corona

1. Recente wetenschappelijke artikelen, van o.a. epidemioloog J. Ioannidis, geven aan dat het sars-cov-2 virus qua ernst gelijk staat aan een zwaar griepvirus. Waarom hebben we bij ernstige griepgolven nooit zulke maatregelen getroffen?

2. Corona is volgens verschillende wetenschappers ook net zo seizoensgebonden als de griep. Dit zou dus betekenen dat we in april maatregelen zoals mondkapjes, 1,5 meter etc. af kunnen bouwen. Zijn hier plannen voor?

3. Waarom had u, de heer Rutte, het in uw toespraak van 16 maart over het opbouwen van groepsimmuniteit onder de gezonde bevolking, maar ontkende u dit ooit gezegd te hebben in het debat van 4 juni 2020?

4. Waarom is sars-cov-2 in Nederland nog steeds niet van de lijst van A-meldingsziekten gehaald? Aangezien inmiddels bekend is dat dit virus niet ernstiger is dan een stevige griep, hoort dit niet meer thuis op de lijst met meest ernstige ziektes.

5. In dit winterseizoen is er officieel nog geen enkel griepgeval gevonden. Volgens het RIVM komt dit door de coronamaatregelen die getroffen zijn. Hoe kan dit, wanneer u regelmatig aangeeft dat toch nog te weinig mensen zich aan deze maatregelen houden en de “besmettingen” toenemen?

Ziekenhuizen

6. Er zijn talloze mediaberichten uit 2016 t/m 2019 te herleiden waarin aangegeven wordt dat de ziekenhuizen en/of IC’s vol lagen met grieppatiënten, waarom is er dan bijvoorbeeld toch voor gekozen om in 5 jaar tijd >1000 IC bedden te bezuinigen?

7. U stelt vaak dat de druk in de zorg vooral ligt aan niet voldoende (geschoold) personeel. Waarom zijn de noodhospitalen in de eerste golf dan überhaupt gebouwd, als hier geen beschikbaar personeel voor was?

8. Waarom is er vanaf maart niet stevig ingezet op het opbouwen van meer capaciteit in de zorg, als het gaat om ic-bedden en personeel? Waar is het omscholingsprogramma?

9. Tijdens de eerste golf werd een IC opname totaal van 700 mensen met gejuich ontvangen. Dit was de reden om maatregelen te versoepelen. Het aantal IC opnames komt al maanden nauwelijks boven de 700 uit, maar toch zijn er grote zorgen. Waarom precies?

10. De normale seizoenscurve aan ziekenhuisopnames van voorgaande jaren is nergens (meer) terug te vinden. Sommige mensen stellen dat er niet veel anders aan de hand is dan andere jaren in de ziekenhuizen. U zou dit simpelweg kunnen ontkrachten door de vergelijking tussen 2020 en voorgaande jaren te laten zien. Waarom doet u dit niet?

PCR-test

11. Onlangs gaf de WHO nog aan dat een positieve test alleen niet als diagnose gezien kan worden. Dit moet altijd in combinatie met duidelijke symptomen en de beoordeling van een arts gebeuren. Waarom blijft u positieve testen dan toch besmettingen noemen?

12. U, de heer Rutte, stelde dat u zich nog nooit had laten testen, omdat testen zonder klachten onzinnig is. Waarom wordt er dan wel toegewerkt naar een testsamenleving, waarbij je je regelmatig zonder symptomen moet laten testen om überhaupt mee te doen in het (sociale) leven?

13. Enige tijd geleden stelde dhr. Gommers dat het ESSENTIEEL is om mensen alleen te laten testen met een RT-PCR test als je ook echt symptomen hebt die passen bij het sars-cov-2 virus en ANDERS zijn dan gewoonlijk. Vanaf 1 december worden echter ook mensen die geen symptomen hebben welkom geheten in de teststraten en is er ook sinds die datum een opmerkelijke stijging in positieve testen te zien. Waarom is dit zo besloten?

14. Ondanks de vele kritiek op de Corman-Drosten pcr paper en het statement van Gommers, speelt u, dhr. De Jonge, met het idee om de gehele samenleving regelmatig te testen ongeacht symptomen. Ook wilt u een coronapaspoort invoeren waarmee mensen met een negatieve test meer “vrijheden” zouden krijgen. Hoe kunt u dit logisch uitleggen?

15. Hoewel zelfs Marion Koopmans in een interview aangaf dat een positieve PCR test niet aantoont of je een actieve besmetting hebt en ook niets zegt over besmettelijkheid, blijft u beiden de positieve testen “besmettingen” noemen. Waarom?

Nee. Ik ben nog nooit getest. Het kan niet, het heeft geen zin. Het heeft geen zin om je te testen als je geen klachten hebt. (persmoment 5 februari 2021)

Mark Rutte

Demissionair Minister-President

Vaccin en vaccinatiepaspoort

16. In een Kamerbrief van 16 november maakte u, de heer de Jonge, het volgende statement: “Het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog nooit eerder geregistreerde vaccines zijn gemaakt, is een risico.” Hoe kan het dat u dit, logischerwijs, een risico noemt, maar het vaccin toch de enige oplossing uit deze crisis blijft noemen. Zijn de Nederlanders proefkonijnen?

17. Het onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de BioNTech-Pfizer injectie is nog niet afgerond. Het einde van het onderzoek wordt verwacht rond eind januari 2023. Waarom worden mensen die zich hiermee laten injecteren er niet over geïnformeerd?

18. Waarom is al vanaf het allereerste begin van deze crisis, toen men stelde nog bijna niets van het virus te weten, een vaccin de enige uitweg? Waarom worden bewezen werkzame medicijnen continu weggewuifd voor gebruik in de eerste lijn?

19. De EU staat positief tegenover een vaccinatiepaspoort, waarmee gevaccineerden meer toegang krijgen tot voorzieningen. Nederland is nog terughoudend. Als dat zo is, waarom heeft Nederland dan al in mei 2020 “digital health passports” ingekocht bij het bedrijf VST enterprises?

20. De laatste weken komen er veel berichten binnen over grote uitbraken in verpleeghuizen vlak na een vaccinatieronde. In Amersfoort zijn er zelfs 22 ouderen overleden vlak na de vaccinatie. Ook in het UMCG schijnt een uitbraak geweest te zijn. Is dit geen reden om onderzoek te laten doen naar enig verband tussen vaccinatie en de ziektegolf?

Avondklok

21. Op 20 januari gaf u aan dat de avondklok als het even kon als eerste in de prullenbak ging. Ook in het debat dat daarop volgde heeft u dit meerdere keren gezegd. We hebben inmiddels een aantal kleine versoepelingen, maar de avondklok blijft van kracht. Kunt u zich voorstellen dat mensen zich voorgelogen voelen?

22. Door de uitspraak in de avondklokzaak heeft u met bloedspoed een spoedwet opgetuigd. Hierin staan geen tijden vermeld, wat het zelfs mogelijk maakt een 24/7 klok in te stellen. Alsnog hebben beide Kamers hiermee ingestemd. U heeft een juridisch trucje uitgehaald om de uitspraak te omzeilen. Was dit zo belangrijk omdat de avondklok nog veel langer onderdeel zal zijn van ons leven?

Mondkapjes

23. Bij het dragen van een niet medisch mondkapje heeft u, de heer De Jonge, het vaak over het bereiken van gedragsverandering. Wist u dat u volgens de Neurenberg code een experiment tot gedragsverandering niet verplicht mag stellen? Wat vindt u ervan dat u hier tegenin gaat?

24. U stelde dat het instellen van een mondkapjesplicht zou leiden tot meer duidelijkheid. Mensen met psychische/medische problemen worden nu gediscrimineerd. Zij krijgen geen doktersverklaring en worden nu vaak geweigerd in winkels. Waarom is dan toch de plicht duidelijker?

25. De mondkapjesplicht zou officieel gelden van 1 december tot 1 maart, het is echter stilzwijgend verlengd. Waar is het onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van mondkapjes in NL? Waarmee u bewijst dat de plicht proportioneel is?

26. De heer Rutte, de Jonge, maar ook van Dissel en overige leden van het RIVM hebben meermaals aangegeven dat een mondkapje schijnveiligheid is. Waarom is er dan überhaupt een plicht, en waarom wordt deze dan ook nog eens verlengd?

Openheid van zaken

27. Een groep artsen, verenigd in maatschap Microvida, verdient miljoenen aan de vele corona (snel)testen. Hier zit o.a. OMT lid Jan Kluytmans bij. Hij heeft er dus baat bij om zoveel mogelijk testen te verkopen. Is er onderzoek gedaan naar belangenverstrengeling bij leden van het OMT?

28. Jaap van Dissel en Aura Timen hebben GEEN verklaring ondertekend waarin ze aangeven geen belangenverstrengeling te hebben bij de productie van vaccins. Hoe kan dit?

29. Waarom worden WOB verzoeken inzake het corona beleid nog steeds op de lange baan geschoven? Heeft u iets te verbergen?

30. Bent u het eens dat onze grondrechten niet iets zijn wat een overheid aan ons uitdeelt of zomaar afneemt, maar wat ons juist zou moeten beschermen tegen een overheid? Zo ja, waarom denkt u dan vrijheden uit te kunnen delen waar ieder mens in beginsel al recht op heeft?

31. Waarom worden de maatregelen onevenredig getoetst op het mogelijke effect op het bestrijden van 1 virus, maar lijkt het effect op de economie, (sociale) veiligheid en algemene volksgezondheid van ondergeschikt belang te zijn?

32. Waarom bestaat het OMT alleen uit medische wetenschappers en artsen? Voor een volledig beeld van de impact van de adviezen zou een toevoeging van economen, sociologen en psychologen toch logisch zijn?

33. De adviezen van het OMT zijn gewoon openbaar in te zien via de website van het RIVM. Maar op welke wetenschappelijke, epidemiologische studies of informatie de adviezen gebaseerd worden, is nog nooit openbaar gemaakt. Waarom niet?

34. Het RIVM maakt gebruik van modellen, maar de wetenschappelijke informatie waarop deze modellen gebaseerd zijn worden niet openbaar gemaakt. Waarom is dit, ondanks een aangenomen motie (van Haga en Kuzu), nog niet gebeurd?

35. Wat bedoelt u, de heer Rutte, met de term Build Back Better? Waarom vindt u deze coronacrisis een grote kans om grote veranderingen door te voeren? Heeft u deze plannen al voorgelegd aan de Kamer of de bevolking?

36. Waarom stemde het voltallige kabinet op 17 december tegen een motie van Wilders over geen belangenverstrengeling in de ontwikkeling van een coronavaccin of coronatesten?

Verkiezingen

37. De verkiezingen verlopen anders dan anders, zoals het stemmen via briefstemmen. Waarom worden briefstemmen waarbij een handtekening afwezig of onduidelijk is toch geaccepteerd? Is dit niet fraudegevoelig?

38. Bij sommige stembureaus kan tijdens het stemmen tellen niet voldoende afstand gehouden worden. Hierom worden sommige stembussen opgehaald en naar een grotere locatie gebracht om daar te gaan tellen. Hoe weten we zeker dat wat de bus in gaat ook weer de bus uit komt?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  MEP-verkiezingen zijn een indicator voor verandering, maar het Parlement zelf is minder belangrijk dan wie top Euro Elite-banen krijgt
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord