Connect with us

WOB-documenten

Wob-documenten over inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij het Nederlandse vaccinatiebeleid

Published

on

wef

Opmerkelijke wob-documenten over de inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij “virusbestrijding” door middel van injecties.

WEF en het kabinet. Sinds het uitroepen van de “pandemie” heeft het Rijk een stevige campagne gevoerd tegen wat zij bestempeld als desinformatie. Na een opmerkelijke vertraging wegens “drukte”, zijn sinds het najaar van 2021 tienduizenden wob-documenten beschikbaar gesteld over het beleid in de eerste maanden van de pandemie. Vrijwilligers nemen deze documenten door. Belangrijke bevindingen rond het thema “World Economic Forum en Gates Foundation” worden op deze pagina gepubliceerd.

18 juni 2020: Samenvatting VWS over Gates Foundation

Uit deze correspondentie blijkt dat het ministerie van VWS een gesprek heeft ingepland over de Inclusieve Vaccin Alliantie van de Bill & Melinda Gates Foundation. In voorbereiding van dit gesprek heeft een functionaris achtergronden verzameld over de Bill & Melinda Gates Foundation op basis van mediaberichten. Hieruit blijkt dat er weinig besef is van het businessmodel van Bill Gates, dat het beste kan worden aangeduid als “filantrokapitalisme”.

wef

15 juni 2020: Rutte belde met “Mrs. Gates”

Het ministerie van VWS ontvangt een bericht van een functionaris van de Gates Foundation. Hieruit blijkt dat minister-president Rutte op 26 april 2020 heeft gebeld met “Mrs. Gates” over de Inclusieve Vaccin Alliantie. De vertegenwoordiger van de Gates Foundation wil een afspraak maken over de Nederlandse inspanningen rond het initiatief van de alliantie.

wef

15 juni 2020: Positionering WEF op wereldtoneel

Het voorstel van het WEF is inmiddels op twee A4’tjes door het ministerie van VWS samengevat. Het voorstel is ook afgezet tegen dat van de Vaccin Alliantie. In de samenvatting is ook opgenomen “hoe het WEF zich op het wereldtoneel heeft gepositioneerd”. De functionaris vraagt of de ontvanger deze week nog wil spreken met het WEF.

wef

11 juni 2020: Afzetten tegen voorstel World Economic Forum

Uit deze correspondentie blijkt dat er een memorandum van overeenstemming (MOU) met de Inclusieve Vaccin Alliantie ligt. Een ambtenaar van VWS stelt de vraag of deze overeenstemming moet worden gespiegeld aan een voorstel van het World Economic Forum (WEF). Hieruit blijkt dat er een zekere waarde gehecht wordt aan de wensen van het WEF, door sommige Nederlandse politici een “praatclub” genoemd.

wef

10 juni 2020: Accounthouder WEF bij Internationale Zaken

Het WEF wil een alliantie oprichten die zich bezig houdt met de productie van vaccins. Uit deze correspondentie blijkt dat dit door het ministerie interessant wordt gevonden. De plannen van het WEF blijken echter niet helemaal duidelijk te zijn. De samenvatting die de betreffend functionaris heeft gemaakt is weggelakt. Verderop in de correspondentie blijkt dat er bij Internationale Zaken (IZ) een accounthouder WEF bestaat.

wef

10 juni 2020: Voorstel WEF gaat naar de minister

Het ministerie van VWS heeft een afspraak ingepland met het World Economic Forum over hun “vaccin-initiatief”. Een functionaris van het ministerie doet tevens navraag bij het WEF naar de personen binnen regeringen met wie zij spreekt over het initiatief. De functionaris laat ook weten dat het WEF initiatief op 10 juni aan de minister van Volksgezondheid zal worden voorgelegd.

wef

9 juni 2020: Alliantie van World Economic Forum

Naar aanleiding van een bericht dat het ministerie van het World Economic Forum (WEF) ontving, wordt deze e-mail op het ministerie van VWS rondgestuurd. Hieruit blijkt dat het WEF een alliantie wil oprichten die zich bezig houdt met de productie van vaccins met als primair doel het opschalen van de productiecapaciteit.

wef

8 juni 2020: Inmenging van World Economic Forum

Het ministerie van VWS ontvangt een bericht van een functionaris van het World Economic Forum (WEF). Uit deze correspondentie blijkt dat het WEF een voorstel van de Inclusieve Vaccin Alliantie heeft gezien. Naar aanleiding hiervan, wil de functionaris graag een voorstel van het WEF bespreken met hogere kringen rond de minister van Volksgezondheid.

wef

20 mei 2020: Gates investeert in vaccins van CureVac

Dit document behandelt een vaccin dat in ontwikkeling is bij het bedrijf CureVac. Ook wordt vermeld dat CureVac investeringen heeft ontvangen van onder meer Bill Gates. Het laat zien dat het ministerie van VWS bekend is met het businessmodel van filantroop Gates; enerzijds ontvangt het RIVM uitnodigingen voor subsidies via de Bill & Melinda Gates Foundation, anderzijds worden vaccins besproken, waarin de multimiljardair investeert.

wef

20 mei 2020: E-mail van Bill & Melinda Gates

Het RIVM ontvangt een e-mailbericht van de Bill & Melinda Gates Foundation over een nieuwe ronde met subsidies die speciaal voor de covid-19 pandemie in het leven is geroepen. Het RIVM is een partner van de foundation en streek al eerder subsidies op. De Bill & Melinda Gates Foundation deelt wereldwijd subsidies uit onder de valse voorstelling van “filantropie”. Bill Gates is echter ook mega investeerder in vaccins. Feitelijk is Gates dus filantrokapitalist.

wef

13 mei 2020: Betrouwbare informatie over bijwerkingen

Een ambtenaar van VWS benadrukt dat betrouwbare informatie over vaccins en eventuele bijwerkingen altijd deel uitmaken van het vaccinatiebeleid, onder meer in samenwerking met het Bijwerkingencentrum Lareb. Tijdens de vaccinatiecampagne zal in praktijk blijken dat er nauwelijks aandacht is voor de honderdduizenden officiële meldingen van bijwerkingen.

wef
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control

Published

on

wob

Onderzoek in wob-documenten laat zien hoe het Rijk zich sinds de epidemie heeft georganiseerd bij het tegengaan van onwelgevallige meningen, onder supervisie van de Europese Unie en NAVO.

Wob-documenten Kort na het uitroepen van de pandemie heeft een interdepartementale werkgroep de basis gelegd voor het tegengaan van ongewenste meningen over het regeringsbeleid, ook wel het bestrijden van desinformatie genoemd. Hierbij spelen de multilaterale verbanden NAVO en Europese Unie een centrale rol. In Nederland is inmiddels een groot aantal overheidsinstanties betrokken bij zogenaamde mind-control van burgers. Zij trekken met techbedrijven en invloedrijke personen ten strijde tegen ongewenste opvattingen. Dit beeld ontstaat uit onderzoek in wob-documenten.

Het onderzoek (zie Twitter post) is van AukemaVan der VegtVan den Bos en Van der Tuin.

Op 14 mei 2020 schreef minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer dat Rusland desinformatie verspreidde over de epidemie. Volgens haar was het de bedoeling van de Russen om verdeeldheid te zaaien in Europa. Uit een omgevingsanalyse in een recent opgedoken Wob-document blijkt nu dat de minister op sociale media weinig steun kreeg. Volgens ambtenaren was het sentiment onder burgers namelijk dat zij zelf desinformatie verspreidde; de minister had een geloofwaardigheidsprobleem.

Het voorbeeld van minister Ollongren toont aan dat de term “desinformatie” al in een vroeg stadium van de epidemie twee vermeende vijanden van het trans-Atlantische bondgenootschap aan elkaar verbindt: de onzichtbare vijand (het virus) en een vermeende militaire vijand (Rusland). Het begrip desinformatie, dat vaak gebruikt werd tijdens de epidemie, lijkt dan ook weinig te maken te hebben met waarheidsvinding maar alles met het behoud van controle over burgers in het geallieerde machtsblok.

Duidelijker beeld over gedragsbeïnvloeding door het Rijk

Het onderzoeksteam verdiept zich grondig in patronen in ruim 60 duizend Wob-pagina’s met overheidscommunicatie rond de epidemie. Enkele weken geleden trad het analistenteam naar buiten met verschillende publicaties over gedragsbeïnvloeding en illegale spionagepraktijken door militaire eenheden op de Nederlandse bevolking. Het team is ondertussen gestuit op informatie die een duidelijker beeld geeft van de gebruikte technieken én de instanties die betrokken zijn bij het neerslaan van onwelgevallige meningen.

Coronacrisis ingezet voor politieke doeleinden op hoog niveau

De onderzoekers observeren dat de coronacrisis is aangegrepen voor politieke doeleinden op het hoogste niveau, met een duidelijk doel: het creëren van een onkritische bevolking, om de orde binnen het geallieerde machtsblok te bewaren. Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid van een ontzagwekkend aantal ministeries, instituten en bedrijven bij de bestrijding van “desinformatie”, met een centrale rol voor de Europese Unie en NAVO.

Wob

Het virus zette de deur open voor grootschalige mind-control

Uit correspondentie van 28 februari 2020 blijkt dat de Nederlandse overheid kort voor de epidemie waakzaam was voor de maatschappelijke orde, in verband met de komst van het coronavirus in Nederland. Een mogelijk verlies van vertrouwen in de overheid als nieuwsbron wordt hierbij als een significante bedreiging aangemerkt. Het is deze visie die de deur openzet om op kolossale schaal aan de slag te gaan met mind-control en het tegenwerken van onwelgevallige informatie.

14 mei 2020: Interdepartementaal Overleg Desinformatie

Enige tijd na het uitroepen van de pandemie komt de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie op 14 mei 2020 bijeen voor een zogenaamde “table top exercise”. In deze werkgroep zit een afvaardiging van alle departementen, zoals Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie. De werkgroep rapporteert aan het “Directeurenoverleg Desinformatie”, dat onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wob

Centrale coördinatie door Directeurenoverleg Desinformatie

Het Directeurenoverleg heeft in Nederland een coördinerende rol over alle betrokken partijen. Het doel van de werkgroep is het bedenken van tactieken om ongewenste geluiden rond de epidemie tegen te gaan. De overlegstructuur “table top exercise” van de werkgroep is overgewaaid uit het militaire domein, waarbij generaals en militaire leiders gesprekken voeren om hun strategische denkwijzen aan te scherpen.

Wob

Gewenste denkbeelden in hoofden van burgers planten

De werkgroep buigt zich in het voorjaar van 2020 over tactieken om ongewenste meningen te saboteren. Dit doet zij aan de hand van zeven thema’s, waarover dan veel ongewenste informatie circuleert en die de reeds uitgezette verhaallijnen van het Rijk over de epidemie dreigen te ondermijnen. Het antwoord van de werkgroep is kort gezegd om gewenste denkbeelden in de hoofden van de bevolking te planten, terwijl ongewenste informatie moet worden bestreden. De werkgroep heeft vooral digitale technieken voor ogen.

Mind-control op niet eerder vertoonde schaal

De werkgroep komt tot verschillende actielijnen, die zijn opgedeeld in aandachtsgebieden. Binnen het uitgezette kader wordt op massale schaal en in samenwerking met allerlei private partijen en invloedrijke personen aan de slag gegaan met mind-control op niet eerder vertoonde schaal. Hiervoor worden opmerkelijke technieken gebruikt, zoals het ondermijnen van invloedrijke personen op social media door nepaccounts in te zetten. Ook het verbannen van burgers en videokanalen van social media behoren tot de ideeën.

Invloed op WhatsApp-berichten en mond-tot-mondreclame

Blijkens de wob-documenten, heeft de interdepartementale werkgroep nagedacht over manieren waarop de overheid de verspreiding van onwelgevallige meningen kan tegenwerken op onder meer YouTube, Facebook en Twitter maar ook in WhatsApp-berichten en zelfs via “mond-tot-mondreclame”. Tijdens de “table top exercise” wordt dus nagedacht over tactieken om invloed uit te oefenen op zowel de openbare als persoonlijke communicatie van en tussen Nederlandse burgers.

Beïnvloeden onwetende burgers door BN’ers

Het was al langer bekend dat de overheid influencers en ervaringsdeskundigen heeft ingehuurd om de staatsverhalen, zogenaamde narratieven, te verspreiden. Deze marketingtechniek werd door het Rijk gebruikt om onwetende burgers te laten beïnvloeden door gezaghebbende figuren uit het artiestencircuit, tegen forse betaling. Zo betaalde het Rijk 55 duizend euro voor communicatie van Boef, Ali B. en Famke Louise, in het kader van de campagne “alleen samen”.

Wob

Wob-documenten onthullen de inzet van tien andere influencers, die fors werden betaald voor het plaatsen van een video en story op hun Instagram. Onder de ingehuurde artiesten, met een gezamenlijk bereik van 3,8 miljoen abonnees, bevinden zich presentator Giel de Winter, Tiktokker Rutger Vink en rapper Quentin Correia. Voor de media-aandacht van het tiental betaalde de overheid een slordige 75 duizend euro aan Talpa Network.

Persoonlijke risicoanalyse voor iconen van de pandemie

De werkgroep heeft ook neergeschreven dat er een persoonlijke risicoanalyse zou moeten komen voor een aantal boegbeelden, die de staatsnarratieven rond de coronacrisis op dat moment uitdragen. Specifiek vermeld worden Jaap van Dissel, Diederik Gommers en Ernst Kuipers. De risicoanalyses moeten in kaart brengen wat de eventuele bedreigingen zijn voor de campagne van het Rijk, bij de inzet van deze personen.

Wob

Digitale gedragsprofielen van burgers opbouwen

Tegenover de strijd tegen desinformatie staat het promoten van narratieven. Dit zijn grootse verhaallijnen om de bevolking een bepaalde richting op te duwen. Het Meertens Instituut vraagt op 28 mei 2020 om steun van het RIVM voor een projectaanvraag rond zogenaamde “harvesting”. Met deze techniek worden massaal berichten op social media geoogst, met de bedoeling om gedragsprofielen van burgers op te bouwen. Hiermee kunnen burgers vervolgens gericht benaderd worden met op maat gesneden advertenties.

Wob

Duizelingwekkend web van uitvoerende partijen

De uitvoering van de vijfentwintig Nederlandse actielijnen tegen desinformatie ligt bij alle ministeries, met aftakkingen naar aan duizelingwekkend aantal instituten, militaire eenheden, inlichtingendiensten, universiteiten, onderzoeksbureaus, politie, gezondheidsdiensten en techbedrijven. Ook voor “Hilversum” is een rol weggelegd, met een tentoonstelling over desinformatie bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

TechTegenCorona buigt zich over verkiezingen

Enkele weken geleden werd de verstrengeling aangetoond tussen de overheid en techbedrijven, in de strijd tegen onwelgevallige informatie. Wob-documenten laten zien dat er veel initiatief uitgaat van techbedrijven. Zo komen 300 Nederlandse IT-bedrijven samen in het conglomeraat TechTegenCorona, waar zij met academici, uitvinders en ambtenaren van ministeries praten over censuur. Het conglomeraat kijkt inmiddels verder dan de gezondheidscrisis: de tweeduizend “techexperts” hebben zich ook over de verkiezingen van 2021 gebogen, zo valt op te maken uit een document op haar website.

Positieve communicatie over EU en NAVO

Eén van de prominente actiepunten volgens de interdepartementale werkgroep om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, is het verspreiden van positieve communicatie over de EU en de NAVO en het tegengaan van kritiek op deze multilaterale verbanden. De coördinatie is belegd bij Stratcom. Dit is een door de NAVO geaccrediteerde militaire organisatie, die zich bezighoudt met strategische communicatie binnen het geallieerde machtsblok.

Landmacht en inlichtingendiensten bespioneren burgers

Het onderzoeksteam observeerde in de wob-documenten dat inlichtingendiensten infiltreren in gesloten groepen op social media en rapporteren aan het Directeurenoverleg Desinformatie. Tegelijkertijd bespioneert de Landmacht burgers en journalisten. Deze diensten beschikken ook over trollenlegers, die worden ingezet om berichten op social media te ondermijnen. Volgens de regering vormen onwelgevallige meningen een bedreiging voor de democratie, maar met haar desinformatie tactieken heeft zij het publieke debat ondertussen verbrijzeld.

De Europese Unie heeft een coördinerende rol

Ook de Europese Unie houdt zich in toenemende mate bezig met het thema desinformatie. Sterker, sinds het najaar van 2020 heeft zij een coördinerende rol. De unie stelde op 19 oktober 2020 dat er steeds meer desinformatie voorkomt. Dat het hier in feite gaat om toegenomen weerstand tegen het politieke beleid is onmiskenbaar. Rond die tijd had Twitter al 3,4 miljoen accounts verwijderd, die het hadden gemunt op de verhaallijnen rond het coronavirus. YouTube had toen al 15 duizend video’s verwijderd die ingingen tegen het officiële coronaverhaal, zo valt te lezen in een rapport van TechTegenCorona.

Conclusies van het wob-onderzoek

Het onderzoek laat zien dat alle ministeries, een groot aantal instanties en een conglomeraat van 300 IT-bedrijven betrokken is bij het inventariseren en ondermijnen van kritische geluiden van burgers. Anderzijds worden digitale technieken ingezet om zogenaamde narratieven op te dringen, onder meer door het inhuren van Bekende Nederlanders en met behulp van “harvesting” en “artificial intelligence”.

Bij de strijd tegen “desinformatie” zijn ook de inlichtingendiensten en Landmacht betrokken, waarmee het een militair karakter heeft. Naast het verzamelen van informatie over burgers en sentimenten met nepaccounts, ondermijnen deze diensten kritische journalisten en invloedrijke burgers door de inzet van trollen. De centrale coördinatie van de militaire operatie in het geallieerde machtsblok ligt bij de NAVO. Binnen Europa heeft ook de Europese Unie een coördinerende rol.

Het hoogste orgaan in Nederland is het Directeurenoverleg Desinformatie van Binnenlandse Zaken. Onder meer het RIVM, NCTV, LIMC, AIVD, Politie, Meertens Instituut en Beeld & Geluid houden zich bezig met mind-control, gedragsbeïnvloeding en censuur. Dit gebeurt in samenwerking met grote techbedrijven zoals Facebook en YouTube. Overlegorganen zijn de werkgroep desinformatie, Red team, Denktank Desinfo, Democratie Actieplan en TechTegenCorona, bestaande uit 300 techbedrijven en tweeduizend techexperts.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Wob-documenten: Fabrikant informeerde Rijk vóór de epidemie over werkzaamheid chloroquine

Published

on

chloroquine

Fabrikant van chloroquine schreef vóór de epidemie een brief aan minister Bruins en Jaap van Dissel over de goede werking van chloroquine als preventiemiddel, op basis van een studie.

In de eerste weken van de epidemie kwam Ace Pharmaceuticals in de publiciteit. Uit wob-documenten blijkt dat de chloroquinefabrikant op 21 februari 2020 een brief schreef aan minister Bruins en RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Hierin werd de gunstige werking van chloroquine toegelicht, met verwijzing naar een literatuurstudie. Verschillende bevindingen uit deze studie zouden later worden bevestigd door grote onderzoeken in Frankrijk en de Verenigde Staten. Het geneesmiddel chloroquine werd in Nederland echter direct verboden voor coronapatiënten. Dit gold ook voor diens ‘mildere broertje’ hydroxychloroquine.

Uit wob-documenten kwam deze week naar voren dat de Nederlandse overheid vroegtijdige behandeling van coronapatiënten met (hydroxy)chloroquine structureel tegenwerkte. Terwijl het Rijk een verbod instelde op vroege behandeling, kocht het wel grote hoeveelheden chloroquinetabletten in: er werd onder andere een voorraad van 2 miljoen tabletten besteld bij Ace Pharmaceuticals in Zeewolde. In aanvulling op de eerdere reconstructie rond dit thema volgt een uiteenzetting van de brief die de fabrikant kort voor het uitroepen van de pandemie heeft gestuurd aan minister Bruins en RIVM-directeur Van Dissel.

chloroquine

Fabrikant chloroquine schrijft brief aan minister Bruins

Op 21 februari 2020 ontvangt minister Bruins van Volksgezondheid een brief van Jan Willem Popma. Hij is directeur van Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde. Dit is de enige producent van chloroquine in West-Europa. In de brief wordt de minister gewezen op de media aandacht voor het geneesmiddel (hydroxy)chloroquine. Popma schrijft dat hij een literatuurstudie heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden van chloroquine bij het bestrijden van het coronavirus. Hierbij is advies ingewonnen van de afdeling Interne Geneeskunde van het Tergooi Medisch Centrum.

Literatuurstudie: chloroquine werkt tegen coronavirus

Uit de literatuurstudie van het Medisch Centrum blijkt dat het aannemelijk is dat chloroquine goed werkt tegen het coronavirus: het vermindert ziekteverschijnselen en het remt de virusvermeerdering. Het lijkt de fabrikant daarom verstandig om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te behandelen met het medicijn. Ace Pharmaceuticals adviseert ook om mensen die uit risicogebieden komen preventief te behandelen met chloroquine. Volgens de fabrikant voorkomt dit ziekte en het verkleint de kans op een corona uitbraak.

Hooguit 300 Nederlandse patiënten gebruiken dan chloroquine

chloroquine

Uit de brief blijkt dat de geneesmiddelenfabrikant sinds 2007 eigenaar is van het registratiedossier “A-CQ 100 chloroquinetabletten 100 mg”1. Volgens Jan Willem Popma wordt het middel in Nederland rond die tijd gebruikt door hooguit 300 patiënten met auto-immuunziekten zoals reuma. Om die reden wordt er in Zeewolde slechts één keer per twee jaar chloroquine geproduceerd. Er komen bij die productie 5.000 verpakkingen op voorraad. Volgens de directeur kost het verhogen van de productiecapaciteit om deze reden de nodige voorbereiding.

Medisch Centrum: chloroquine heeft actieve werking

In de bijlage heeft Popma een brief meegestuurd over de literatuurstudie, die is uitgevoerd door arts Peter J. de Vries van het Tergooi Medisch Centrum. Zijn onderzoek heeft uitgewezen dat chloroquine een actieve werking heeft tegen het coronavirus. De beschikbare literatuur stelt op dat moment dat chloroquine eerder werd toegepast in de behandeling van patiënten met symptomen en het had een positief effect op het herstel van ziekte.2 In een latere publicatie van De Vries op 11 maart worden overigens nog wel enige kanttekeningen geplaatst.3

Chloroquine wordt onderschreven door Europese auteurs

De Vries schrijft ook dat chloroquine dan wordt aanbevolen in de Chinese richtlijnen voor de preventie, diagnose en behandeling van longontsteking die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Daarnaast worden de potentieel gunstige effecten van chloroquine als preventiemiddel ook onderschreven door Europese auteurs, zo valt te lezen in de brief. Volgens De Vries is chloroquine een oplossing voor de volksgezondheid. Hij verzoekt daarom te anticiperen op een mogelijke snelle toename van de vraag naar chloroquine tabletten.

(Hydroxy)chloroquine in voorlopig behandelplan RIVM

Het RIVM heeft chloroquine rond 11 maart 2020 opgenomen in het voorlopige behandelplan tegen het coronavirus.4 Hydroxychloroquine volgt op 20 maart.5 In de medicijnrichtlijnen van het RIVM staat chloroquine dan vermeld als geneesmiddel voor patiënten met een matig of ernstig ziektebeloop als off-label-therapie.6 Dit betekent dat het door artsen kan worden voorgeschreven aan coronapatiënten, ook al is het medicijn oorspronkelijk ontwikkeld als preventiemiddel tegen malaria. De Inspectie Gezondheidszorg verbiedt artsen echter vanaf 17 maart om (hydroxy)chloroquine voor te schrijven op basis van ontvangen ‘signalen’.7 Welke signalen dit zijn, wordt niet toegelicht door de inspectie.

Directeur Popma kreeg politiebewaking na bedreiging ‘vage types’

Op 22 maart komt Ace Pharmaceuticals in de publiciteit omdat de fabriek moet worden bewaakt door de politie. Volgens de politie heeft zich namelijk ‘een verdachte situatie’ voorgedaan.8 De volgende dag wordt duidelijk dat directeur Popma persoonlijk bedreigd wordt. Hij krijgt dan 24 uur per dag politiebescherming. Volgens Popma kwamen er de afgelopen week steeds vaker ‘vage types’ langs bij zijn bedrijf en zijn huis. “Meerdere dure auto’s reden mijn straat in, terwijl je die hier normaal nooit ziet. Met opvallend jonge bestuurders die bij me aanbelden”, zegt Popma tegen het tv-programma EenVandaag.9

Conclusie van het wob-onderzoek

De literatuurstudie die Ace Pharmaceuticals in februari 2020 heeft uitgevoerd, wijst op verschillende voordelen van chloroquine voor coronapatiënten, waaronder een preventief effect. Op 13 mei 2020 kwam uit een groot onderzoek van de bekende infectioloog Didier Raoult naar voren dat 92 procent van de patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine en azitromycine herstelde. Dit werd ondersteund door een groot onderzoek van de Amerikaanse huisarts Zelenko. Echter, de Inspectie Gezondheidszorg stelde een blijvend verbod in op het voorschrijven van het medicijn. Het dreigde artsen uiteindelijk met boetes tot 150.000 euro.

1 https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/rvg106659

2 https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/hydroxychloroquine/2021/staat-kocht-twee-miljoen-pillen.html

3 https://www.ntvg.nl/artikelen/chloroquine-als-mogelijke-behandeling-van-covid-19

4 https://www.ad.nl/binnenland/politiebewaking-bij-fabrikant-die-voorlopig-medicijn-tegen-corona-maakt~a98ea6c9

5 https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/hydroxychloroquine/2021/staat-kocht-twee-miljoen-pillen.html

6 https://www.ntvg.nl/artikelen/chloroquine-als-mogelijke-behandeling-van-covid-19

7 https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-chloroquine-niet-voorschrijven-of-verstrekken-voor-de-preventie-tegen-het-coronavirus

8 https://www.ad.nl/binnenland/politiebewaking-bij-fabrikant-die-voorlopig-medicijn-tegen-corona-maakt~a98ea6c9

9 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/fabrikant-van-coronamedicijn-bedreigd-ik-kreeg-steeds-vaker-vage-types-op-bezoek

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Wob-documenten: Coronapaspoort was politieke wens van Europese Unie en minister De Jonge

Published

on

coronapas

Gezondheidsautoriteiten, Imperial College London en Commissie voor Rechtspositie wezen coronapaspoort in vroeg stadium af. Desondanks lobbyden de Europese Unie en minister De Jonge (VWS) door.

De coronacrisis is door politici aangegrepen om een gezondheidspaspoort te introduceren. Terwijl gezondheidswetenschappers kritiek hadden op het coronapaspoort, lobbyden IT-bedrijven en de Europese Unie al in een vroeg stadium voor een dergelijk paspoort. Ook voormalig minister De Jonge wilde een coronapaspoort, maar onderbouwing hiervoor kon het RIVM niet geven. Dit beeld komt naar voren uit onderzoek in wob-documenten, die over de eerste maanden van de coronacrisis zijn vrijgegeven.

Het onderzoek is van AukemaVan der VegtVan den Bos en Van der Tuin.

Uit onderzoek blijkt dat er in de eerste maanden van de coronacrisis druk werd gecommuniceerd over coronapaspoorten. Terwijl het ministerie van VWS Nederlandse burgers via factcheckers wijs maakte dat hiervan geen sprake was, voerde minister De Jonge gesprekken met hooggeplaatste ambtenaren over een coronapaspoort. Dit ging in tegen het advies van gezondheidsautoriteiten, zoals het Imperial College London en RIVM.

10 april 2020: Apple en Google lanceren exposure notifications

Vier weken na het uitroepen van de pandemie door de WHO, lanceren de techgiganten Apple en Google de zogenaamde “exposure notification”, ook wel bekend als blootstellingsmelder. Deze technologie maakt het mogelijk om apps van gezondheidsautoriteiten aan te sluiten op het besturingssysteem van smartphones. Vervolgens kunnen apps, zoals de coronamelder, op een telefoon communiceren en bijvoorbeeld een melding versturen wanneer iemand in aanraking is gekomen met een “besmet” persoon.

De volgende dag: Nederlandse tender voor coronamelder app

Vervolgens doet het ministerie van Volksgezondheid op 11 april een marktuitvraag onder aanbieders van apps, voor digitale ondersteuning bij bron- en contactonderzoek. Maar de reikwijdte van de tender gaat een stap verder: ook andere digitale oplossingen die kunnen helpen om de “onzichtbare vijand” te bestrijden, mogen worden ingeschreven.

660 IT-bedrijven melden zich hiervoor aan

Het ministerie krijgt veel reacties: na enkele dagen hebben zich maar liefst 660 IT-bedrijven gemeld voor het ontwikkelen van de beoogde app. Na een administratieve fase worden hierna 63 initiatieven voorgelegd aan een groep experts met kennis van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ICT. Na de “expertforumfase” blijven er nog zeven kandidaten over. Zij mogen op 18 april mee doen aan de appathonfase. Dit is een evenement waarbij de overgebleven zeven apps worden getest en verbeterd.1

wob

IT-bedrijven tenderen met coronapaspoort

Onder de inschrijvers voor de coronamelder bevinden zich ook bedrijven die een coronapaspoort aanbieden als oplossing. In de wob-documenten bevindt zich bijvoorbeeld een voorstel van Daniel de Rijk, die een digitaal vaccinatiepaspoort op basis van vaccinatiestatus aanbiedt. Aanbieder Sjoerd van der Hoorn biedt een app aan op basis van immuniteitsstatus, met de functionaliteit van een coronapaspoort. Beide voorstellen halen de appathonfase niet. Het laat wel zien dat het begrip “coronapaspoort” opmerkelijk vroeg leeft in de IT-community.

Ontwerpen die lijken op latere coronapaspoort

Het onderzoeksteam ontdekte in de wob-documenten dat tijdens de tender schetsen van een app zijn aangeboden, die veel overeenkomsten vertonen met het coronapaspoort, zoals dit in september 2021 is uitgerold. Het vroege ontwerp toont namelijk een immuniteitspaspoort met een QR-code, de mogelijkheid om een andere QR-code te scannen en het bevat ook het “groene vinkje”. Het enige duidelijke verschil is dat het uiteindelijke coronapaspoort is ingevoerd op basis van vaccinatiestatus.

Overheid gaat zelf coronamelder bouwen

De appathon, waarvoor onder meer Accenture, Capgemini en DDT Consortium2 zijn uitgenodigd, leidt niet tot resultaat. De Autoriteit Persoonsgegevens kan na de appathon namelijk geen van de zeven apps beoordelen, omdat het ministerie van VWS geen duidelijke privacykaders heeft gesteld.3 Het gevolg is dat alle apps worden afgekeurd en dat de overheid zelf een app gaat ontwikkelen in samenwerking met externe deskundigen, zoals Technisch Architect Dirk-Willem van Gulik.4

Adviseur: lage IC-capaciteit als frame voor apps gebruiken

De officiële specificaties van de coronamelder zijn echter duidelijk: deze app mag niet uitgroeien tot een coronapaspoort, zo valt op te maken uit specificaties van 10 mei 2020. Op dezelfde dag is er echter communicatie tussen de Belastingdienst (één van de ontwikkelaars van de coronamelder) en een externe deskundige, die vragen stelt over de wettelijke inbedding van zowel een coronapaspoort als de coronamelder.

De deskundige, waarvan de naam niet bekend is, reikt ook ideeën aan waarmee het Rijk zo veel mogelijk burgers kan aansluiten op corona-apps. Dit moet volgens de adviseur gebeuren door “gebruik te maken van framing en in te spelen op de lage IC-capaciteit”. De adviseur stelt vast dat er behoefte is voor een nieuw frame voor corona-apps, omdat “uit de lockdown komen” uitgewerkt raakt als argument om mensen te beïnvloeden.

wob

Imperial College London: bezwaren tegen coronapaspoort

De onderzoekers observeren dat er in een vroeg stadium van de crisis opvallend vaak over een coronapaspoort wordt gecommuniceerd binnen het Rijk. Maar de wens voor een paspoort komt duidelijk niet uit de gezondheidswetenschap. Op 23 april ontvangt het Rijk bijvoorbeeld een publicatie over coronapaspoorten, dat is opgesteld door het Covid-19 Response Team van het Imperial College London: het ziet vooral technische en ethische bezwaren.

De Britse universiteit schrijft dat mensen die niet immuun zijn toch een paspoort kunnen krijgen, omdat de PCR-test niet waterdicht is. Anderzijds komen mensen die op een natuurlijke wijze immuniteit verkrijgen, niet in aanmerking voor een paspoort. Daarnaast heeft het team zorgen met betrekking tot fraude en discriminatie. Kortom: de universiteit stelt al vroeg tijdens de crisis vast dat een coronapaspoort schijnveiligheid biedt en zorgt voor polarisatie en uitsluiting.

wob

Covipass meldt zich: biometrisch paspoort

Terwijl de gezondheidswetenschap duidelijk is dat coronapaspoorten geen bijdrage leveren, wordt de Nederlandse overheid benaderd door IT-bedrijven die digitale oplossingen aanbieden. Onder hen bevindt zich “Covipass”, dat herhaaldelijk opduikt in de wob-documenten. Een vertegenwoordiger van dit product meldt zich op 30 april 2020 bij het ministerie van Volksgezondheid en enkele dagen later bij het RIVM. Covipass5 wil een gesprek over haar biometrische paspoort, dat onder andere de geschiedenis van antistoffen en PCR-testen kan bijhouden.

Covipass wellicht dé app waar Hugo De Jonge naar op zoek is

Uit de documentatie van Covipass blijkt dat de app reeds bij verschillende projecten van de Verenigde Naties is gebruikt. De app kan ook detecteren wanneer iemand in de buurt van een “besmet” persoon is geweest. De Covipass geeft tevens een rood scherm wanneer een burger opnieuw moet worden getest. Alle gebruikte Covipass-technieken bieden echter een vals gevoel van veiligheid, zoals toen al bekend was.

Een ambtenaar stuurt het aanbod van Covipass door, met de opmerking: “beetje creepy, maar innovatie moet je met een open blik tegemoet treden. Wil jij er eens met jouw brains op kauwen?” Hierop volgt een opmerkelijke reactie: “de Covipass lijkt me heel slim en wellicht is dit wel dé app waar minister De Jonge naar op zoek is.” Na een opsomming van de (schijn)voordelen van de Covipass, besluit de ambtenaar als volgt: “de contouren van een oplossing beginnen nu langzaam duidelijk te worden en alles lijkt samen te komen. Het komt goed!”

wob

Mei 2020: Europese Unie wil coronapaspoort

Vanuit epidemiologisch en ethisch perspectief bestaan duidelijke bezwaren tegen een gezondheidspas. Dat weerhoudt de Europese Unie er niet van om te werken aan een “vakantieprotocol”, zogenaamd om het Europese toerisme te redden. Uit een situatieschets van 12 mei 2020 door het NCTV, blijkt dat verschillende EU-landen, waaronder Italië, rond die tijd voorstellen hebben gedaan voor een zogenaamd coronapaspoort of verplicht gezondheidscertificaat.

Commissie voor de Rechtspositie: geen coronapaspoort

Dat het gewenste coronapaspoort op gespannen voet staat met de beginselen van de Europese Unie en schijnveiligheid biedt, wordt ook binnen de eigen gelederen opgemerkt: de Commissie voor de Rechtspositie stelt namelijk op 14 mei 2020 dat een coronapaspoort geen toegevoegde waarde heeft, omdat het niets zegt over besmetting of immuniteit. Bovendien belemmert een coronapaspoort het proces van open grenzen.

Planbureaus willen coronapaspoort voor openbaar vervoer

Terwijl de gezondheidswetenschap duidelijk is, leeft het idee van een coronapaspoort bij de Nederlandse planbureaus als mogelijke oplossing om het aantal bewegingen van burgers in het openbaar vervoer te beperken. Op 18 mei 2020 sturen de planbureaus hierover een voorstel naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kern van het voorstel: een door de planbureaus beoogd coronapaspoort kan in het openbaar vervoer alleen worden gebruikt door Nederlandse burgers die aantoonbaar antistoffen hebben. Andere burgers worden in het voorstel van de planbureaus uitgesloten voor reizen met het OV.

RIVM: Er is geen wetenschappelijke onderbouwing

Op dezelfde dag meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zich bij het RIVM, met een verwijzing naar “aandachtspunten rond de gezondheidscrisis”. Deze zijn opgesteld na een brainstorm met minister De Jonge en “een beetje uit wat de minister vrijdag in een overleg met de directeuren van de planbureaus zei”. Tijdens deze brainstorm met de directeuren van de Planbureaus, is door De Jonge ook gesproken over een coronapaspoort.

Het beeld ontstaat dat het RIVM de wens van de minister tijdens het overleg heeft gepareerd, omdat de wetenschap het coronapaspoort op dat moment niet kan onderbouwen. Het instituut laat weten dat een coronapaspoort, gebaseerd op de aanwezigheid van antistoffen geen serieuze optie is, “omdat een positief effect niet kan worden aangetoond. Ook niet wanneer er antistoffen worden gevonden voor het coronavirus, omdat niet bekend is of iemand dan niet nogmaals besmet kan worden.”

Ministerie van VWS: geen plannen voor coronapaspoort

Uit de wob-documenten blijkt dat politici en IT-bedrijven achter de schermen lobbyen voor het coronapaspoort. Dit dringt al snel door tot het grote publiek via social media. Op 10 juni 2020 krijgt het ministerie van Volksgezondheid daarom een bericht van het Duitse DPA Factchecker, met de vraag of er aan een coronapaspoort wordt gewerkt, “die als voorwaarde wordt gesteld voor toegang tot werk, openbaar vervoer en openbare gebouwen.” Het ministerie antwoord ontkennend, zoals blijkt uit de latere publicatie van de “factchecker”.6

wob

Conclusies van het onderzoek

Het ministerie van VWS was op 10 juni op de hoogte was van het EU-vakantieprotocol en de nadrukkelijke wensen van minister De Jonge. Het ministerie was zelf betrokken bij levendige discussies met de politieke top over een mogelijk coronapaspoort. Met tussenkomst van DPA Factchecker, die zich op slechts één bron heeft gebaseerd, heeft het ministerie desinformatie verspreid en het publiek onvolledig geïnformeerd.

Al in een vroeg stadium van de crisis was er geen wetenschappelijke onderbouwing voor een coronapaspoort, blijkens de opsomming van schijnveiligheden volgens de gezondheidswetenschap. Toch stortten IT-bedrijven zich op het creëren van coronapaspoorten en digitale middelen, waarover een wetenschappelijk sausje werd gegoten.

De minister van Volksgezondheid liet zich niet leiden door adviezen van bijvoorbeeld het Imperial College London en RIVM, die niets in een coronapaspoort zagen. Het tegenovergestelde was het geval: via overleggen met onder meer de planbureaus probeerde de minister zijn politieke wens door te drukken, al dan niet onder invloed van de Europese Unie.

1

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/ministerie-van-vws-organiseert-digitaal-evenement-voor-beoordeling-corona-apps

2

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/zeven-apps-doen-mee-aan-publieke-test-komend-weekend

3

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-privacy-corona-apps-niet-aangetoond

4

https://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/01_january/17/gulik.shtml

5

https://apnews.com/press-release/accesswire/technology-business-lifestyle-health-travel-036d8848e9f5eee78b116d3d97e9e5b5

6

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200616-99-444834/

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN