vr. aug 19th, 2022
gevaccineerde

In de wereld streven steeds meer landen ernaar om te voldoen aan de WHO-norm voor vaccinatie tegen COVID-19 – vaccinatiedekking van 70 procent van de bevolking. De eerste regel in de ranglijst wordt ingenomen door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waar op 11 september het aantal volledig en gedeeltelijk gevaccineerde 88,92% was. Dit wordt gevolgd door Portugal (86,76%), Spanje (79,37%) en Nederland (82,9% .

Vaccinatiecijfers 27 september tot en met 3 oktober 2021

Tot en met zondag 3 oktober zijn in Nederland naar schatting  ruim 23,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,8 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,7 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,7% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,9% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,4% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 80,5% volledig gevaccineerd.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het meestal om een toename van minder dan 1%. Bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen ligt de toename tussen de 1 en 2%.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 3 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 39 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.286 66.532 134.818
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.217 185.819 375.036
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 377.050 371.256 748.306
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 573.089 563.246 1.136.335
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 859.354 835.502 1.694.856
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 799.868 768.973 1.568.841
GGD 61-65 1956-1960 140.628 148.072 288.700
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.022.724 950.894 1.973.618
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.030.429 745.230 1.775.659
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 879.452 787.901 1.667.353
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 766.317 631.451 1.397.768
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 732.844 634.632 1.367.476
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 729.459 614.480 1.343.939
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 708.788 564.042 1.272.830
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.151.841 794.094 1.945.935
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 677.947 545.179 1.223.126
GGD Onbekend Onbekend 3.059 2.188 5.247
Huisartsen (geschat)4,5 15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6 6-1-2021 939.911 479.329 1.419.240
Totaal7 12.876.492 10.777.737 23.654.229

De club van de “zeventig” omvat vandaag ongeveer twee dozijn landen van verschillende continenten, met verschillende niveaus van economische ontwikkeling, met verschillende bevolkingsdichtheid, verschillende klimaten, enz. en gedeeltelijk) is 62,73%, maar de laatste decreten van Joe Biden suggereren dat de Verenigde Staten zullen zich in oktober ook bij deze club aansluiten. Maar China behoort volgens zijn statistieken al tot de ‘zeventig’ met een indicator van 76,08%. Langs de weg, merk ik op dat Rusland is in de groep van “achter”: vaccinatiegraad is 31,18% (inclusief volledige vaccinatie – 27.11%).  

Vanaf het allereerste begin verklaarde de WHO dat het bereiken van het normatieve niveau (trouwens, in eerste instantie bepaalde het niet op 70, maar op 60%) ons in staat zal stellen de “pandemie” te verslaan. Maar zelfs in landen die al lang aan de “standaard” hebben voldaan, is de overwinning niet zichtbaar. Dus in de VAE vorige week (van 5 tot 12 september) was het aantal gevallen van coronavirus 560 mensen per miljoen inwoners. En het aantal doden per miljoen inwoners – 6. In Portugal waren deze cijfers de afgelopen week respectievelijk 840 en 6 mensen, in Spanje 498 en 9.

Lees ook:  Nederland en zijn Faalhaas Mark Rutte

Waar is de beloofde overwinning?

In de eerste maanden van dit jaar was Israël de leider van de vaccinatiemarathon, die in mei de toen “standaard” van 60% bereikte. Er zijn sindsdien bijna vijf maanden verstreken, maar het wonder is niet gebeurd. Integendeel, iedereen wordt gegrepen door angst, omdat de infectie mensen blijft neermaaien. Vorige week was het aantal gevallen per 1 miljoen inwoners in Israël 5.878, het aantal doden per miljoen – 20 mensen.

Een land als Mongolië heeft uitstekende successen geboekt op het gebied van vaccinatie. Op 11 september was 67,22% van de bevolking gedekt door vaccinaties en onder de volwassen bevolking (ouder dan 16 jaar) bereikte de dekking 98%. En tegelijkertijd staat Mongolië op de eerste plaats ter wereld wat betreft morbiditeit en mortaliteit door coronavirus. In de afgelopen week waren de relatieve indicatoren respectievelijk 7172 mensen en 19 mensen. Maar zelfs aan het einde van de lente had Mongolië een zeer lage relatieve morbiditeit en mortaliteit als gevolg van COVID-19. De welvaart ging echter door totdat de autoriteiten van het land, onder druk van de WHO, een actieve vaccinatiecampagne begonnen voor de hele volwassen bevolking, en vanaf het midden van de zomer – zelfs voor kinderen van 12-15 jaar oud.

Groot-Brittannië behoort ook tot de koplopers op het gebied van vaccinatiegraad. Op 11 september was de vaccinatiegraad van de bevolking 70,84%; het aantal volledig gevaccineerde – 64,26%. Groot-Brittannië maakt deel uit van de groep ‘jaren zeventig’. En tegelijkertijd bevond het zich in de groep van de meest achtergestelde landen in termen van relatieve incidentie. De afgelopen week was het aantal gevallen van COVID-19 per miljoen inwoners 3.753. Dit is minder dan de cijfers voor Israël en Mongolië, maar beduidend hoger dan de cijfers voor de Verenigde Staten (2.832).

Onder de leiders op het gebied van vaccinatie wordt Engeland beschouwd als een land waar de zogenaamde toediening van vaccinaties, dat wil zeggen rekening houdend met de gevolgen van gemaakte injecties, relatief goed ingeburgerd is. 3 september Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft een rapport gepubliceerd over SARS-CoV-2-varianten die zorgwekkend zijn en varianten die in Engeland worden onderzocht . Technische briefing 22. Het rapport bevat statistieken over de incidentie van coronavirus, vaccinatie, enkele gevolgen van vaccinatie, inclusief sterfgevallen vanaf eind augustus 2021. De informatie is bedoeld voor specialisten. De helft daarvan is in tabelvorm. Het kan echter ook in eenvoudiger taal worden vertaald. Van bijzonder belang is Tabel 5 – Aanwezigheid bij spoedeisende zorg en sterfgevallen van gesequenced en gegenotypeerde Delta-gevallen in Engeland naar vaccinatiestatus (1 februari 2021 tot 29 augustus 2021), of in het Russisch “Gevolgen van gevallen van het Delta-virus in Engeland in de vorm van medische noodhulp en sterfgevallen afhankelijk van de vaccinatiestatus (voor de periode van 1 februari 2021 tot 29 augustus 2021)”. De tabel toont de statistieken van gevallen waarin medische noodhulp nodig was (huisarts bellen, ziekenhuisopname) en gevallen van overlijden. Er zijn gevallen bekend van besmetting met het Delta-coronavirus. En ten slotte werden de gevolgen van de ziekte (artsoproepen, ziekenhuisopname, overlijden, enz.) binnen 28 dagen na ontvangst van een positieve test geregistreerd. Latere gevallen worden niet in aanmerking genomen. De meeste vaccinaties werden gegeven met Pfizer en AstraZeneca.

In een samenvattende vorm kunnen de observatieresultaten in tabel 5 van het rapport van het Britse ministerie van Volksgezondheid worden weergegeven in de volgende compacte tabel.

Lees ook:  Britse socialite Ghislaine Maxwell in de schijnwerpers na de kennelijke zelfmoord van Epstein

Tabblad.

Gevolgen van besmetting met het coronavirus (type “Delta”) in Engeland in de periode van 1 februari tot 29 augustus 2021.

  Gevallen waarin de geïnfecteerden dringend medische hulp moeten zoeken    dodelijke slachtoffers
Totaal 492.528 1,798
niet gevaccineerd  219.716 536
Gevaccineerd met één dosis 108.870 142
Gevaccineerd met twee doses 113.823 1.091
Niet-geïdentificeerde gevallen 50.119 29

Uit de tabel volgt dat in gevallen van ernstige gevolgen van infectie (behalve sterfgevallen) 44,6% niet gevaccineerd was; op degenen die met één dosis zijn gevaccineerd – 22,1%; op degenen die zijn gevaccineerd met twee doses – 23,1%; voor de groep van niet-geïdentificeerde gevallen – 10,2%. Het blijkt dat het aantal gevolgen voor de gevaccineerden (gedeeltelijk en volledig) in totaal groter is dan het aantal gevolgen voor de niet-gevaccineerden.

In gevallen van dodelijke afloop blijkt: niet-gevaccineerd – 29,8%; gevaccineerd met één dosis – 7,9%; gevaccineerd met twee doses – 60,7%; niet-geïdentificeerde gevallen – 1,6%.

De resultaten van waarnemingen van de in Engeland geïnfecteerde Delta-stam zijn in tegenspraak met de verklaringen van de WHO en het ministerie van Volksgezondheid van een aantal landen. In de winter – in de lente van dit jaar beloofde de WHO dat volledige vaccinatie (60 of 70% van de bevolking) een volledige overwinning op het virus garandeert. Toen duidelijk werd dat de overwinning in Israël niet was behaald, veranderde de WHO de formulering. Ze zeggen dat vaccinatie geen volledige garantie geeft tegen volgende infectie, maar het ziekteverloop na vaccinatie is gemakkelijker. En het belangrijkste is dat de sterfte afneemt. Uit het rapport van het Britse ministerie van Volksgezondheid zien we dat de niet-gevaccineerde slechts 29,8% van de sterfgevallen als gevolg van infectie met de Delta-stam vertegenwoordigde, en de gedeeltelijk of volledig gevaccineerde – 68,9%. Opvallend is dat het sterftecijfer sterk stijgt na de tweede injectie. Na de eerste injectie stierf 7,9%; na de tweede – 60,7%, dat wil zeggen 7,7 keer meer.

Tegenwoordig wordt in veel andere landen gesproken over de noodzaak van extra doses, de zogenaamde boostervaccinaties . In een aantal landen (voornamelijk in Israël) zijn de boostervaccinaties al in volle gang. Een aantal nuchtere artsen waarschuwen dat ze zullen leiden tot een exponentiële toename van het aantal doden: dat is precies de conclusie van een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. En tegelijkertijd verwachten de Britse autoriteiten in september een programma te starten voor hervaccinatie van de bevolking (de derde injectie). Dit werd op 12 september bekendgemaakt in een interview met Sky News door minister van Volksgezondheid Sajid Javid . Waar is de logica? Of volgt het Britse ministerie van Volksgezondheid gedwee de bevelen van de WHO, die tegenwoordig in de meeste landen van de wereld het ministerie van Volksgezondheid leidt?

Lees ook:  ‘Functie elders’ voor Omtzigt voorkomt dat hij straks Rutte opnieuw hinderlijk voor de voeten gaat lopen

Hoe reageert de WHO op de duidelijke negatieve effecten van vaccinaties? Onderweg verandert ze de betekenis van sleutelbegrippen. Experts herinneren zich hoe de WHO op 11 maart 2020 gevallen van coronavirusinfectie in een aantal landen een “pandemie” noemde. De situatie leidde destijds niet eens tot een epidemie. WHO-functionarissen hebben echter de definitie van een pandemie die sinds de oprichting in 1948 in de geschiedenis van de organisatie heeft bestaan ​​radicaal veranderd. Waarnemers voorspellen dat de WHO in de nabije toekomst ook de definities van “vaccin”, “vaccinatie”, “vaccinaties”, enz. zal veranderen.

Overigens is het Amerikaanse federale agentschap CDC, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, er al in geslaagd deze definities te wijzigen (ergens aan het einde van de zomer). De oude versie had de volgende definitie :  Vaccin: Een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit te produceren tegen een specifieke ziekte, waardoor de persoon wordt beschermd tegen die ziekte  . En hier is de nieuwe formulering die zojuist is verschenen :  Vaccin: een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren (Een vaccin is een medicijn dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren.) Zelfs iemand die verre van geneeskunde is, begrijpt dat “het stimuleren van de immuunrespons van het lichaam” helemaal geen garantie is voor iemands bescherming tegen infectie. En de dokter zal zeggen dat een dergelijke stimulatie bijvoorbeeld een cytokinestorm, sepsis, anafylactische shock kan veroorzaken en zelfs tot de dood kan leiden. Van nu af aan zouden geletterde en verantwoordelijke mensen het woord “vaccinatie” tussen aanhalingstekens moeten zetten. Afgaande op het rapport van het Britse ministerie van Volksgezondheid, zijn medicijnen die “vaccins” worden genoemd, correcter om moordwapens te worden genoemd. Zonder enige aanhalingstekens.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord