za. aug 13th, 2022
coronapas

Wat een verademing, de vierde fase versoepelingen geven ruimte. Een rondje langs de kranten leert dat het uitsluitend lijkt te gaan om vormen van plat genotzucht en oranjegekte maar in persoonlijke gesprekken is de laag eronder indringend voelbaar. Vrijuit mogen ademen, je gezicht tonen, zonder restricties met anderen afspreken, sport bedrijven, muziek maken, er wordt gehuild en gelachen. Hier is maandenlang op gewacht. Dit is leven, dit is wie we zijn; laat maar komen die summer of love. Uitgerekend op dit moment wordt de Corona check-app gepresenteerd als symbool van de nieuwe vrijheid. Bij het omslaan van zwarte bladzijden in de geschiedenis, na oorlog of ziekte, vormen beelden of afbeeldingen een tastbare, symbolische herinnering maar of deze app een plaatsje kan krijgen in die reeks is zeer de vraag. Eerst moet worden vastgesteld of een check-app vrijheid belooft of berooft.

Bekeken vanuit normaal, bekend als het oude normaal, lijkt het namelijk vooral ingeperkte bewegingsvrijheid terwijl na de lock down beperkingen het evenzeer kan worden ervaren als (de start van) vrijheid. De opgegeven reden om de controle-app in te voeren is helder: uw veiligheid. Om het heersende virus te bedwingen kunt u slechts met vreemde mensen in 1 ruimte samenkomen nadat een ieder via QR-code safe is verklaard. Tegelijkertijd raakt u permanent doordrongen van het loerende gevaar.

Virussen en mensen leven al miljoenen jaren samen en soms wordt het spannend als een nieuw virus opduikt. Bekend gemaakt is dat we nu te maken hebben met een al dan niet uit een lab ontsnapt natuurlijk of synthetisch virus uit de Corona-familie. De voorgangers, onder meer SARS en MERS, hebben de menselijke soort reeds in staat gesteld genetische codes aan te maken. Om die reden werd er aanvankelijk van uitgegaan dat 80% van de mensen niet ziek zou worden -of milde klachten- maar binnen een half jaar bleek dat percentage te stijgen naar 98,7%. Niet schokkend en gezien de ook al lage IFR kan Covid geen A-klasse-ziekte zijn. De WHO blijft hierover onduidelijk en de Nederlandse regering weigert deze feiten voor te leggen aan de 2e kamer, noodzakelijk om de spoedwet te ratificeren.

Lees ook:  De ware betekenis van het mondmasker is dwang naar vaccinatieplicht

Snel muterende virussen kunnen zowel evolueren naar mildere als agressievere varianten. In het afgelopen jaar zijn wij permanent gealarmeerd vanwege gevaarlijke Britse, Zuid-Afrikaanse en Indiase versies. Na krantenkoppen die doen vermoeden dat wij spoedig de lijken uit de straten moeten scheppen volgen maanden later steevast de “o nee toch niet”-berichten. Geruststellender zou zijn om verslag te doen van het historische track-record van de mensheid, waarbij kudde-immuniteit er voor zorgt dat virussen, na het te nemen verlies, zich immer ontwikkelen via milder naar ongevaarlijk.

Hoe dan ook; 1,3% van de NL bevolking kan potentieel ziek worden, ongeveer een kwart miljoen. De kwetsbare groep ouderen, met verminderde weerstand, moet zo goed mogelijk beschermd worden. Om reden dat de zorg niet mag overlopen worden vaccins, in afwachting van verder onderzoek, tijdelijk toegelaten tot de markt. In weerwil met de geschiedenis en de snel groeiende groepsimmuniteit negerend, worden naast de kwetsbaren, alle personen boven de 12 jaar opgeroepen voor de spuit die moet beschermen tegen ziekte. Onder de 45 jaar is de kans op ziekte echter verwaarloosbaar en de risico’s van grootschalig vaccineren blijven onbesproken. De ander beschermen en ziekenhuisbedden leeg houden zijn broze “argumenten”. Wie na de individuele risicoanalyse tot de conclusie komt dat vaccineren niet gewenst is, krijgt te maken met maatschappelijke verdeeldheid. Het is te voorzien dat de spanningen gaan toenemen met de introductie van de Corona check-app.

Grofweg zijn er 3 manieren om de QR code om te zetten in een groen vinkje:

1) Na volledige vaccinatie. Uw code krijgt de geldigheid van de te verwachten duur van bescherming van het vaccin, vermoedelijk 1 jaar. Of u nu ziek bent, besmet, besmettelijk maakt niet uit, het certificaat geeft rechten.

Lees ook:  Europa : Europese project werkt niet

2) Herstelbewijs; na het doormaken van de ziekte. Dit kan aangetoond worden met een anti-stoffentest. In tegenstelling tot een vaccin, met bewezen tijdelijke werking, mag u veronderstellen dat een werkend immuunsysteem beschermt voor het leven. Een geldige QR-code tot de 65e verjaardag ligt voor de hand. U krijgt maximaal 180 dagen(!).

3) De negatieve testuitslag. Bent u niet tegen de ziekte opgelopen en is in vrijheid bedankt voor de spuit dan mag u vanaf heden om de klipklap een stok in de neus want er wordt gevreesd dat de gezonde mens de geïmmuniseerde kan besmetten. De voor de doelstelling ongeschikte PCR-test moet na 1 september uit eigen zak worden betaald.

Op het hart gedrukt: in deze nieuwbakken priktatuur heeft u volledige vrijheid om zelf te kiezen, voel geen druk.

De wetenschappelijke onderbouwing is mager of ontbreekt en de deskundigen, die later collectief zullen verklaren dat zij het met de toen beschikbare, beperkte informatie moesten doen, kunnen geen stukken aanleveren om nationaal beleid op te baseren. Er zit niets anders op dan de uitvoering van het virusmanagement naar de straat te verbannen. Hoe dan?? Eenvoudigweg door ondernemers, ongenadig  geraakt door de maatregelen, het recht te geven om meer mensen binnen te laten, zonder 1.5m handhaving, mits alle gasten bij de deur QR-gecheckt zijn. Zo niet, dan rest niets anders dan een lagere omzet te accepteren. Op deze sluikse manier, beste Nederlanders, wordt uw gezondheid misbruikt als inzet van de economische ambities van ondernemers, reisorganisaties en instellingen. Die worden gerund door gewone mensen als u en ik en zij gaan het heel simpel vertalen naar goed of fout, groen of rood. Jij komt er wel in en jij niet. Jij hoort er wel bij en jij niet. Op de achtergrond wassen de beleidsmakers de handen in onschuld en de media zullen Judas vorm geven als nooit te voren. De QRapp heeft alles in zich om een verduiveld instrument te zijn.

Lees ook:  Het startschot voor de eerste honderd dagen van Joe Biden is gevallen.

Tegenover elkaar gezet door het systeem zal de geprikte populatie de onverantwoordelijke weigeraars verwijten dat zij de volksgezondheid in gevaar brengen. In verdediging zullen die op hun beurt de vraag stellen wie hier eigenlijk de vrije rechten loopt te verkwanselen. Op de straat claimt de eigenaar van een prikcertificaat voorrang in geval van ziekenhuisopname en wil dat het liefst in de verzekeringsvoorwaarden terugzien. Zoiets is natuurlijk alleen mogelijk als de gevaccineerde mens bereid is alle ziektekosten, voor bijwerkingen direct door de vaccinatie, eveneens uit eigen zak te betalen. Solidariteit in het nieuwe normaal! Deze maatschappelijke verdeeldheid kan hele lelijke vormen aannemen, verscheurde families, gesneuvelde vriendschappen en ook op de werkvloer zal onmogelijk nog eenheid gevormd kunnen worden, tenzij gedwongen. Gaat de wet voorzien in legaal ontslag voor vaccin niet-acceptanten?

De murw gebeukte meute neemt de prik om NU op vakantie te kunnen want wie weet is het virus volgend jaar wel weg. Dat lijkt een eenmalige, opportunistische keuze maar de invoering van de check-app is een hele andere, onherroepelijke afslag. “Het is maar tijdelijk”, zeggen uw leiders, van wie vooral de beloftes vergankelijk zijn gebleken. Vergeet nooit het kwartje van Kok! Voor u het weet wordt de QR code slechts verlengd na hervaccinatie.

Waar het virus verbindt en het vaccin verdeelt, lijkt de app de samenleving te gaan splijten. Kan de wijsheid van de straat dit voorkomen, omdat de fnuikende uitwerking van crowd control wordt doorzien? Zo niet, dan zullen control-apps u, noch uw kinderen ooit verlaten, tenzij voor een erger alternatief.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord