Connect with us

coronavirus

We gaan weer in lockdown media geile virologen bepalen nu ons leven (deel II)

Published

on

Marion Koopmans

Ik heb al vaker geschreven over de hofnar van Marion Koopmans, Maarten Keulemans. Nu richt ik me tot Koopmans zelf.

Dit naar aanleiding van haar opmerking dat ik geen Google Scholar lijstje heb.

Marion Koopmans heeft dat wel. Ik niet.

Daarom zal ik Marion bevragen over haar enorme wetenschappelijke kennis en kunde. Over alles wat onze maatschappij, mede dankzij haar, het laatste anderhalf jaar is overkomen. Over alle leed dat zij en haar OMT in onze maatschappij hebben veroorzaakt. In al haar onnozelheid, onwetendheid en arrogantie.

Lees verder onder Deel 1 

Ik ben die media geile virologen op televisie meer dan zat

Weet je nog, Marion, dat je naar je eigen microbiologisch laboratorium moest bellen om erachter te komen dat in het Erasmus twee genen werden gebruikt voor de rt-PCR? En dat je Marc Bonten moest bellen om te vernemen dat er in het UMC Utrecht drie werden gebruikt? En waaruit bleek dat je als viroloog je eigen gereedschap niet kent?

En weet je nog, Marion, dat je geen antwoord wist te geven op de vraag hoe het eigenlijk zit met begrippen als sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde, het aantal fout-positieven en fout-negatieven bij het gebruik van de rt-PCR als diagnosticum? En dat je met stomheid geslagen was toen je gevraagd werd wat te doen als een van de genen van de rt-PCR positief was en de andere negatief?

Of heb je dat pardoes verdrongen?

En weet je dat begrippen als de positief- en negatief voorspellende waarde, het aantal fout-positieven en het aantal fout-negatieven afhankelijk zijn van de prevalentie van een ziekte? En weet je dat je in een populatie zonder ‘gouden standaard’- de ziekte zelf – die parameters helemaal niet kunt bepalen?

En nu we het er toch over hebben: wat weet jij eigenlijk van diagnostiek bedrijven? Wat weet jij van de eigenschappen van diagnostische tests en hoe je die bepaalt? Wat weet jij van de relativiteit en waarde van diagnostische testen in een klinische setting, zonder zelf ooit iets aan patiëntenzorg te hebben gedaan?

Want waar het het bedrijven van diagnostiek betreft, ben IK de autoriteit, en NIET jij, beste Marion Koopmans. Dat heb ik twintig jaar lang gedaan, en ik heb er alles over gelezen dat ik er maar over kòn lezen. Om op een goede manier diagnostiek te kunnen bedrijven, heb ik geen lullig Google Scholar ‘lijstje’ nodig. Wat heb jij ooit aan ervaring en kennis opgedaan in het bedrijven van diagnostiek, behalve het diagnosticeren van ouderdomsverschijnselen en ochtendstijfheid bij het paard van Sinterklaas, of het constateren van een loopneus bij Rudolph, the Red-Nosed Reindeer?

Ik ben geen wetenschapper, beste Marion. Ik ben een ambachtsman. Dat ben ik altijd geweest, en dat wil ik ook blijven. Mensen die een ambacht uitoefenen hebben geen H-index nodig. Die hebben ook geen Google Scholar nodig. Die hebben geen ‘citeerclubjes’ nodig om wederzijds elkaars pseudowetenschappelijke hatseflatsjes te citeren om op die manier hun H-index kunstmatig nog wat verder op te krikken.

Ambachtsmensen doen iets nuttigs. Zij wel. Ze onderhouden iets. Ze repareren iets. Ze creëren iets. Ze diagnosticeren iets. Ze behandelen iets. Toen in België het bijna twee jaar duurde voordat er een nieuwe regering gevormd kon worden ging in tussentijd het gewone leven gewoon verder. Maar toen de vuilnismannen in het Italiaanse Palermo een week staakten veranderde de stad in een enorme vuilnisbelt, wat het normale dagelijkse leven vrijwel onmogelijk maakte. De ratten liepen letterlijk door de straten. Dat is het verschil tussen een shit-job en een bullshit job, beste Marion. Als jij morgen met je hele onderzoeksgroep op non-actief wordt gesteld als blijkt dat jullie iets te enthousiast knutselden aan het influenzavirus en jullie vleermuizen zagen vliegen, merkt niemand daar iets van. Helemaal niemand. Al zouden jullie nooit meer toegelaten worden tot jullie laboratoria, niemand die er last van heeft. Maar als de verpleegkundigen of de schoonmakers uit het Erasmus er morgen de brui aan geven kan Ernst Kuipers nog dezelfde dag de deuren sluiten. En ook hijzelf zal daarna geen seconde gemist worden.

Job en Bullshit job. Lees David Graeber er nog maar eens op na.

Ik mag hopen dat die verdomde elitaire linkse kliek, waar ook jij toe behoort, niks meer te vreten heeft zodra niksnutten als Jesse Klaver en Rob Jetten ook de laatste boer het land uit hebben gepest. Ik hoop dat als jij een riante villa laat bouwen als beloning voor je vele lucratieve bijbaantjes, dat je een Pool treft met twee linkerhanden. Zodat jouw voordeur eruit valt als je er bezopen van de macht per ongeluk tegenaan valt. Jobs en Bullshit Jobs. Valeurs en non-valeurs.

Wetenschap is voor mij slechts gereedschap, en over het algemeen ook nog vaak stomp en onbruikbaar gereedschap. Al jaren heb ik meer gehad aan de klassiekers in de neurologie om een probleem van een patiënt op te lossen dan aan de medische ‘wetenschap’. De statines die Big-Pharma ons en onze patiënten met list en bedrog door de strot duwden, met als gevolg dat nu iedere patiënt na het doormaken van een hart- of herseninfarct – tot op zeer hoge leeftijd  en per protocol – deze overbodige medicatie iedere ochtend opnieuw in het pillendoosje vindt. Tot de dood erop volgt. De zogenaamde werkzaamheid van de bètablockers, bij elkaar gelogen door een hoogleraar cardiologie uit het Erasmus Medisch Centrum.  Jawel, jouw Erasmus Medisch Centrum. Datzelfde centrum van waaruit jouw voormalig hoofd van de afdeling virologie, Ab Osterhaus, het volk probeerde wijs te maken dat de Mexicaanse griep levensgevaarlijk was. Dat is hem niet gelukt. Maar het lukte jou wel. 

Jij hebt dan ook een reputatie hoog te houden. En dat doe je heel goed.

Verder denk ik dat ook  jij donders goed weet dat jouw onderzoeksgroep eveneens voor het overgrote deel pseudowetenschappelijke prietpraat produceert. Lees het artikel van John Ioannidis er nog eens op na: “Why Most Research Findings are False”. Sindsdien is de ernst van de ‘Science in Crisis’ alleen maar toegenomen. En daarop zijn jij en je onderzoeksgroep geen uitzondering. De universiteit als plaats voor vrije en kritische denkers is allang verleden tijd. Het overgrote deel van het onderzoek zoals dit in de moderne tijd op de Universiteit wordt verricht, is van nul en generlei waarde. De huidige wetenschap bestaat voor het overgrote deel uit überflüssige spielerei, uitgevoerd door van de maatschappij vervreemde wetenschappers die niets beters te doen hebben dan het uitvoeren van experimentjes zonder enige maatschappelijke waarde, zolang ze er maar financiering voor kunnen krijgen. De wetenschapper als moderne Sprookspreker, die niet meer rondreist zoals in de middeleeuwen, maar zijn pseudologica fantastica vandaag de dag razendsnel via het World Wide Web verspreidt.

Ik hoef als ambachtsman geen proefschrift te schrijven en het zoveelste boekje te produceren dat niemand leest behalve de promotiecommissie, die over het algemeen ook alleen maar de samenvatting leest. De rest van de collega’s, vrienden en familie leest alleen het inlegvel met de stellingen, het enige deel van een proefschrift dat (soms) de moeite waard is om te lezen. Het aantal proefschriften alleen al in Nederland is inmiddels zo groot dat men er moeiteloos een papieren Chinese muur van kan bouwen, waarbij ieder steentje – het proefschrift – de maatschappij 70 tot 90 duizend euro kost. Geld dat in rook opgaat, en waar mensen met een shit-job hard voor moeten werken.  En in meer dan 99% van de promoties eindigt het proefschrift op de boekenplank om stof te verzamelen, totdat ook dit boekje bij het einde van de carrière in een doos verdwijnt en daarmee definitief in de vergetelheid raakt.

Papier zijt gij, stof zult gij verzamelen, en in de oudpapierbak zult gij eindigen.

Over de coronacrisis zijn naar schatting inmiddels 750.000 ‘wetenschappelijke artikelen’ gepubliceerd. De meeste daarvan zijn alleen geschikt als papieren cement om de kieren en naden van de academische Chinese muur dicht te smeren. En heb jij zelfs maar een fractie van die artikelen gelezen? Of lees je alleen de verschaalde studies afkomstig uit je eigen pseudowetenschappelijke snelkookpan? Lees je überhaupt wel eens iets anders dan de abstracts afkomstig uit je eigen onderzoeksgroep, zodat je daarna je naam als laatste auteur toe kunt voegen zonder dat je ook maar iets van het artikel zelf begrepen hebt? Zodat je nog meer kunt pronken met een nog hogere H-index, en je een nog langere lijst op Google Scholar hebt? En wellicht nog meer lucratieve bijbaantjes aangeboden krijgt?

Zoals bijvoorbeeld het artikel dat je aan liet prijzen door Marc Lipsitch om op die manier je bedorven koopwaar aan de man te brengen, als zijnde ‘important data’? Een pre-print waarvan de methodologie zo oorverdovend rammelde dat het tot in Groot-Brittannië te horen was? Met als gevolg dat Claire Craig, patholoog en data-analist, het frutseltje genadeloos fileerde, en het artikel benoemde als ‘a terrible paper’. En nu we het er toch over hebben, deze dame slingert per dag meer zinvolle informatie de wereld in dan jij in het hele afgelopen anderhalf jaar. En zij blijkt wèl over de noodzakelijke kennis te beschikken om iets zinnigs te zeggen over deze crisis, iets waarvan jij in het afgelopen anderhalf bijzonder weinig blijkt hebt gegeven.

tweet

Met het verwijzen naar Google Scholar als argument voor mijn gebrek aan kennis denk je gebruik te kunnen maken van het autoriteits-argument. Dat is een valide argument, mits datgene waar je iets over zegt daadwerkelijk tot jouw expertise behoort. Lees de argumentatieleer er nog maar eens op na.

Jij, Marion, heb je echter toegelegd op de wetenschap van de vierkante nanometer, de virologie. Van de wetenschap en de maatschappij op de vierkante meter of de vierkante kilometer weet je helemaal niets.

Wat weet jij van complexe sociaal-maatschappelijke kwesties? Wat weet jij van de sociaal-maatschappelijke, economische en psychologische gevolgen van mondkapjes, lockdowns en een avondklok, als moderne holbewoner van een onderzoekskamertje in het Erasmus? Als je het antwoord zelf niet kunt bedenken, zal ik het voor je doen: niets, maar dan ook helemaal niets. Niet dat het je ook  maar in het minst hindert om ook over deze zaken je grote mond open te doen, en je eigen mening als allerhoogste waarheid te verkondigen. En waarbij je geen idee hebt wat een enorme hoeveelheid ellende, armoede, somberheid, woede en verdriet op je geweten hebt. Ik mag hopen dat je daarvoor ooit verantwoording zult moeten afleggen.

En dan die zogenaamde ‘wetenschapper’ die jij zegt te zijn, evenals de andere leden van het OMT: geen enkel advies van het OMT wordt door jullie met relevante wetenschappelijke literatuur onderbouwd. We moeten het doen met jullie hoogdravende prietpraat zoals je die probleemloos aan de – voor het overgrote deel goedgelovige, onnozele en volstrekt van iedere kennis en kunde gespeende – Tweede Kamerleden zonder weerwoord kunt verkopen. Politieke klaplopers als Jan Paternotte en Aukje de Vries, beiden lijdend aan de gevaarlijke combinatie van nul verstand gekoppeld aan een grenzeloze arrogantie kun je nu eenmaal elk sprookje verkopen. Voor die mensen was het afronden van de lagere school al een prestatie van wereldformaat.

Dat wat jullie de wereld inslingeren aan adviezen is op zijn allerbest niet meer dan ‘expert opinion’, beste Marion, en heeft niets met wetenschap te maken. En bij een ‘expert opinion’ kan men over het algemeen nog zien op welke wetenschappelijke literatuur deze is gebaseerd. Maar waar het de adviezen van het OMT betreft moeten wij maar raden op welke door God himself gegeven wijsheden jullie je adviezen baseren. Zelfs bij de inmiddels beroemde ‘bolletjesgrafiek’ van Van Dissel ontbreekt iedere onderbouwing, ontbreken de data en ontbreekt een beschrijving van de methodologie. En wat er aan methodologie te achterhalen valt, overstemt zo mogelijk het toch al oorverdovende gerammel van jouw bovengenoemde hutseflutsje. Natuurlijk was Van Dissel voor het gemak ‘vergeten’ om het gerapporteerde aantal besmettingen in de verschillende gevaccineerde en ongevaccineerde groepen uit te splitsen naar besmettingen binnen het gezin en besmettingen buiten het gezin. How very convenient aangezien het advies van het OMT moest zijn dat er een coronapas ingevoerd zou moeten worden.

En zelfs de sukkel die door het RIVM naar de rechtbank werd gestuurd voor het bijstaan van de stotterende  landsadvocaat tijdens het Kort Geding van Maes c.s. versus de Staat, en op zitting aan de rechter moest uitleggen wat er eigenlijk te zien was op deze bolletjesgrafiek, snapte er werkelijk geen jota van en presteerde het om een zwart-wit versie aan de rechter voor te leggen. De beste man had niet begrepen dat de kleurlegenda van de bolletjesmatrix de belangrijkste informatie verschafte, en niet de grootte van de bolletjes.

Dát is het niveau van het OMT, beste Marion. Om heel, hèèl hard om te lachen, als er nog iets te lachen zou vallen. Of om heel hard om te huilen, en geloof me, het Nederlandse volk heeft meer dan genoeg om hard om te huilen. Te huilen om de stupiditeit die jij en het OMT over het Nederlandse volk hebben uitgekotst. Omdat jullie lijden aan een ernstige vorm van het halo-effect, vrij vertaald de illusie dat als je kennis hebt van materie op de vierkante nanometer,  je ook over de rest van de wereld wel iets zinnigs kunt zeggen.

Maar al sta je honderd keer naar een concertpianist te kijken, je wordt er zelf niet een. En ook al sta je honderd keer naast een clinicus die een diagnose stelt, je zult het zelf nooit leren als je het nooit doet. Maar als ik een clinicus honderd keer dezelfde fout zie maken, ga ik twijfelen aan zijn diagnostische capaciteiten en of hij het diagnosticeren wel beheerst. En dat is precies de reden waarom ik als ambachtsman wel wetenschappelijke artikelen kan beoordelen zonder ze zelf te hoeven schrijven.

Voor het overige veegt het OMT haar gat af met alle mensen die nog wel staan voor het bedrijven van integere, zorgvuldige en goed onderbouwde wetenschap, zoals vermaarde wetenschappers als John Ioannidis, Jay Bhattachary, Martin Kulldorff en Sunetra Gupta. En als frisse verrassing Alina Chan, jou inmiddels vast wel bekend. Docerend aan topinstituten zoals de MIT, Harvard, Oxford en Stanford, vier van de instituten in de top vijf van de QS World University Rankings 2022. Het gaat om mensen die wèl iets zinnigs te vertellen hebben. En laten we even kijken waar het Erasmus eigenlijk staat op deze lijst? Warempel, op plaats 179.

En dan jouw tweede hofnar, Pepijn van Erp, de stand-in wanneer Maarten Keulemans op zijn bierfietsje zit op weg naar de vijfde klasse zaterdagamateurs van de Vereniging voor Onnozele en Inhoudsloze Wetenschapsjournalisten (VOIM).

Ik heb even gezocht naar het Google Scholar lijstje en de H-index van Pepijn. Het eerste is onvindbaar, de tweede 0. Een fraai symbool voor deze naar eigen roem ruftende rioolrat die acht jaar over zijn studie wiskunde deed, en zelfs in dat opzicht nog steeds niets zinnigs te vertellen heeft. Blijkbaar wilde niemand zijn zure stukjes citeren om ook hem een H-index te verschaffen hoger dan nul. Het misselijkmakende huftertje dat verder ook in ambachtelijke zin van nul en generlei waarde is.

Pepijn van Erp als de Koning van de Zolderkamer der Pseudosceptici. De grote aanvoerder van het zelfgenoegzame, maar feitelijk zieltogende clubje Skepter die, oh ironie, er in het afgelopen anderhalf jaar het zwijgen toe deed als het ging om volstrekt niet wetenschappelijk onderbouwde maatregelen zoals de mondkapjesplicht, de lockdowns en de avondklok. Zodra het echt om wetenschap gaat, en zodra het gaat om echt schadelijke kwakzalverij zoals bedreven wordt door een demissionair kabinet en het OMT, haakt Pepijn af en verdwijnt schielijk naar zijn zolderkamer, terug naar zijn armetierige bestaan als in het luchtledige brallende corpsbal.

Een dergelijke volstrekte maatschappelijke misfit heb jij blijkbaar nodig om je gelijk te halen en je ‘autoriteit’ meer cachet te geven. Een wetenschappelijke non-valeur die jij om assistentie vraagt als je weer eens genadeloos gefileerd wordt door de gewone man. Jij, als grote ‘wetenschapper’ die geholpen moet worden door een pathetisch beroepsafzeikertje dat in zijn Koninklijke Zolderkamer niets anders weet te presteren dan het afzeiken en kleineren van mensen die wel iets lezen, wel iets weten en wel iets begrijpen.

Ik hoef jou als wetenschapper en als persoon niet belachelijk te maken. Dat blijk je heel goed zelf te kunnen.

Je had je moeten beperken tot uitspraken over materie waar je verstand van hebt. Kennis op de vierkante nanometer. Maar dat deed je niet in je grootheidswaanzin. Men had jou nooit uit je laboratorium mogen laten ontsnappen, net zo min als je Chinese collega’s de vleermuizen uit de grotten van Mojiang hadden mogen halen. Je bent op en top een paalschildpad: je hoort niet thuis op de paal die het OMT heet, en God mag weten wie jou daar neergezet heeft. Men had jou opgesloten moeten houden in het Erasmus waar je verder niet zo heel veel kwaad kon. Dat was voor Nederland een ware zegen geweest, maar in plaats daarvan werd je een vloek voor onze maatschappij op het moment dat ze je loslieten.

Een laatste waarschuwing, beste Marion. Zoals de auteurs van een artikel over het halo-effect stellen:

“A common response to a halo’s disintegration is expulsion. We expel the person from our midst. In some cases, this is necessary. Some criminal behavior makes further use of his or her good qualities impossible.”

Wellicht is het goed om dat in het achterhoofd te houden. Omdat in de kwakende adviezenmodderpoel van het OMT,  jij voor onze maatschappij wellicht nog de allergrootste wandelende ramp bent.

En zolang ik leef blijft dit briefje gericht aan jou hier staan. Om als getuige te dienen – voor een ieder die dat in de toekomst wil zien – voor de dubieuze en bijzonder kwalijke rol die jij in deze periode hebt gespeeld.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN