di. nov 29th, 2022
corona

Als iemand is weggezet als een ‘Complot-denker’, en een charlatan, en hij blijkt gelijk te hebben gehad, dan zou je verwachten dat betrokkene op de schouders wordt gehesen, en eerherstel krijgt, maar zo werkt het doorgaans niet.

Dat Dr. Malone, grondlegger van de ‘mRNA-technologie’ waar die ‘vaccins’ van Pfizer en Moderna op zijn gebaseerd, zich ontpopte tot ‘anti-vaxxer’, is hem al duur komen te staan. Maar ook al tekent zich nu een kentering af, en zien meer en meer ‘experts’ het licht, de kans dat Malone excuses en een grote bos bloemen krijgt, lijkt mij ‘nul’. Uit alle hoeken en gaten dringt nu informatie door het pantser van de ‘Consensus’ dat ‘vaccinatie’ ons niet gaat redden. Zelfs als letterlijk iedereen zich laat ‘vaccineren’, is het virus niet uit ons leven verdwenen.

Gevaccineerden raken nog steeds besmet. Ze worden ziek. Belanden in het ziekenhuis. En ze komen te overlijden. En daar bovenop dan de ‘bijwerkingen’, die nog steeds worden uitgebreid met nieuwe aandoeningen die een rechtstreeks gevolg lijken te zijn van het ‘vaccin’. De autoriteiten blijven benadrukken dat het ‘zeldzame’ bijwerkingen zijn, maar alles is relatief, en de dag is nog jong. Normaal duurt de evaluatie van een nieuw vaccin járen, exact omdat zekere ‘bijwerkingen’ pas na enige tijd zichtbaar worden. In dit geval gaven de autoriteiten ontheffing aan geselecteerde ‘vaccins’, waarmee het experimentele medicatie werd. Het argument was dat alleen op die manier het virus snel en effectief uit ons leven zou kunnen verdwijnen. Niet dus.

Een belangrijke bevinding is daarbij dat als je desondanks blíjft ‘vaccineren’, je het virus niet verzwakt, maar stérker maakt. Ik realiseer mij terdege dat er over elk aspect nog volop verschillen van mening zijn. En ook over dát aspect. En dat het ene na het andere land nu besluit tot ‘Booster-shots’. Daarnaast is er geen gebrek aan artikelen die elk willekeurig standpunt lijken te onderbouwen met ‘harde data’, maar vervolgens blijken die soms ‘boterzacht’, want vals. Het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

Mijn vrees is dat de beleidsmakers gewoon doorzetten op de ingeslagen weg, en er ook daarom niet over peinzen om degenen die eerder waarschuwden voor deze ontwikkeling eerherstel te geven. Ik zie sterke overeenkomsten met tal van militaire avonturen in de afgelopen twintig jaar, waar ook de ‘War on Terror’ niet leidde tot minder terreur, maar juist méér. Dito met de ‘War on Drugs’ of de ‘War on Crime’, en noem maar op. In militaire termen spreekt men van ‘Mission Creep’, waarbij het oorspronkelijke doel wordt ingeruild voor een ander doel. ‘Virusbestrijding’ wordt ‘Groene Agenda’. Iets waarvoor ik op dit blog al heel vroeg waarschuwde. En dan is het altijd maar de vraag of die beleidsmakers dat nou zo gepland hebben? Zoals in Irak, waar ze ons vertelden dat het ging om doodenge ‘Weapons of Mass Destruction’, terwijl het ging om de olie. Of in Oekraïne, waar het zou zijn gegaan om het redden van de ‘democratie’, maar in werkelijkheid ging het om de controle over het Russische gas dat naar Europa vloeit, en het vestigen van een regime dat niet verkozen was, om niet langer te hoeven luisteren naar de ‘Russisch-taligen’ in dat land, en hun belangen te kunnen negeren.

Het is ‘Creepy’. Privé, en op dit blog, sprak ik kort na het afkondigen van de ‘Intelligente Lockdown’, begin 2020, met verwijzing naar juichende geluiden uit de hoek van mensen die al langer streven naar een ‘Big Reset’, mijn vrees uit dat falen in het uitroeien van dat virus sommigen met ‘Grote Belangen’ verrassend goed uit zou komen. De enige vraag is dan nog of die ‘vaccins’, beschermd door tientallen patenten die al vér voor de uitbraak van ‘Covid 19’ waren vastgelegd, ook een ander doel hebben? Gisteren schreef ik over het fenomeen ‘Complot Denken’ en de ‘Wappies’. Maar wat nou als het in de Verenigde Staten uitgerekend de mensen met een ‘PhD’ zijn die zich ontpoppen als ‘Wappie’? En ook iemand als Dr. Malone, of het voormalige hoofd van de wetenschappelijke sectie van de farmaceut ‘Pfizer’, en een viroloog die voor de de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ en een hele reeks imposante instituten werkte, of de voormalige ‘Pfizer‘-employee en ‘Legal Consultant‘ Karen Kingston, ‘Wappie’ blijken te zijn? Moet er dan niet een lampje gaan branden? Zo’n grote rode lamp, en een siréne erbij? En iemand ernaast die roept: ’Terug! Terug!’ 

Die laatste link, waarin mevrouw Kingston een boekje open doet over een suspect ingrediënt, ‘graphine oxide‘, waarvan zij zegt bewijzen te hebben dat ze onderdeel zijn van de ‘vaccins‘, die ook getoond worden in de video, laat tevens zien hoe makkelijk het mis kan gaan als een over-enthousiaste presentator vervolgens gaat speculeren. De speculatieve bedoelingen kunnen ‘Wappie‘ zijn, maar die stof zit in het ‘vaccin‘, of niet. En als dat bij mevrouw Kingston een rode lamp en een siréne heeft doen afgaan, waardoor ze ‘klokkenluider‘ is geworden, is dat iets om bij stil te staan. De speculatieve extensies aangrijpen om het héle verhaal van tafel te vegen is ronduit gevaarlijk. Als het genoemde ingrediënt niet in die ‘vaccins‘ zit, of als de autoriteiten die goedkeuring hebben verleend menen dat het onschuldig is, dan is het nu het moment om daarover naar buiten te treden, want met meer dan anderhalf miljoen ‘hits‘ voor die uitzending houd je dit niet stil. En als de autoriteiten zich nu pas realiseren dat het er wél in zit, én moeten toegeven dat het niet zonder gevaar is, dan is een noodstop wel het minste. En dan bedoel ik niet censuur, of de mobilisatie van gecorrumpeerde ‘fact-checkers‘ zonder verantwoordelijkheid, om het verborgen te houden.

Andermaal, die ‘vaccins’ zijn experimenteel. We zijn in een wetenschappelijk experiment beland, waarbij de ‘Consensus’ positie is dat we vertrouwen moeten hebben in de goede afloop, terwijl we nu al wéten dat dat niet het uitbannen van dat virus zal zijn. Vindt u het dan vreemd als ik vraag wat die ‘goede afloop’ dan is waar men naar streeft? En ik vraag dat tegen de achtergrond van ‘Consensus-verkopers’ die menen dat de oorlog in Afghanistan een doorslaand succes was, dat Libië bevrijd is, en dat de bevolking van Oekraïne en Syrië het beter heeft dan ooit. Die laatsten alleen als ze in het door Al Qaida en ISIS gecontroleerde Idlib zitten, of in een bootje onderweg zijn naar Griekenland. Ik plaats daar zelf uitroeptekens bij. ‘Cognitive Dissonance’ lijkt zich meester te hebben gemaakt van grote delen van de ‘Consensus Wereld’, of anders zijn het doortrapte schurkenstreken, op een bedje van extreem cynisme.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord