marokko

Wat voor Algerije, Marokko en Tunesië in het verschiet ligt, zal worden bepaald door het niveau van vertrouwen dat regeringen met de burgers kunnen opbouwen.

Het nieuwe coronavirus, bekend als COVID-19, verspreidde zich meer dan twee maanden geleden naar Noord-Afrika. Sindsdien is er onder waarnemers gespeculeerd dat de effecten op de samenleving, de economie en het politieke leven zowel op korte als met de gewoonten van mensen en op lange termijn kunnen veranderen als regeringen maatregelen nemen om het virus in bedwang te houden.

Algerije

In een interessante analogie met hoe de gezondheidstoestand van een persoon zijn vermogen om het coronavirus te weerstaan ​​kan bepalen, schrijft Sarah Feuer : “Voor Algerije en zijn 43 miljoen inwoners, een zwakke medische infrastructuur, een jarenlange politieke crisis en een vastgelopen heroriëntatie van een een economie die decennialang overdreven afhankelijk is van koolwaterstoffen, heeft het Noord-Afrikaanse land allemaal bijzonder kwetsbaar gemaakt voor de gevolgen van het virus. ”

Feuer, een associate fellow bij het Washington Institute for Near East Policy, staat niet alleen in deze beoordeling, aangezien de regering misschien wel de traagste is geweest om de nodige instrumenten in te voeren om COVID-19 op te sporen en te bestrijden. Ze wijst erop dat de “Global Health Security Index van 2019, die verschillende capaciteiten van de gezondheidssector in landen over de hele wereld meet – inclusief de bereidheid om pandemieën te beheersen – Algerije op de 173e plaats van de 195 landen en de 17e van de 21 Arabische staten (alleen Djibouti overtreft, Syrië, Jemen en Somalië). ” Dit is duidelijk geen gezond beeld.

De bondgenoot en grootste handelspartner van Algerije, China, levert zijn steentje bij door medische benodigdheden, apparatuur en professionals te sturen, samen met de bouw van een ziekenhuis om patiënten te behandelen. Een van de meest opvallende effecten van de COVID-19-pandemie is de stopzetting van de tweewekelijkse demonstraties door de Hirak, een beweging die tegen de huidige regering is. Nu, van de straat af, zijn demonstranten online verhuisd, hebben ze geld ingezameld voor voedsel en medische benodigdheden naar zwaar getroffen gebieden en wezen ze op de tekortkomingen van de regering bij het aanpakken van de crisis. Dit heeft de druk van de regering op haar tegenstanders niet vertraagd, aangezien journalisten, activisten en oppositiefiguren nog steeds worden gearresteerd.

Lees ook:  VACCINOORLOGEN Spoetnik V: EU offert haar burgers bij duizenden op het altaar van anti-Russische puntenscores

Met de enorme vraag naar gas en olie wereldwijd, is Algerije bijzonder kwetsbaar voor economische schokken die het vermogen om subsidies en diensten te verlenen verstoren. Aangekondigde nationale bezuinigingen van 30% kunnen de onvermijdelijke afvoer van buitenlandse reserves alleen maar vertragen, waardoor de regering gedwongen wordt externe hulp te zoeken, wat behoorlijk belastend kan zijn als het de bestaande regelingen tussen grote bedrijven, het leger en overheidsfunctionarissen verstoort.

Marokko

In Marokko heeft koning Mohammed VI bijna unanieme goedkeuring gekregen voor zijn leiderschap, maar er zijn zorgen dat voortdurende beperkingen aan de media en activisten van het land uitdagingen voorspellen die kunnen duiden op een restrictiever regime nadat de pandemie voorbij is. Als energie-importeur heeft Marokko geprofiteerd van lage energieprijzen, maar overmakingen, toerisme, transport en horecadiensten lijden allemaal als gevolg van wereldwijde beperkingen en zwakke punten in de toeleveringsketens. De Marokkaanse economie kan het zich nauwelijks permitteren langdurig te worden stilgelegd en veel kleine bedrijven zijn al verdwenen. De regering heeft weinig middelen om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en grotere bedrijven te ondersteunen, en haar netwerken voor sociale en gezondheidsdiensten zijn gespannen.

Marokkanen hebben de uitdagingen van sociale afstand en gebrek aan contact voorlopig redelijk goed opgepakt en in sommige opzichten heeft de islamitische maand Ramadan geholpen. Echter, het sluiten van moskeeën en de inconsistente beschikbaarheid van voedsel en medicijnen zorgen voor onenigheid. Nu er meer tests worden uitgevoerd en er meer bereik wordt bereikt in de plattelandsgebieden, kan het aantal gevallen wellicht groter worden dan de capaciteit van het volksgezondheidssysteem. Nu de landelijke lock-out is verlengd tot 20 mei, vlak voor de Eid al-Fitr-vakantie, hoopt de regering dat haar vroege interventies, samen met verhoogde test- en behandelprotocollen, de meeste nieuwe gevallen zullen absorberen en Marokko door eventuele spikes in infecties zullen leiden .

Net als bij andere landen in de regio heeft de regering duizenden gevangenen vrijgelaten uit de gevangenis om de dreiging van verspreiding van het virus in besloten ruimtes te verminderen. Maar sinds 20 maart hebben de autoriteiten duizenden personen gearresteerd wegens het schenden van de noodtoestand of het verspreiden van valse informatie. De meeste hiervan hebben eerder tot boetes geleid dan tot opsluiting.

Lees ook:  Een "sprong" naar de vernietiging van de mensheid

Marokko kent, samen met de rest van de wereld, veel economische onzekerheid. Officiële cijfers tonen aan dat 700.000 werknemers hun baan verloren en dat ongeveer 113.000 bedrijven van 20 maart tot 1 april zijn gesloten. Dit heeft het veiligheidsnet van de staat ernstig uitgeput, ondanks de financiële middelen van internationale donoren om het MKB bij deze moeilijke overgang te ondersteunen. Er worden niet alleen vragen gesteld over het herstel van Marokko, maar ook over de toeleveringsketen en de klantenrelaties – grotendeels in Europa – die ook onder druk staan, zonder mooie vooruitzichten.

Tunesië

Net als het naburige Marokko heeft Tunesië zijn rijke menselijke hulpbronnen ingezet om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Technische en gezondheidsstudenten en technologische innovators werken aan een verscheidenheid aan apparatuur en IT-programma’s om de antiviruscapaciteit van het land te vergroten. Zoals bijvoorbeeld in Marokko, hebben Tunesiërs nu lokaal vervaardigde ventilatoren, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en andere essentiële middelen voor bescherming en behandeling. Het Pasteur-instituut in Tunis heeft de lokale stam van COVID-19, die cruciaal is voor de ontwikkeling van een vaccin, al gedecodeerd en technici gaan door met het toepassen van kunstmatige intelligentie bij het identificeren van vroege tekenen van het virus door middel van röntgenstralen.

Hoewel het aantal bevestigde infecties momenteel laag is in Tunesië, komen er nu meldingen binnen over de landelijke en binnengebieden waar de infrastructuur en het professionele personeel beperkt zijn. De grootste hit is echter de economie, aangezien toerisme, geldovermakingen, gastvrijheid, vervoer en diensten te lijden hebben onder afsluitingen in Europa en beperkt verkeer over de grenzen heen. Dit heeft de Tunesische regering, die de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met tekorten en trage groei, gedwongen een steunpakket aan te nemen voor de armen, het MKB en verschillende sectoren van de economie.

De economische stimulans omvat ongeveer 450 miljoen dinar ($ 155 miljoen) voor hulp aan arme gezinnen of degenen die hun baan hebben verloren als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Naast een uitstel van belastingen op kmo’s, lopen ook de terugbetalingen op werknemersleningen met een laag inkomen vertraging op. Het Internationaal Monetair Fonds verstrekt een lening van $ 745 miljoen, de Europese Unie heeft een subsidie ​​van $ 273 miljoen toegezegd, Italië een subsidie ​​van $ 55 miljoen en een lening van $ 280 miljoen van de Islamitische Ontwikkelingsbank.

Politiek niet zo gebruikelijk

Hoe deze landen uit de COVID-19-pandemie komen, zal hun economische, sociale en politieke toekomst vormgeven, met weinig zekerheid dat de sociale contracten – die in het afgelopen decennium onder druk zijn komen te staan ​​- zullen overleven zonder belangrijke wijzigingen. Zoals Intissar Fakir betoogtin een artikel over Carnegie Middle East: “Naarmate de nawerkingen van de Covid-19-pandemie duidelijker worden, zullen ze waarschijnlijk de beleidsmislukkingen naar voren halen die de Noord-Afrikaanse landen zo kwetsbaar en vatbaar voor het virus maakten. Economisch wanbeheer en onderinvestering in infrastructuur en menselijke ontwikkeling hebben geresulteerd in systemen die worden gekenmerkt door ongelijkheid en sociale onzekerheid. De regeringen van de drie landen kunnen zichzelf misschien op korte termijn opnieuw uitvinden, maar daarnaast zijn de gevolgen van hun fouten potentieel destabiliserend. ‘

Lees ook:  Julian Assange en de strijd voor politieke vrijheid

Hoewel Marokko het meest stabiel lijkt op basis van zijn meer diverse economische grondslagen en het leiderschap van de koning, heeft het een zwak politiek systeem, grote ongelijkheden in rijkdom, te veel onvervulde toezeggingen van de regering en een grote jongerenbevolking die banen nodig heeft . Deze voorwaarden gelden ook in Tunesië, behalve dat het een verenigende nationale autoriteit mist en lijdt aan een aanhoudend disfunctioneel politiek systeem en een haperende economie. Algerije, de meest repressieve regime, zal zeker moeten het tegen elkaarmet de Hirak zodra het aantal nieuwe infecties is gedaald en demonstranten weer op straat komen. Hun eisen, net als de anderen, voor een open, effectieve, transparante regering en aanzienlijke inspanningen om banen te creëren en de economie te diversifiëren, vallen mogelijk buiten het bereik van het traditionele politieke leiderschap.

Wat voor Algerije, Marokko en Tunesië in het verschiet ligt, zal in hoge mate worden bepaald door het vertrouwen dat regeringen kunnen opbouwen met hun kiezers op basis van hoe ze het coronavirus bestrijden, de behoeftigen beschermen, meer omvattende gezondheidssectoren ontwikkelen en transparant werken om economische herstel. Dit is een wereldwijd fenomeen, maar vooral van cruciaal belang in landen die worstelen om te overleven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord