Connect with us

coronavirus

Gijzelen antivaxxers de zorg?

Published

on

ziekenhuis

Het kabinet doet een beroep op ‘er samen uitkomen’. Maar in de QR-samenleving ligt de solidariteit zwaar onder vuur doordat ongevaccineerden de druk op de ic’s opvoeren ten koste van andere patiënten en vrijheden voor iedereen.

WIE MET HET OPENBAAR VERVOER REIST, ontmoet ‘de maatschappij’. Zo zat ik eens tijdens de ochtendspits in de trein tegenover een obese tienermoeder die haar jengelende kleuter in een buggy stilhield met een zak paprikachips en een zuigfles vol oranje sap. Onlangs zag ik een hoogzwangere vrouw op het perron staan roken, het mondkapje had even moeten wijken voor de nicotineverslaving. Een oordeel is dan snel geveld, enkele omstanders wierpen haar afkeurende blikken toe.

In onze liberale democratie is de manier waarop je leeft een privé-aangelegenheid en voor de gevolgen ervan ben je zelf verantwoordelijk. Dit ideologische uitgangspunt is onder de kabinetten-Rutte sterk gepredikt. Burgers zijn zelfredzaam, zijn de regisseur van hun eigen succes en falen. Maar als mensen uit de boot vallen is er, anders dan in Amerika, nog altijd een stevige verzorgingsstaat met geïnstitutionaliseerde solidariteit in het zorgstelsel.

In beginsel heeft iedereen gelijke toegang tot zorg en zijn de middelen gelijk verdeeld, ongeacht of patiënten zelf hebben bijgedragen aan hun ziekte. Roken, drinken, te veel en ongezond eten of je knieën door te veel marathons kapot rennen – ‘eigen schuld, dikke bult’ geldt niet in de spreekkamer. Bij een terroristische aanslag behandelen artsen de daders en slachtoffers hetzelfde, afhankelijk van de ernst van de verwondingen gaat iemand voor. Een arts staat dan wel voor een duivels dilemma, zoals minutieus is beschreven in de roman Saturday (2005) van Ian McEwan.

Dit heilige solidariteitsprincipe staat al jaren onder druk. Obesitas is een groot maatschappelijk probleem, en deze chronisch zieke mensen vragen net als rokers om veel medische zorg waardoor ze de collectieve kosten opjagen. Tegelijk is het de vraag of een ongezonde leefstijl een vrije keuze is, er gaat vaak een combinatie van factoren achter schuil, zoals erfelijke aanleg, stress of armoede. Door dit besef, en de oplopende zorgkosten, staat bij de overheid preventie hoog op de agenda, mensen niet dwingen maar nudgen – duwen in de gezonde richting.

De volksgezondheid is door de coronacrisis extreem op de proef gesteld en de solidariteit begint te scheuren, nu vaccinatieweigeraars de route naar de exit versperren. De wenkende endemische fase waarin Covid-19 een van de winterziektes zal zijn, verdwijnt achter de horizon. Mensen die zich niet laten vaccineren verspreiden het coronavirus gemakkelijker dan gevaccineerden en stuwen bovendien de druk op de ic’s op ten koste van andere patiënten én van vrijheden voor iedereen.

In ziekenhuizen in de omgeving van haarden met een lage vaccinatiegraad zijn de bedden voor zo’n negentig procent bezet door vaccinweigeraars, zoals blijkt uit onder meer cijfers van het rivm. Ook al zetten antivaxxers daar weer vraagtekens bij. Ze geloven in veel, maar niet in de harde cijfers van de overheid. Een arts in een ziekenhuis vertelde bijvoorbeeld dat hij een covidpatiënt op de ic opnam die bleef roepen dat hij leed aan een longziekte, en woedend werd op de testuitslag.

Antivaxxers geloven in veel, maar niet in de harde cijfers van de overheid ‘De verdeling van zorg moet naar behoefte en niet naar verdienste zijn’

Met de grens van de ic-capaciteit in zicht raakt het geduld in de samenleving met deze dwarsliggers op. Naar hen wordt hard uitgehaald op sociale media, in huiskamers, cafés en in de politiek. De teneur: ruim twee miljoen vaccinweigeraars gijzelen de gezondheidszorg en de samenleving. Ze geloven niet in de medische wetenschap, maar willen wel als ze ziek zijn medische hulp. ‘Het is geen virusepidemie maar een narcisme-epidemie’, schreef Sander Schimmelpenninck in de Volkskrant. ‘Decadent’ noemde vws-minister Hugo de Jonge het ‘dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wél laten vaccineren’.

Het woord solidariteit valt vaak in discussies: waarom moet je solidair met hen zijn, als zij hun eigenbelang stellen boven dat van het algemeen belang, van het belang van andere patiënten, van caféhouders, winkeliers, scholieren, studenten, kwetsbare ouderen? Ook premier Rutte deed hier tijdens de persconferentie vorige week een beroep op, juist in een poging tot verbinding. ‘We kunnen corona alleen gezamenlijk oplossen, met een beetje mildheid naar elkaar.’ Maar de solidariteit die daarvoor nodig is, is burgers afgeleerd door Rutte’s VVD, door jarenlang te hameren op individuele in plaats van collectieve verantwoordelijkheid.

DE REALITEIT IN DE ZIEKENHUIZEN is ondertussen nijpend, zelfs Diederik Gommers, voorzitter van de intensivistenvereniging, verliest zijn geduld. Hij is er ‘helemaal klaar mee’ dat de opkrabbelende zorg in de tang zit door Covid-19. Pijnlijk vindt hij het dat de oplossing niet is om de ic-capaciteit uit te breiden: er zijn zelfs minder ic-bedden dan in het begin van de pandemie, omdat het verplegend ic-personeel wegloopt of met een burn-out thuis zit. ‘Als je de vrijwilligheid van vaccinatie niet wil aantasten, moet je de basismaatregelen herinvoeren om de besmettingen in te dammen. Zo niet, moeten wij operaties afzeggen’, aldus Gommers.

Als dat niet genoeg is? Als de ic’s in alle ziekenhuizen overlopen en artsen volgens het draaiboek alsnog moeten overgaan tot triage – een selectie aan de poort op urgentie en de kans op herstel? Moeten ongevaccineerden daar dan de consequenties maar van ondervinden, zoals bijvoorbeeld Heleen Depuis, medisch ethicus en oud-VVD-politica, voorstelde om hen geen voorrang meer te verlenen op de ic’s?

‘Dat moet je nooit willen’, zegt Marjan Verkerk, hoogleraar zorgethiek aan de Rijksunversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Als je gaat spreken in termen van schuld gaat er een gure wind waaien.’ Het opent de weg tot een schifting van toegang tot de zorg op grond van leefstijl-gerelateerd gedrag. Tot een glijdende schaal van de ongevaccineerde naar de obese moeder met haar te dikke kind en de rokende zwangere vrouw. Artsen zullen zich voor die ‘maatschappelijke triage’ nooit lenen, selectie gaat dwars tegen de medische eed en het solidariteitsprincipe in. ‘De verdeling van zorg moet naar behoefte en niet naar verdienste zijn’, zegt Verkerk.

Solidariteit is in de discussie over ongevaccineerden niet het juiste frame, meent Tamar Sharon, hoogleraar filosofie in Nijmegen. ‘Want het gaat niet over verwijten maar over het herkennen en begrijpen van kwetsbaarheid.’ Het beeld wordt volgens haar zwart-wit voorgesteld, en dat veroorzaakt polarisatie. ‘Heel gevaarlijk als je één groep gaat aanwijzen als de schuldige van een vastgelopen systeem, dat door jarenlange bezuinigingen zo strak is getrokken dat het eerder de beddencapaciteit is die de grens legt dan het aantal covidpatiënten. De vraag is: hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen?’

Sharon is een van de auteurs van een manifest van het filosofisch platform Bij nader inzien dat gaat over de solidariteitsspagaat waar burgers in de coronacrisis in zijn terechtgekomen: ze moeten hun vrijheid inleveren om wille van het maatschappelijk belang maar ze voelen zich ook door de overheid in de steek gelaten. Nutsvoorzieningen zijn afgebouwd, zie het verdwijnen van een gemeenschapsstructuur op het platteland. Tegen hen zeg je in feite: zoek het zelf uit, kom voor jezelf op. ‘In dat licht is het niet verwonderlijk dat burgers die zich wél aan de maatregelen houden boos zijn op hun medeburgers en hun bereidheid verliezen zich solidair op te stellen met degenen die zich niet laten vaccineren. En omgekeerd dat antivaxxers zich niet solidair voelen met het collectieve belang’, zegt Sharon.

De verschillende betekenissen van solidariteit lopen in de maatschappelijke discussie nu door elkaar, meent Verkerk. Er zijn volgens haar drie vormen. Belangensolidariteit, die geldt voor het verzekeringswezen, het pensioenstelsel en ons zorgstelsel: je stopt allemaal geld in een pot, en daarmee ben je solidair met anderen en krijg je zelf iets terug. ‘Een prachtig systeem, deze geïnstitutionaliseerde solidariteit’, zegt Verkerk. Dan is er groepssolidariteit: je bent lid van een groep, je deelt met elkaar een identiteit. Met twee kanten aan de medaille: sociale cohesie en sociale controle. ‘In de identiteitspolitiek slaat dat nu soms door. Maar je ziet het ook in enclaves als Urk – daar staat niet voor niets de vaccinatiebus weggemoffeld uit het zicht van de gemeenschap’, zegt Verkerk. Ten derde: humanitaire solidariteit, vanuit het idee dat we allemaal gelijk zijn, die verbondenheid is er van individu tot individu.

‘Solidariteit is een morele opdracht: ben ik bereid om me solidair op te stellen met degene die niet op me lijkt?’ zegt Verkerk. ‘Op dit moment wordt er een groter beroep gedaan op de belangensolidariteit én op die opdracht. Dat is in tegenspraak met het individuele belang van zeventien miljoen ikjes die voor zichzelf solidariteit opeisen. Want iedereen moet persoonlijke vrijheid afwegen tegen die morele opdracht. Dat is niet gemakkelijk.’

‘De verdeling van zorg moet naar behoefte en niet naar verdienste zijn’

Sharon participeert vanuit de faculteit in Nijmegen in het grootschalige Europese onderzoek SolPan: ‘Solidarity in times of a pandemic. What do people do and why?’ Met wetenschappers in negen andere landen wordt onderzocht wat burgers motiveert om de overheidsmaatregelen op te volgen of juist te negeren; om zich wel of niet te laten inenten; in hoeverre er solidariteit is en hoe een regering hen daarop aanspreekt. In mei volgend jaar zullen de eerste bevindingen worden gepresenteerd. Over Nederland geeft Sharon vast een globaal beeld: ‘In het begin van de coronacrisis gold solidariteit tussen groepen en tussen mensen sterk. Men ging elkaar helpen, er was eensgezindheid over de maatregelen die evident nodig waren. Daarna is de frustratie erin geslopen, een pandemiemoeheid waarin de bereidheid tot “er samen uit komen” afnam. Het eerste vinger wijzen begon: naar jongeren die gingen partyen.’

Sharon vindt dan ook dat een afname van tolerantie is te verwachten als de overheid het nalaat om solidariteit tussen individuen en groepen in de praktijk beter – meer robuust en geïnstitutionaliseerd – te faciliteren. ‘Je kunt daarbij denken aan gratis mondkapjes, zoals in Frankrijk, meer testlocaties of hulpverleners op covid-afdelingen beter ondersteunen. Daar gedijt solidariteit onder. Net als in Engeland heeft het Nederlandse kabinet sterk een houding van “we willen niet vertellen wat je moet doen”, er wordt gerefereerd aan de eigen verantwoordelijkheid, aan de eigen intelligentie in plaats van institutionele ondersteuning te bieden om solidair te zijn.’

Ze mist een visie van het kabinet op langere termijn die burgers richting geeft. Die moet realistisch zijn, corona gaat niet weg. ‘Je kunt de samenleving en de zorg niet op en neer on hold zetten’, zegt Sharon. ‘Als je toegang tot gezondheidszorg wil geven aan iedereen die het nodig heeft, dan moet je het aantal bedden en het personeel vergroten, en dit kost geld.’

En dan is er die noodkreet van Gommers: een blik verpleegkundigen trek je niet zomaar open, ze zijn er niet. Hierbij kun je wél met de vinger wijzen, naar het kabinet dat jarenlang heeft bezuinigd op de zorg. Niet alleen verpleegkundigen lopen weg, ook artsen zuchten onder de werkdruk of het gebrek aan waardering, het gescheld van assertieve burgers. Dat is niet zomaar gerepareerd. Voor Rutte’s appèl op gemeenschapsgevoel geldt hetzelfde. ‘Het hyperindividualisme is tot diep in de haarvaten van de samenleving doorgedrongen’, schrijft de filosoof Gabriel van den Brink in Ruw ontwaken uit de neoliberale droom (2020).

De actuele realiteit stelt het kabinet direct voor een dilemma: kiezen voor meer generieke maatregelen of voor specifieke maatregelen: via de QR-code de drempel tot het openbare leven voor de groep ongevaccineerden verder verhogen, hen niet dwingen maar duwen. Het aankondigen hiervan op de persconferentie vorige week sorteerde al effect: de priklocaties stromen vol. Ze lieten hun principiële bezwaren varen wegens praktisch ongemak.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN