Connect with us

coronavirus

Stop de vaccinatiedebatten en gebruik het gezonde verstand

Published

on

Totalitarisme

Het coronabeleid van de Nederlandse demissionaire regering is tot nu toe gebaseerd op een weddenschap die niet lijkt te werken: het uitbannen van corona door massale en voortdurende vaccinaties. Tijd om de standpunten te herzien.

Oostenrijk wil als eerste land in Europa de verplichte coronavaccinatie invoeren. Vanaf februari 2022 zou iedereen in het land zich moeten laten vaccineren, tenzij er gezondheidsredenen tegen zijn. Anders volgt er een bestuurlijke boete. Dit besluit van de regering in Wenen samen met de hoofden van de deelstaten werd vrijdagochtend bekend gemaakt in verband met een vierde lockdown voor de gehele bevolking. De sluitingen zouden vanaf aanstaande maandag moeten gelden.

Vaccinatieweigeraars die niet onder de te definiëren uitzonderingen vallen, dreigen met sancties te worden bedreigd: administratieve sancties zijn denkbaar, “bij meerdere overtredingen kan de zaak ook strafrechtelijk relevant worden”, zegt Maria Kletecka, lid van de bio-ethiek commissie, lezen we in de Vorarlberger Nachrichten. Ook voor constitutioneel deskundige Peter Bußjäger van de Universiteit van Innsbruck zouden boetes mogelijk zijn, die volgens de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) proportioneel moeten zijn. “Dat kunnen misschien een paar honderd euro zijn.”

Het jachtseizoen is begonnen, de jacht op niet-corona-gevaccineerde mensen is in een stroomversnelling geraakt en is inmiddels in volle gang. Wie deze injecties tegen Covid-19 om goede redenen niet wil hebben wordt nog meer dan nu al het geval is door de dictatoriale mangel gehaald. Vrijheden die gevaccineerde en genezen mensen (2G) en degenen die negatief getest zijn (3G) terugkregen als een daad van genade en voor hun dapperheid als een daad van beloning, worden nu weer ingetrokken waarbij met de vinger gewezen wordt naar de “schuldigen”: de vaccinweigeraars. De autoriteiten weigerden hen de derde G. Met de negatieve sneltest hadden ze nog toegang tot binnenevenementen zoals restaurants, hotels, concerten, theaters, bioscopen, discotheken, conferenties en meer. Nu worden ze in Oostenrijk gemarginaliseerd.

Besmettingsgevaar voor gevaccineerde en genezen mensen? Hadden politici en artsen deze bevolkinsgroepen sinds het begin van de vaccinatie en het daaropvolgende herstel de burgers niet in slaap gesust (of in ieder geval de indruk gewekt) dat iedereen die was ingeënt of hersteld niets te vrezen had van het virus?
Ze waarschuwden in ieder geval niet voor een dergelijke besmettingskans. En ze hebben eerder ook niet ervoor gewaarschuwd hoe snel het vaccinatie-effect wegebt en verfrissende injecties (“boosters”) op de loer liggen. En hoe vaak kan van de gevaccineerde (en genezen?) burgers nog worden verwacht dat ze “boosteren”?  We weten nu dat echt iedereen besmet kan zijn – in ieder geval degenen die zijn ingeënt, degenen die zijn genezen, degenen die negatief hebben getest of degenen die positief zijn getest. En dan ook nog de helemaal gezonde.

Want waarom zouden ze onderworpen moeten worden aan de totale vrijheidsberoving? Waarom zouden ze zich in ieder geval niet vrij kunnen bewegen als een medisch rapport of de dokter bevestigt dat ze gezond zijn? Omdat ze die gezondheid elke dag kunnen verliezen? Omdat ze elke dag besmet kunnen worden? Omdat je elke dag corona of wat dan ook kunt krijgen? Dus elke dag bevindingen verzamelen? Dus elke dag naar de dokter gaan? En waarom al die dictaten alleen bij corona, maar niet ook bij andere besmettelijke ziekten die vaker voorkomen en meer mensen treffen? Wat een onzin, wat een waanzin.

Ook het volgende valt op: eerder werd vooral de 3G-regel geroemd. Gevaccineerd, genezen of getest. Maar al te vaak was 3G eigenlijk “nul-G” omdat er onvoldoende werd gecontroleerd. Dat kan inderdaad zo zijn, maar welke zekerheid is er dat dit niet ook met 2G zal gebeuren? Of met 1G?
Daarom lijkt het voorstel van o.a. de Christenunie logischer: dan zou in de toekomst iedereen getest moeten worden, dat wil zeggen degenen die zijn ingeënt, degenen die zijn hersteld en degenen die niet zijn ingeënt. En gezonde nog meer. Er zijn dus steeds meer uitgebreide en ongebreidelde controles nodig om de voorschriften van het demissionair kabinet geen farce te laten worden. Daar heb je personeel voor nodig. Als je neemt wat al beschikbaar is mislukt het gedeeltelijk of volledig voor je voorheen andere taken. Als je het verhoogt, leidt het tot nog meer onproductieve banen en opgeblazen bureaucratie – trouwens waar haal je al die mensen vandaan?. Wat de demissionaire bewindslieden doen is onwerkelijk en avontuurlijk. Of ze streven andere belangen na die niet de onze zijn.

Weer anderen negeren de regels en nodigen expliciet “4G” uit, d.w.z. iedereen die hersteld, gevaccineerd, getest en gezond is. De vierde G zou ook kunnen staan ​​voor “gezond verklaard door de huisarts”. Eerder schreven wij hier het volgende over:
“Je bent ziek of je bent gezond. In beide gevallen is een test zinloos. Als je ziek bent, ga je naar de huisarts. Een test hoeft niet te bevestigen dat je gezond bent. Volgens de fabrikant zijn de PCR-testen sowieso ongeschikt en is bewezen dat ze misleidend zijn. Dit elimineert ook de basis voor massale vaccinaties die mensen worden opgedrongen. Ondertussen komen ze neer op verplichte staatsvaccinaties, alsof de politieke leiding nooit bij hoog en bij laag had gezworen dat die er natuurlijk nooit zouden komen.
Engineered testing is engineered vaccinateren geworden. Als dit testen stopt, stopt het misleiden met zowel degenen die positief testten als geïnfecteerde, maar niet zieke mensen. Dan kunnen de artsen, de media en de statistici zich volledig concentreren op het extreem kleine aantal mensen dat echt symptomatisch is. Dit aantal ligt in het promillebereik van de totale bevolking. Ook deze (aanvankelijk besmettelijke) coronapatiënten komen meestal niet in het openbaar. Daardoor is (en was) het daadwerkelijke besmettingsgevaar zo laag dat er geen medisch verantwoorde reden is (en was) voor de grootschalige vaccinatiecampagne – tenzij er politieke en/of commerciële motieven achter zitten.”

Terug naar de jacht op de niet-gevaccineerde. Met steeds meer ideeën en middelen worden ze onder druk gezet. De politieke leiding in ons land ontwijkt de directe verplichte vaccinatie voor iedereen alleen op een puur formele manier, maar drijft mensen, samen met gehoorzame medische professionals, tot steeds agressiever vaccineren. Deze indirecte dwang wordt geleidelijk stap-voor-stap een directe dwang. De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft op 27 januari 2021 in resolutie 2361 besloten dat niemand gedwongen mag worden tot vaccineren.
In paragraaf 7.3.1 en 7.3.2 staat onder meer:
“Er moet voor worden gezorgd dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk wordt gezet om zich te laten vaccineren als ze dat niet willen. Er moet voor worden gezorgd dat niemand wordt gediscrimineerd omdat ze niet zijn ingeënt vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat ze niet willen worden ingeënt.”
U vindt het volledige document hier.

Weliswaar hoeven de lidstaten zich niet aan deze resoluties te houden omdat ze er niet juridisch bindend voor zijn, maar ze hebben wel politieke betekenis. Dit ook voor zover ze gebaseerd zijn op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – en vooral omdat de EU op het internationale toneel op dit verdrag aandringt wanneer zij schendingen van de mensenrechten in andere landen aan de kaak stelt.

Het huidige debat in ons land over de vaccinatiestatus van individuen en de bevolking wordt, net als het hele discours over het coronabeleid, gekenmerkt door misverstanden, tegenstrijdigheden, (herroepen) besluiten en foutieve aannames. De verwarring heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat de demissionaire regering tot op de dag van vandaag heeft geweigerd een langetermijnstrategie te ontwikkelen om Sars-CoV-2 aan te pakken.
Tot nu toe was het coronabeleid van de het demissionaire kabinet slechts gebaseerd op één gok die nu niet lijkt te werken: een oplossing door massale vaccinatie. Het ongedifferentieerde en asociale lockdown-beleid van afgelopen winter kon alleen of helemaal niet worden gerechtvaardigd als een “tijdwinst” totdat er vaccins beschikbaar waren – hoewel het aan het begin van het lockdown-beleid onduidelijk was of er überhaupt wel effectieve vaccins zouden komen.

Inmiddels is bijna 85 procent van alle 18-plussers in ons land ingeënt. Helaas blijkt echter – zoals we hierboven al schreven – dat de beschermende werking van de vaccinatie na verloop van tijd afneemt en gevaccineerde mensen het virus kunnen doorgeven en ernstig ziek kunnen worden, waardoor de vaccinatie geen steriele immuniteit biedt. Om een ​​einde te maken aan de (ongrondwettelijke) indirecte verplichte vaccinatie en de misleidende discussie hierover, moeten nu vier punten worden overwogen.
1. We naderen het punt waarop degenen die nog niet zijn ingeënt naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer worden gevaccineerd – tenzij er goedkeuringen komen voor “klassieke – echte – geïnactiveerde vaccins”.
2. Het 2G-model betekent – in aanmerking nemende dat burgerlijke vrijheden dienen te worden gerespecteerd – niets anders dan indirecte verplichte vaccinatie en hebben weinig epidemiologische zin. Dan zou er een gratis 1G-model moeten komen: getest (en geldig voor iedereen).
3. Vaccinatie moet een vrije keuze zijn en deze moet uiteindelijk (ook en vooral door politici en medici) worden geaccepteerd.
4. Het feit dat er in de winter waarschijnlijk een probleem zal zijn met de ziekenhuiscapaciteit heeft minder te maken met de niet-gevaccineerden en meer met het feit dat
a) de vaccinatie zich niet houdt aan wat werd beweerd;
b) een volledig misplaatst beleid alles op uitsluitend vaccinatie heeft ingezet;
c) er vele jaren door diverse kabinetten met de botte bijl is ingehakt op de gezondheidszorg en het medisch personeel;
d) vaccins geen permanente en (bijna) volledige bescherming bieden.

De laatste twee punten vormen het echte schandaal: na het uitbreken van wat naar verluidt de ergste pandemie in honderd jaar zou zijn, had het eerste doel van de regering moeten zijn om de ziekenhuiscapaciteiten uit te breiden in plaats van toe te kijken terwijl ze worden verminderd. Het is even onbegrijpelijk dat er tot op heden geen betrouwbare gegevens zijn over het aantal mensen dat al besmet is met Sars-Cov-2. In plaats van een volledig misplaatste en onverantwoorde discussie te voeren over vaccinaties voor kinderen en adolescenten, moet het eindelijk mogelijk zijn om in te schatten hoeveel mensen al besmet zijn en dus al een natuurlijke immuunbescherming hebben, die volgens alle bevindingen uitgebreider en meer permanent bescherming bieden dan vaccinaties.

Ten aanzien van het belangrijkste punt – de vrije beslissing om gevaccineerd te worden – zijn er nog een paar basisopmerkingen die leiden tot de kern van het probleem en onbegrip van het gevoerde coronabeleid. Voorstanders van de (indirecte) verplichte vaccinatie – oftewel de tegenstanders van een door de Grondwet beschermde vrije beslissing – halen heel vaak het “solidariteitsargument” of “externe beschermingsargument” aan. Blijkbaar wint dit argument paradoxaal genoeg pas terrein als blijkt dat de vaccins geen blijvende en (bijna) volledige bescherming bieden.

Maar zelfs als
a) de door de vaccins geboden bescherming lager is dan aanvankelijk door de farmaceutische bedrijven werd beweerd – of in de loop van de tijd afneemt – en het risico op ernstige ziekten bij de algemene bevolking weer toeneemt en een nog hogere vaccinatiegraad mogelijk zou kunnen bijdragen aan minder ziekenhuisopnames; en
b) het klopt dat gevaccineerde personen dezelfde viral load kunnen hebben als niet-gevaccineerde personen, maar minder vaak besmet raken en korter besmettelijk zijn, is dit niet voldoende is om de lichamelijke integriteit aan te tasten (de Grondwet). Dit zou alleen gerechtvaardigd kunnen zijn als a) kudde-immuniteit kan worden bereikt met de vaccinaties, b) er geen ernstige bijwerkingen zijn en c) de gevolgen op lange termijn duidelijk zijn. En zelfs dan is het nog maar de vraag of de staat kan ingrijpen in de integriteit van het lichaam.

We konstateren een totaal vervormde risicoperceptie bij de bewindslieden. We moeten ons herinneren wat ooit het doel van alle maatregelen was: het voorkómen van overbelasting van het gezondheidssysteem (“flatten the curve”). Dit doel is ongetwijfeld legitiem. Maar zoals nu blijkt, zijn de vaccinaties maar gedeeltelijk geschikt om dit te bereiken, omdat ze waarschijnlijk geen volledige en blijvende bescherming kunnen bieden. En daarom lijkt kudde-immuniteit (waar onze demissionaire premier Mark Rutte in eerste instantie naartoe wilde werken) gezien de huidige stand van kennis ook bij een nog hogere vaccinatiegraad niet mogelijk. Vaccinatie van de hele bevolking is ook niet nodig – niet alleen omdat het slechts gedeeltelijk geschikt is om het doel te bereiken, maar ook omdat een overbelasting van het gezondheidssysteem ook zou kunnen worden voorkómen door de ziekenhuiscapaciteit uit te breiden en andere middelen voor preventie en bescherming van risicogroepen aan te wenden.

De afgelopen anderhalf jaar hebben de politiek, medici en de mainstream media echter de suggestie gewekt dat het virus voor iedereen even gevaarlijk is, of dat het risico afhangt van de vaccinatiestatus. Deze volledig vertekende risicoperceptie maakt een rationele discussie over de risico’s van Sars-CoV-2 en een aangepast en passend beleid tot op de dag van vandaag bijna onmogelijk. Hoewel het een bekend feit is, is het bijna taboe geworden om het te zeggen: in feite vormt het virus vooral voor ouderen een ernstig gevaar. Punt.

In principe gaat het om het volgende: het legitieme doel van het inperken van grondrechten met betrekking tot corona kan alleen zijn om te voorkómen dat het zorgstelsel overbelast raakt, maar niet om infecties in het algemeen te voorkómen. Omdat dit laatste a) niet haalbaar is en b) alleen kan worden bereikt ten koste van menselijk contact en totale bewaking, dat wil zeggen ten koste van vrijheid en gezondheid. Het centrale, maar tot op de dag van vandaag onderdrukte uitgangspunt waarop alle overwegingen moeten worden gebaseerd, is daarom: het virus zal endemisch worden en de overgrote meerderheid – zo niet iedereen – zal vroeg of laat besmet raken met Sars-CoV-2.

“ZeroCovid” moet daarom eindelijk worden erkend en geaccepteerd als fictie: het virus zal blijven en we moeten ermee leren leven. En in plaats van alles te focussen op vaccinaties, zou de focus nu ook moeten liggen op bestaande therapieën, alternatieve medicijnen (bijvoorbeeld ivermectine) en nieuwe in ontwikkeling. Je zou van een regering verwachten dat die alles uit de kast haalt om haar burgers te beschermen tegen het virus, en alle mogelijkheden zou onderzoeken, maar helaas: niet die van ons.
Kortom: Iedereen die zichzelf wil beschermen, kan en moet zichzelf beschermen. Op korte termijn moeten er door het totale falen van de  overheid inzake ziekenhuiscapaciteiten opnieuw restricties komen zoals een thuiswerken (en niet “zoveel mogelijk, alstublieft”). Maar geleidelijk moet de aanpak van Sars-CoV-2 een zelfbepaalde en individuele beslissing en risicobeoordeling worden. En op de lange termijn moeten we streven naar levensomstandigheden met minder angst, armoede, stress en betere lucht en gezonder voedsel, evenals het verbeteren van de ziekenhuiszorg – in plaats van de rode loper uit te rollen voor biopolitieke controleregimes in plaats van Big Tech en Big Pharma.

Met het oog op het falen van onze eigen regering en die die van landen als China of Singapore, maar ook Italië of Frankrijk, moet de vraag worden gesteld of die zich sinds het begin van de pandemie minder hebben bekommerd om de bescherming van de gezondheid dan om de uitbreiding van digitale controleregimes. Van de nieuwe “oude” regering met dezelfde nieuwe “oude” kneuzen moet dan ook worden geëist dat bij haar aantreden alle maatregelen meteen worden ingetrokken – met name de koppeling van grondrechten aan de (digitale) identificatie van de gezondheidstoestand van de burgers.

De terugkeer naar het “oude normaal” zou er als volgt uit moeten zien: Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bescherming tegen corona, niet de staat. Zo is het ook met andere mogelijke ziekten. Vrijheid omvat persoonlijke verantwoordelijkheid.
Vrijheid ziet er als volgt uit: iedereen die verwacht zichzelf met vaccinatie te moeten beschermen, moet kunnen worden gevaccineerd. Degenen die de vaccinaties wantrouwen of vermijden omdat ze vertrouwen op hun natuurlijke immuunbescherming, of om andere redenen (bijvoorbeeld een heel herkenbare: geen vertrouwen in de regering) kunnen de vaccinatie weigeren zonder ervoor te worden vervolgd. Iedereen, gevaccineerd of niet-gevaccineerd, is vrij om andere mensen te mijden of afstand van hen te houden als ze bang zijn voor besmetting. Iedereen is ook vrij om het mondkapje te gebruiken om zichzelf te beschermen.
Een verplichte vaccinatie waar het demissionaire kabinet eigenlijk graag naartoe werkt, direct of indirect, is niet vereist, is disproportioneel en in strijd met de grondwet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Supermarkten: ‘Langere blokkades boeren zijn volstrekt onacceptabel’

De koepel van supermarkten noemt het “volstrekt onacceptabel” als de boeren blokkades nog langer duren vandaag. “We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen”, zegt Marc Jansen,… [...]

Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

Zonder boeren geen voedsel, luidt hun actiekreet maar wat blijkt? Met boeren ook niet. Boeren die zich keren tegen de bestrijding van de stikstofcrisis hebben met tractoren op verschillende plaatsen… [...]

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN