wef

De laatste dag van 2021 is aangebroken. Dit jaar was opnieuw een jaar van Covid-19. Deze pandemie heeft ondertussen wereldwijd ongeveer 5,4 miljoen doden opgeleverd, althans dat zijn de officiële cijfers. Inofficieel wordt geschat dat zeker 10 miljoen tot maximaal 20 miljoen mensen gestorven zijn aan Covid-19 sinds december 2019. Kapitalistische regeringen zijn niet in staat om de pandemie tegen te houden. Concurrentie, imperialisme en marktwerking zorgen ervoor dat alleen de rijkere landen zich kunnen vaccineren, terwijl de arme landen vaak niet eens vaccinaties tegen de Alpha variant gekregen hebben.

Een woord van de Indignatie redacteur/beheerder Erich Brink

Het is duidelijk dat de ontwikkelaars van het Covid-19 vaccine zich enorm verrijkt hebben. Bedrijven zoals Pfizer hebben sinds 2019 meer dan 7 miljard dollars aan winst gemaakt. Dit geld kregen ze van overheden voor het leveren van Covid-19 vaccines. Dat een bedrijf zoals Pfizer zichzelf verrijkt met ons belastinggeld is onacceptabel. Arme landen kunnen de prijs van een Pfizer vaccine niet eens betalen. Daarom is een groot deel van Afrika ook niet beschermd tegen het virus.

Wij van het Indignatie team pleiten daarom (ook in 2022) voor de volledige nationalisatie van alle farmaceutische bedrijven, Pfizer moet onteigend worden en hun winsten dienen de gemeenschappen van deze planeet toe te komen. Natuurlijk denken kapitalistische overheden niet zo, die geven miljarden uit om de eigenaren van Pfizer steenrijk te laten worden. Ondertussen werkt men in Rusland, Cuba en China aan eigen vaccines die niet gemaakt worden met een winst motief.

Hoewel Cuba door de economische blokkade en handelsembargo het erg zwaar heeft, kon het land een eigen Covid-19 vaccinatie ontwikkelen. Dit omdat de gezondheidssector en farmaceutische industrie volledig staatsbezit zijn. Het enigste minpunt is dat er geen democratische controle bestaat. Cubaanse arbeiders hebben geen inspraak in de planning en productie van hun economie. Staatsmanagers die aangesteld worden door de staat bepalen alles. De Cubaanse staat is daarnaast een vazal van de Communistische Partij van Cuba.

Lees ook:  Aankomende coronamaatregelen wordt mede mogelijk gemaakt door

Natuurlijk zijn de overheden van Cuba, Rusland en China net zo min te vertrouwen als onze westerse regeringen. Rusland en China zijn staatskapitalistische dictaturen en ook Cuba loopt langzaam het pad van het staatskapitalisme op. Maar doordat men in die landen vaccines ontwikkelt zonder winst motief, is dat veel beter voor deze planeet. Probleem is wel dat deze vaccines ontwikkeld zijn door regimes die vooral geen gezichtsverlies willen lijden. Dat zien we vooral in China, waar Covid-19 (Alpha variant) voor het eerst ontstond in december 2019.

In 2022 zal de Omicron variant hoogst waarschijnlijk de dominante variant van het virus worden. Omicron ontstond voor het eerst in Zuid Afrika en verspreiden zich snel overal de wereld. Deze variatie is 75% meer besmettelijker dan de Delta variant. Wel lijkt Omicron minder slecht te zijn voor de longen dan Delta. Maar met een hogere besmettingsgraad weet Omicron sneller om zich heen te slaan. We zagen het in Europa, waar in enkele maanden de variantie uit Zuid Afrika dominant werd.

Het is duidelijk dat er radicale veranderingen moeten komen. Vertrouwen op de markt en kapitalistische overheden kunnen we niet.

We moeten pleiten voor:

  • Gratis tests; er moeten meer laboratoria worden ingericht, met extra personeel en apparatuur.
  • Een massaal en publiek investeringsplan in de gezondheidszorg, dat is afgestemd op de reële behoeften zoals die door het personeel in de sector zijn vastgesteld.
  • De aanwerving van extra personeel aan goede loon- en arbeidsvoorwaarden (een essentiële vereiste om duizenden zorgkundigen en gediplomeerde zorgwerkers die in andere sectoren werken te overtuigen om naar de zorg terug te keren) en de bouw van nieuwe zorginfrastructuur.
  • Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de lonen van het zorgpersoneel.
  • Oprichting van een echte nationale publieke gezondheidsdienst, democratisch beheerd door het personeel en de gemeenschap, die ook een preventieve aanpak van de gezondheidszorg mogelijk maakt
  • Er is nood de sterkst mogelijke vaccinatiecampagne om de pandemie te bestrijden, vergezeld van transparante informatie voor de bevolking, door instanties onafhankelijk van de overheid en Big Pharma.
  • Voor zo’n efficiënte vaccinatiecampagne moet alle onderzoek en ontwikkeling van vaccins in publieke handen zijn en door de gemeenschap gecontroleerd worden. Niet-gevaccineerde mensen moeten overtuigd worden, niet vervolgd.
  • Iedereen op de wereld moet gratis toegang hebben tot vaccins. Voor vrije en volledige samenwerking van de wetenschappelijke wereld in volledige transparantie, door een einde te maken aan patenten en het privaat bezit van wetenschappelijke kennis.
  • Open de boekhouding van farmaceutische bedrijven en nationaliseer ze onder democratisch beheer en controle van het personeel en de gemeenschap.
  • Onteigen de faciliteiten, kennis en materialen van deze bedrijven zonder compensatie voor de aandeelhouders, tenzij op basis van bewezen behoeften.
Lees ook:  Trump gaat 'voor een paar dagen' naar het Walter Reed-ziekenhuis

2022 zal een nieuw jaar worden voor strijd, solidariteit en natuurlijk socialisme. Wat dat blijft ons einddoel, de oprichting van een socialistisch Nederland. We kunnen dit niet bereiken met de ”Socialistische” Partij (SP). Deze partij heeft zich volledig ontdaan van haar socialistische basis door principiële socialisten te royeren en hun eigen jongerenafdeling af te stoten. Revolutionair socialisten hopen dat ex-SP leden zich weten te herorganiseren in een nieuwe socialistische partij. ROOD, de voormalige SP jongerenafdeling gaat al verder als ROOD Socialistische Jongeren.

Nederland heeft nood aan een socialistische arbeiderspartij. Een partij die bereid is om te strijden voor een alternatief op het kapitalisme en die niet vervalt in sociaaldemocratische leegheid, zoals gevestigd links. De gevestigd ”linkse” partijen (Partij van de Arbeid, GroenLinks en ”Socialistische” Partij) zijn geen enkel gevaar voor het kapitalisme. Erger, ze heulen lokaal al mee met de heersende neoliberale politiek. Daarom wordt het tijd dat er een nieuwe partij van de arbeidersklasse komt.

Maar wij zijn die arbeiderspartij niet! Wij gaan de revolutie niet maken. Dat kan alleen de arbeidersklasse en zonder klassenbewustzijn komt de revolutie ook niet. Het is een illusie om te denken dat de werkenden hier in 2022 direct over zullen gaan tot socialisme. Onze ideologie wordt misvormd, zwartgemaakt en ook foutief uitgelegd. Socialisme is niet meer overheid of totale overheidscontrole. Het is niet de sociaaldemocratie nog het stalinisme van vroeger. Het enige wat wij kunnen doen is het nieuws via onze bloggers eerlijk te vertellen en hebben wij jullie daar bij nodig om het te verspreiden en door te vertellen.

Lees ook:  Omicron-variant kan een nieuwe wereldwijde golf van de corona-pandemie veroorzaken

Daarom zullen we ons in 2022 verder blijven inzetten om het klassenbewustzijn te verhogen. Alleen zo is het mogelijk om een nieuwe arbeiderspartij op te richten. De FNV zou een belangrijke rol hierin kunnen spelen, als de vakbondsleiding niet zo wanhopig vast zit in polderopvattingen en sociaaldemocratische compromisbereidheid. Het feit dat de vakbond net 1 miljoen leden heeft zegt veel over het lage klassenbewustzijn. Als arbeiders niet geloven dat de bond er voor hun is, worden ze ook niet lid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord