lockdown

De ‘cijfers’ die te maken hebben met ‘Covid’ in Nederland dalen nog steeds. Niet door de ‘Strenge Lockdown’ die tien dagen geleden inging, want die trend was al zichtbaar terwijl de ‘maatregelen’ nog niet zichtbaar kunnen zijn. Het RIVM verwacht echter nog steeds een explosieve stijging nu ‘Omikron’ dominant is in ons land. Nu liefst drie verschillende studies hebben aangetoond dat je ‘volledig gevaccineerd’ slechter af bent dan zonder ‘vaccin’, zeker waar het ‘Omikron’ betreft, is zo’n explosieve stijging ondanks de ‘Strenge Lockdown’ en ‘boosters’ niet onmogelijk. Of ook de ziekenhuizen dan vollopen, ondanks het gegeven dat ‘Omikron’ milder is, zal mede afhangen van de mate waarin je eigen natuurlijke afweer inmiddels gesloopt is door dat ‘vaccin’. Zo kijk ik ernaar.

Geloof je echter het verhaal van het RIVM en aanverwante organisaties, dan hoor je niets over die drie studies, en soortgelijke studies en argumenten van ‘contraire’ wetenschappers, en dan leef je in een andere wereld. En niet omdat u andere informatie hebt, want die informatie heb ik ook, maar omdat u de aanvullende informatie die ik heb niet kunt of wilt zien. Gisteren opnieuw ‘gevaccineerde’ vrienden die mij vroegen wat ik nu ging ‘doen’ nu steeds meer regeringen wetten en maatregelen invoerden om mij het leven onmogelijk te maken. En ofschoon mijn vrienden wetenschappelijk geschoold zijn in ‘consensus-disciplines’, en actief in academische kringen, en ik hen heb uitgelegd hoe het ‘Spike-Eiwit’ volgens serieuze wetenschappers met een medisch/analytische achtergrond verantwoordelijk is voor een veel hogere kans op hartfalen, hersenbloedingen en andere narigheid, en niet alleen in de eerste drie weken na de opeenvolgende prikken, terwijl die ‘vaccins’ volgens diezelfde serieuze wetenschappers je natuurlijk afweer slopen, waardoor je jezelf opzadelt met ‘autoimmuniteit’, wat op termijn een doodvonnis is, en zeker als je op een bepaald moment je ‘prik’ niet meer krijgt die je natuurlijke afweer vervangt door een synthetische afweer, blijven ze zeggen dat mijn weigering ‘principieel’ is.

Lees ook:  Italië: wijdverspreide protesten tegen de lockdowns van de regering door Covid

Ze zijn zeker niet te ‘dom’ om het te begrijpen. En ik vraag hen niet om mij te volgen op het pad dat ik ga, maar om tenminste wel luisteren naar mijn argumenten en de bewijzen die ik daarvoor denk te hebben. Want als ik gelijk heb, en u tevens het idee heeft dat ‘2G‘ rechtvaardig (‘logisch‘) is om ongehoorzaamheid te bestraffen, dan zult u straks zien dat dat argument ook tegen u gebruikt kan worden als men u uw ‘zesde booster‘ onthoudt omdat u onhandelbaar bent. Tegen die tijd een ‘doodvonnis-op-de-niet-te-lange-termijn‘, en ‘langs-natuurlijke-weg‘, omdat u kansloos bent tegen zelfs de nu meest onschuldige microbe zonder uw ‘booster‘, als uw natuurlijke afweer niet langer functioneert. Is dat wat u wilt?

Als er dan een weerwoord komt met andere argumenten en bewijzen die ik zelf gemist heb, dan zal ik die ook in welwillende overweging nemen. En waar die bewijzen sterker zouden zijn dan de mijne, geef ik mijn eigen standpunt op. Maar als men volhardt in het trekken van de met ‘Authority bias’ geladen ‘consensus-kaart’, waaruit blijkt dat ze het denken hebben uitbesteed aan een clubje ‘witte jassen’, die bulken van het ‘onderzoeksgeld’ van ‘vaccinproducenten’ en andere belangengroepen die geen boodschap hebben aan de vraag waar deze plannen toe leiden, zolang het hun ‘bottom line’ maar dient, dan wordt het toch wel penibel.

In DIT artikel staat beschreven hoe we aan het fenomeen ‘Lockdown’ zijn gekomen. En HIER wordt de vraag gesteld of de idiote wirwar aan ‘maatregelen’, en desinformatie over die ‘vaccins’, wellicht ‘Boze Opzet’ is teneinde het volk murw te beuken tot ze van voren niet meer weten dat ze van achteren nog leven. Als ‘desensitisatie techniek’ een beproefde methode. In de link naar de Wiki-pagina beschreven als een therapie om mensen over angsten heen te helpen, maar sommige angsten zijn uiteraard wel degelijk valide. Ik tracht hier de studies, wetenschappers en feiten over oversterfte aan u te presenteren op grond waarvan u zelf kunt beslissen of er reden is voor argwaan als de autoriteiten zichzelf om een boodschap laten sturen, en zelf ook niet meer weten wat voor is, en wat achter.

Lees ook:  European Disease Protection Agency (ECDC) waarschuwt: Omikron zou "binnen een paar maanden" de overheersende variant in Europa kunnen worden

Als de cijfers blijven dalen, of als alleen het aantal ‘positieve tests’ oploopt, maar de ziekenhuisopnamen en de bezetting van de ‘IC’ niet, zullen de ondernemers en werkenden die thuis zaten duimen te draaien woest zijn. Maar het RIVM kan als ware gelovige in de eigen leer verkondigen dat we blij mogen zijn dat ze tijdig ’Streng’ hebben ingegrepen, omdat het anders wél mis was gegaan. Zeker weten! Want dat zeiden hun modellen, die we te danken hebben aan de ‘Brain-Fart’ van de dochter van een Amerikaanse ‘computer-wizz’ met ambitie, en belangrijke sponsoren, zoals blijkt uit dat verhaal over de ontstaansgeschiedenis. Waaruit tevens blijkt dat George Bush al voorbereidingen trof voor dit moment, en geen genoegen nam met minder dan ’Total Control’. Dus wie weet? Misschien is dit de schaduwkant van dat openbare plan van ‘Davos’ voor de ‘Big Reset’/‘Build Back Better’ (na eerst alles tot de grond toe te hebben afgebroken).

Neemt niet weg dat ik argumenten heb voor mijn eigen keuze om te bedanken voor dat ‘vaccin’, en dat ik met elke nieuwe dag meer studies, feiten en argumenten langs zie komen die mij het gevoel geven dat ik op het goede spoor zit. Samen komen we er wel uit als u dat geloof in de ‘experts’ en hun politieke woordvoerders afzweert. Het doet er niet toe of u tot hier fouten heeft gemaakt. Zelfs niet als u daarbij verantwoordelijk was voor anderen die op uw expertise vertrouwden, maar u abusievelijk het verkeerde ‘protocol’ volgde door te makkelijk te concluderen dat het ‘Covid’ was, en die man of vrouw aan de beademing hing, terwijl ze antistollingsmiddelen hadden moeten krijgen zoals bij longembolie gebruikelijk is (met dank aan Willem). Dat is menselijk. Maar laten we samen nog eens naar de data en de studies kijken, en waar we het niet begrijpen, om opheldering vragen. En waar men ons heeft voorgelogen, of met ’spin’ op het verkeerde been heeft gezet, of machtsmiddelen heeft misbruikt om ons leven tot een hel te maken als we niet gehoorzamen, ook stoppen met die mensen het recht te geven om ons de les te lezen. En keer de organisaties die serieuze wetenschappers censureren de rug toe.

Lees ook:  Met belangstelling heb ik jullie gedachtewisseling gelezen over nepnieuws

Kortom, waar ik naar toe wil is dat u weer vertrouwen krijgt in uzelf, en ophoudt met mensen te geloven die dat ook nog eens niet verdienen waar ze zeiden zeker te zijn van hun zaak, waarna bleek dat het grootspraak was of vilein gelogen. Ik heb ‘Skin in the Game’ waar ik risico loop als ik het mis heb, en daarbij nu gestraft wordt voor het hebben van een eigen, onderbouwde mening. U heeft ook ‘Skin in the Game’, want als juist is wat ik schrijf over die ‘vaccins’, dan had u beter een pakje zware shag per dag kunnen blijven roken, en houdt uw leven op als de machthebbers besluiten dat u geen ‘vaccin’ meer krijgt, terwijl uw natuurlijke afweer vakkundig is gesloopt. Ik vind dat wel wat nader onderzoek waard, eerlijk gezegd. En als ‘Omikron’ doorbreekt, én de ‘oversterfte’ hoog blijft terwijl er nog maar weinig mensen ‘mét Covid’ overlijden, denk dan aan dit artikel. Maar beter nog: Laat André Hazes, Marco Borsato, Nostradamus, de ‘Whatsapp’- en ‘Instagram’-grappen en grollen, of welke trekpop van ‘Urgenda’ er op welke ‘post’ in het kabinet komt even liggen, en lees dat boek van Robert Kennedy over Anthony Fauci. Wat u wilt is geen uitleg, maar een uitweg. Toch? Dan moet je niet hoeven geloven, maar moet je weten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord