeschiedenis van de gebruiker.” Met andere woorden, Big Expert zou weten waar je bent geweest, wat je hebt gekocht en wie je hebt ontmoet.

Lees ook:  Misschien wil Trump oorlog met Iran,maar hij vergist zich lelijk

Het zouden ook niet alleen apps zijn.

“Vooruitgang in AI [artificial intelligence – kunstmatige intelligentie] … belooft gepersonaliseerde feedback en advies te verbeteren”, luidt het artikel. “Recente ontwikkelingen op het gebied van slimmere huis- en vervoersopties maken het mogelijk om een groot deel van de uitstoot van individuen gemakkelijk te volgen en te beheren.” (En vergeet de gezichtsherkenningstechnologieën niet!). “AI kan vooral gunstig zijn voor PCA-ontwerpen die ook voedsel- en consumptiegerelateerde emissies omvatten.” Met andere woorden, als je die hamburger eet, zullen we het weten en dienovereenkomstig van je PCA aftrekken! Jemig!

Dit alles zou ooit ongeloofwaardig zijn geweest, geven de auteurs toe. Maar omdat miljoenen mensen hebben meegewerkt aan de Covid-19-beperkingen, “zijn mensen misschien meer bereid om de tracking en beperkingen met betrekking tot PCA’s te accepteren om een veiliger klimaat te bereiken.” Met andere woorden, aangemoedigd door onze naleving van zogenaamd “tijdelijke” volksgezondheidsmaatregelen, zien onze toekomstige technocratische heersers een kans om permanente autocratische controle te grijpen.

Laten we ze daar de kans niet toe geven. We hebben nog steeds de macht om rule-by-experts te dwarsbomen, met democratische middelen. Maar als we de moed niet hebben, als we (opnieuw) instemmen met aanzienlijke vrijheidsbeperkingen in naam van de bescherming van de gezondheid, zal het zachte totalitarisme dat we hebben gefaciliteerd niet hun schuld zijn. Het zal die van ons zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord