20 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Moet  Pinokkio nu hangen?: Vaccins in strijd met de Code van Neurenberg

rutte

Er was eens een idioot die de ingrediënten van drie experimentele Corona vaccins vergeleek met de inhoud van een frikadel, reden waarom het leerzaam is om de ingrediënten (van het vaccin) eens nader te bekijken (bron: de website van de CDC, het Amerikaanse RIVM equivalent).

De hamvraag is of die ingrediënten gecategoriseerd worden als goedaardig of als gif? Denkt u dan aan fenoxyethanol, formaldehyde, Tween 80, kaliumfosfaat, kwik, aluminium, natriumfosfaat, sorbitol, etc. die stuk voor stuk zwaar giftig zijn. Als u uw buurman met dit spul zou injecteren zou u zonder enige twijfel kwalificeren voor een strafklacht voor (poging tot) moord. Dit spul wordt namelijk gebruikt in meststoffen en pesticiden… Of om de hartfunctie te stoppen… Of om een lijk te conserveren…

Moet Pinokkio nu hangen?

Bij nadere inspectie der Coronavaccins komen wij deze waslijst tegen, voor u en uw kinderen:

* Formaldehyde/Formalin – Zeer toxisch systematisch gif en kankerverwekkend

*  Hexadecyltrimethylammoniumbromide – veroorzaakt schade aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Het kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.

* Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Brengen risico mee voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie, en autisme. Het dringt door in de hersenen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

* Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celbeschadiging, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Wordt in verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

* Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

* Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

* Serum van runderfoetussen – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.

* Menselijke Diploïde Fibroblast Cellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.

* Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen drager zijn van het SV-40 kanker-veroorzakende virus dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

* Aceton – Kan nier-, lever-, en zenuwschade veroorzaken.

* E.Coli – Geloof het of niet!

* DNA van varkens Circovirus type-1

* Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

Nogmaals, voor de fans van Hugo de Jonge en andere dorpsgekken; deze ingrediënten staan letterlijk op CDC-site en er zijn duizenden ‘peer reviewed studies’ die biologische gevolgen van deze troep voor uw lichaam hebben geëvalueerd, in het bijzonder indien geïnjecteerd.

Daarom heeft een grote groep wetenschappers en artsen op 1 maart jl. een open brief gezonden aan de EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap) met het verzoek de vergunning voor alle experimentele vaccins in te trekken. Daarin worden ernstige, vaak dodelijke potentiële gevolgen van de COVID-19-vaccintechnologie gedetailleerd en gewaarschuwd voor mogelijke auto-immuunreacties, bloedstollingafwijkingen, beroertes en inwendige bloedingen, “ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart”.  De betrokken hoogleraren, wetenschappers en artsen – die u met naam en kwalificaties op de ingevoegde website terugvindt – vragen bewijs “dat ieder geschetst medisch gevaar is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat ze door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Mocht al dit bewijs niet beschikbaar zijn, dan eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA”.

Hun brief luidt:
“Als artsen en wetenschappers zijn wij in beginsel voorstander van het gebruik van nieuwe medische interventies die op passende wijze worden ontwikkeld en toegepast, nadat de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Dit standpunt geldt op dezelfde wijze voor vaccins als voor therapeutica. We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, en vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht”.

“Wij vragen ons met name af of kardinale kwesties in verband met de veiligheid van de vaccins naar behoren zijn behandeld voordat zij door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden goedgekeurd.
Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoorden te geven op de volgende vragen:

1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins de bloedbaan zullen bereiken en zich door het lichaam zullen verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

2. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat de vaccins in de circulatie ingesloten zullen blijven en door endotheelcellen zullen worden opgenomen. Er is reden om aan te nemen dat dit vooral zal gebeuren op plaatsen met een trage bloedstroom, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

3. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat tijdens de expressie van de nucleïnezuren van de vaccins, van het spike-eiwit afgeleide peptiden via de MHC I – route aan het luminale oppervlak van de cellen zullen worden gepresenteerd. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, hetgeen het gevolg kan zijn van een vroegere COVID-infectie, maar ook van kruisreacties met andere soorten Coronavirus [3; 4] [5]. Wij moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval zullen uitvoeren op de betreffende cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

4. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade zal optreden, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling via activering van bloedplaatjes. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

5. Indien dergelijk bewijs niet voorhanden is, moet worden verwacht dat dit zal leiden tot een daling van het aantal bloedplaatjes, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en tot talloze ischemische laesies in het hele lichaam, waaronder in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe type DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder overvloedige bloedingen en hemorragische beroerten. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële gevaar van activering van de bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), bij alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens werden goedgekeurd.

7. De wereldwijde verspreiding van SARS-CoV-2 veroorzaakte een ziektepandemie die gepaard ging met vele sterfgevallen. Tegen de tijd dat de goedkeuring van de vaccins werd overwogen, dreigden de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter niet langer te worden overrompeld, omdat een steeds groter deel van de wereld al was geïnfecteerd en het ergste van de pandemie al was afgenomen. Bijgevolg eisen wij afdoend bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het ogenblik dat het EMA een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van de drie vaccins, ter rechtvaardiging van de goedkeuring van die vaccins voor gebruik bij de mens door het EMA, naar verluidt wegens een dergelijke noodsituatie”.

Hun slotalinea luidt:
“Indien al deze bewijzen niet beschikbaar zijn, eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA”.

De uitsmijter zit in de laatste zin:
“Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet, dat de goedkeuring van de COVID-19-vaccins door het EMA voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins ‘experimenten op mensen’ vormde en nog steeds vormt, hetgeen in strijd was en is met de Code van Neurenberg”.

Is het dan geen ongelooflijke gotspe dat de zeldzaam onverantwoordelijke sociopaat Mark Rutte om te beginnen Covid 19 wettelijk gelijkstelt aan Ebola en bovendien de drie betreffende vaccins al voor het zomerreces door de volstrekt kritiekloze, nutteloze 2e Kamer loodste?  Hoe verhoudt Mark Rutte’s criminele wangedrag zich tot de Code van Neurenberg?
Moet  Pinokkio nu hangen?

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.